Objave v kategoriji: Obvestila

Kako poiskati parcelo, ki ne obstaja več? 

PISO Pokopališča – nadgradnja aplikacije 

ZADNJI POZIV: Oddaja podatkov namenske rabe za REN 

Posodobitev podatkov v sklopu Kulturna dediščina 

Vključena občina Gorje! 

Iščemo okrepitev za PISO ekipo 

2. javna razgrnitev vodnih zemljišč celinskih voda (podaljšana do 30. marca 2018) 

OBVESTILO - možne motnje pri delovanju sistema 

Modeli vrednotenja nepremičnin 

Polnilnice za električna vozila 

Vključena 145. občina - Horjul 

POSODOBLJENI LETALSKI POSNETKI - DOF 2017 

Vesele brezžične praznike in srčno 2018! 

Revidiran osnutek aglomeracij, december 2017 

Vključena 144. občina - Gorišnica! 

Posodobitev sklopa "Druge državne vsebine" 

PISO Desktop - tiskanje kartografskih prilog 

Stavbe po določenih kriterijih 

Občinske ceste – 28. septembra v hotelu Jama v Postojni 

Preureditev tematskega sklopa Druge državne vsebine 

Vključitev občine DOBROVNIK 

PISO - praznovanje 15. obletnice 

Pošiljanje pogleda po elektronski pošti 

Kako pripraviti kartografske podlage - tudi za javne uporabnike 

Dopolnitev šifranta GJI - v veljavi od 1. maja 2017 

Posodobitev volilnih okrajev 

Sprememba Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom 

Posodobitev podatkov v sklopu Kulturna dediščina 

Vključitev novega tematskega sklopa - geologija 

Tedensko ažuriranje podatkov GURS 

Osnutek novelacije aglomeracij 

Podatki o območju izvajalcev javnih služb - priprava SHP za IJSVO 

Posodobljeni podatki GURS (stanje: 19.02.2017) 

Posodobljeni podatki GURS (stanje: 13.02.2017) 

Posodobljeni podatki GURS (stanje: 06.02.2017) 

Posodobljeni podatki GURS (stanje: 31.01.2017) 

Priprava podatkov za poročanje o oskrbi s pitno vodo in odvajanju ter čiščenju odpadne vode (IJSVO) 

Posodobljeni podatki GURS (stanje: 20.01.2017) 

Natura 2000 

Zadnji čas za posodobitev podatkov NUSZ z REN 

Leto 2017 začenjamo z najhitreje posodobljenimi podatki GURS (stanje: 13.01.2017) 

Splošno iskanje po parcelah 

Najhitreje posodobljeni podatki GURS (stanje podatkov: 19.12.2016) 

Najhitreje posodobljeni podatki GURS (stanje podatkov: 12.12.2016) 

Posodobljeni podatki Pedološke vrste (prsti) 

Najhitreje posodobljeni podatki GURS (stanje podatkov: 5.12.2016)  

Posodobljeni podatki GURS (stanje podatkov: 28.11.2016)   

Uredba o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena 

Vključitev predloga določitve vodnih zemljišč v PISO 

Znova najhitreje posodobljeni podatki GURS (stanje podatkov: 21.11.2016)  

Samo v PISO - najhitreje posodobljeni podatki GURS (stanje podatkov: 14.11.2016)  

Priprava elaborata za vpis podatkov GJI 

Najhitreje posodobljeni podatki GURS (stanje podatkov: 7.11.2016)  

PISO najhitreje posodablja podatke GURS - tudi med prazniki (stanje podatkov: 27.10.2016) 

PISO Pokopališča - skladna z novo zakonodajo 

Najhitreje