Objave v kategoriji: Nasveti

PISO pregledovalnik na vaši spletni strani 

PISO Desktop - tiskanje kartografskih prilog 

Pošiljanje pogleda po elektronski pošti 

Kako pripraviti kartografske podlage - tudi za javne uporabnike 

KAKO pripraviti kartografske podlage 

Naročanje podatkov Registra kmetijskih gospodarstev (RKG) 

Priprava podatkov za poročanje o oskrbi s pitno vodo in odvajanju ter čiščenju odpadne vode (IJSVO) 

Splošno iskanje po parcelah 

Iskanje po ZKV in označitev posamezne parcele 

PISO Desktop - izvoz podatkov v vse standardne formate 

PISO Lokacijska informacija – priprava kartografskih prilog 

LiDAR novosti v spletnem PISO 

KAKO izdelamo uradno kartografsko prilogo k PNR in LI 

Geovideo - Street View za občino 

KAKO pridobiti seznam vseh stavbnih delov enega lastnika 

Uporaba hitrih tipk v PISO Spletnem pregledovalniku 

KAKO do datuma posnetkov (DOF)? 

Primer geometrijske poizvedbe in izvoz v Excel 

KAKO do podrobnosti o zaznamkih? 

KAKO do PISO pregledovalnika na terenu? 

KAKO do prikaza našega trenutnega položaja v prostoru? 

KAKO prikazati sloj Karte razredov poplavnih nevarnosti? 

KAKO ustvariti svoj tematski sklop? (INT) 

KAKO začasno skriti vsebine na karti (hitre tipke)?  

KAKO do podatkov o izbrani točki na karti 

KAKO trenutni pogled odpreti v Google Maps ali Bing Maps 

KAKO izklopimo polnilo izbranim elementom na karti 

KAKO do zgodovine brskanja po grafičnih/opisnih podatkih 

KAKO do koordinatnega kalkulatorja 

KAKO vklopiti/izklopiti sloje v legendi 

KAKO natisniti ali shraniti karto 

KAKO preko lokacijske poizvedbe do koordinate točke 

KAKO preko lokacijske poizvedbe do točkovnega zaznamka 

KAKO prikazati območje tematike 

KAKO izklopiti senčenje okolice občine 

KAKO spremeniti barvo geometrije 

KAKO najhitreje do seznama volišč v občini 

Skeniranje družbenih planov 

KAKO spremeniti velikost vidne okolice občine 

KAKO zaščititi osebne podatke 

KAKO pripraviti Poročilo o nepremičninah 

Stavbne številke 

KAKO do opisa tematskega sklopa oziroma karte 

KAKO do seznama lastnikov parcel na predvidenem cestnem odseku 

KAKO se registrirati v PISO Spletni pregledovalnik  

KAKO podati pripombo na javno razgrnitev OPN 

KAKO iskati po tematskem sklopu Občinski prostorski načrt (OPN) 

KAKO zagotoviti vidnost slojev na karti 

KAKO pridobiti širok nabor podatkov za izbrano lokacijo 

KAKO pridobiti seznam vseh parcel enega lastnika 

Urejanje namenske rabe za REN 

KAKO poiskati stavbo in del stavbe 

KAKO spremeniti merilo karte 

KAKO nadaljnje uporabljati opravljeno meritev 

KAKO izmeriti razdaljo ali površino 

KAKO dodati grafično opombo - zaznamek 

NOVO: Poročilo o nepremičninah (INT) 

KAKO shraniti trenutno prikazano vsebino na karti 

KAKO najhitreje do števila prebivalcev v občini 

KAKO pripraviti seznam hišnih številk in stalnih prebivalcev po aglomeracijah 

KAKO pridobiti podatke o parcelah na določenem območju 

KAKO poiskati več parcel hkrati 

KAKO poiskati parcelo in izpisati poročilo o parceli 

KAKO poiskati točno določen cestni odsek in stacionažo 

KAKO si ogledati trenutno vsebino prikaza v 3D načinu 

NOVA VERZIJA: PISO Spletni pregledovalnik 2013 marec 2.del 

KAKO vnesti seznam parcel ali stavb za iskanje  

Geometrijska poizvedba 

Prikaz elementov 

Nove možnosti v pregledovalniku 

Pregled in stanje vključenih podatkov 

Istočasno delo v PISO sistemih večih občin  

Datum letalskega posnetka 

Enotno iskanje nepremičnin 

Vpogled v lastništvo stavb 

Vpogled v lastništvo parcel 

Dodajanje vira RSS 

Vrstni red slojev 

Kako izdelati bližnjico PISO na namizju? 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.