Objave v kategoriji: Novosti

ZKN daljice 

Posodobitev podatkov v sklopu Kulturna dediščina 

Vključena občina Gorje! 

PISO CESTE - dodajanje iz fotografije 

2. javna razgrnitev vodnih zemljišč celinskih voda (podaljšana do 30. marca 2018) 

Evidenca zakupnih razmerij (interno) 

Modeli vrednotenja nepremičnin 

Polnilnice za električna vozila 

Vključena 145. občina - Horjul 

POSODOBLJENI LETALSKI POSNETKI - DOF 2017 

Lokacijska informacija - predizpolnjena št. zadeve 

Revidiran osnutek aglomeracij, december 2017 

Vključena 144. občina - Gorišnica! 

Posodobitev sklopa "Druge državne vsebine" 

PISO Desktop - tiskanje kartografskih prilog 

Stavbe po določenih kriterijih 

Občinske ceste – 28. septembra v hotelu Jama v Postojni 

NOVO! PISO + dokumentni sistemi 

Preureditev tematskega sklopa Druge državne vsebine 

Vključitev novega tematskega sklopa - Boniteta zemljišč 

Vključitev občine DOBROVNIK 

Pošiljanje pogleda po elektronski pošti 

Kako pripraviti kartografske podlage - tudi za javne uporabnike 

Sprememba Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom 

Vključitev novega tematskega sklopa - geologija 

Osnutek novelacije aglomeracij 

Podatki o območju izvajalcev javnih služb - priprava SHP za IJSVO 

Naročanje podatkov Registra kmetijskih gospodarstev (RKG) 

Natura 2000 

Splošno iskanje po parcelah 

PISO CESTE - posodobljen šifrant HPS - talne oznake 

Iskanje po ZKV in označitev posamezne parcele 

Posodobljeni podatki Pedološke vrste (prsti) 

Uredba o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena 

Vključitev predloga določitve vodnih zemljišč v PISO 

V PISO je omogočen prikaz Zbirke upravnih aktov, ki se nanašajo na gradnje 

Posodobitev orodja za urejanje namenske rabe in ZGS 

PISO NUSZ skladen s priporočili ministrstev 

Neprofitna stanovanja – odslej v okolju PISO Evidenca nepremičnin! 

PISO NUSZ - posodobljena navodila (september 2016) 

PISO Pokopališča - posodobljena navodila (avgust 2016) 

PISO Evidenca nepremičnin - posodobljena navodila (avgust 2016) 

PISO CESTE - posodobljena navodila (julij 2016) 

PISO CESTE - posodobljen šifrant VPS 

Novosti v PISO Spletnem pregledovalniku 

Novosti v aplikaciji PISO LiDAR 

Novosti v aplikaciji PISO Pokopališča 

PISO CESTE - izvoz baze BCP 

Novosti v aplikaciji PISO Evidenca nepremičnin 

Novosti 3D pregledovalnika v spletnem PISO 

Vključena občina BREZOVICA 

Arhivsko stanje dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč 

Nove podlage - letalski posnetki 2015 (DOF) 

NOVO! V javni del sistema PISO vključen ZKN in urejene meje 

GPS poti v tematskem sklopu Hribi 

PISO NUSZ seminar in novosti v aplikaciji 

Ažuriranje in razširitev tematskega sklopa Gospodarske javne infrastrukture (GJI) 

NOVO! Vključen tematski sklop Katastrska raba (december 2013) 

Novosti v aplikaciji PISO Evidenca nepremičnin – uvoz podatkov iz Zemljiške knjige in programa Cadis 

NOVO - navodila PISO Desktop 

Novosti v aplikaciji PISO NUSZ 

Nova verzija PISO Komunalni prispevek 

Predstavitev aplikacije PISO NUSZ in novosti v letu 2016 

NOVO! Vključene PISO 3D LiDAR Strokovne podlage 

Nova verzija PISO Desktop 

Vključena Škofjeloška obvoznica 

NOVO! Storitev PISO POBUDE in SPREMEMBE OPN 

Vključitev novega tematskega sklopa Lovišča 

Nova PISO občina + posodobitev podatkov GURS (september 2015)  

NOVO! Prometna signalizacija DRSI - prvi korak k vzpostavitvi urejene evidence z modulom PISO Ceste 

PISO novosti, jesen 2015 - obarvanost tematskih sklopov 

PISO CESTE - aplikacija že na voljo! 

PISO Komunalni prispevek - odločbe po uradni dolžnosti 

NOVO! V PISO vključen ZKN in urejene meje 

LiDAR novosti v spletnem PISO 

3D model površja iz podatkov LiDAR 

PISO CESTE – nova aplikacija v ponudbi storitev PISO 

Vključitev novega tematskega sklopa iz podatkov LiDAR 

Izvedene analize iz LiDAR podatkov - Senčenje 

Nov tematski sklop - LiDAR 

Novi podatki LiDAR (april 2015) 

Nove podlage - letalski posnetki 2011, 2014 (DOF) 

NUSZ 2015 - pravočasno poskrbite za oddajo podatkov! 

Posodobitev modula PISO NUSZ 2015 

NOVO! Aplikacija PISO NUSZ 

3D občina (podatki LiDAR) 

Vključitev tematskega sklopa Gozdovi s posebnim režimom 

Nov 3D pregledovalnik 

Skeniranje družbenih planov 

Dopolnitev podatkov: Hidrografija (vode) 

Preverite stanje podatkov v REN in poskrbite za njihovo vzdrževanje! 

Volitve 2014 - volišča, okraji, enote 

Stavbne številke 

Vključena občina KRANJSKA GORA 

Zbiranje pripomb občanov na javne razgrnitve prostorskih načrtov 

Posodobitev volilnih okrajev - volilno leto 2014 

NUJNO: NUSZ za leto 2014 

Tiskanje uradnih kartografskih prilog 

Urejanje namenske rabe za REN 

Posodobitev letalskih posnetkov DOF - 2013 

NOVO: Dopolnjeni podatki o nepremičninah 

Maribor testira PISO 

GJI: Prikaz cevi po vrsti materiala 

NOVO: Poročilo o nepremičninah (INT) 

Vključitev tematskega sklopa Demografski statistični podatki (SURS) 

Vključitev volilnih okrajev 

Nov sloj komunalnih čistilnih naprav 

Prenova tem.sklopa NEPREMIČNINE 

Vključitev novega tematskega sklopa hribov in gora 

Uporaba piškotkov na spletnih straneh sistema PISO 

Zakon o davku na napremičnine - V OBRAVNAVI 

Oskrba s pitno vodo - poročanje o doseženih standardih opremljenosti 

Preurejene in dodane podlage DOF 

Nov vsebinski sklop Davek na nepremičnine 

Vključitev občine ŠALOVCI 

Posodobitev podatkov DPN 

Aglomeracije - VODOVOD, vključitev podatkov 

Natura 2000 - posodobitev podatkov 

Vključitev slojev GERK in KMG 

NOVA VERZIJA: PISO Spletni pregledovalnik 2013 marec 2.del 

Ažuriranje podatkov Dejanska raba 

Nova in dopolnjena ponudba storitev PISO! 

Vključitev občine SELNICA OB DRAVI 

NOVA VERZIJA: PISO Spletni pregledovalnik 2013 marec 

Ažuriranje podatkov DOF - 2012 

Datum sprejema OPN 

NOVA VERZIJA: PISO Spletni pregledovalnik 2013 januar 

Geometrijska poizvedba 

Prenova aplikacije PISO Evidenca nepremičnin 

Nove možnosti v pregledovalniku 

PISO Mobilni pregledovalnik 

Skupen prikaz GJI (En, Ko, EK) 

Posodobitev sklopa "Nepremičnine" 

Posodobitev nepremičninskih evidenc 

Razvojne posodobitve 

Dodatne možnosti zaznamkov 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.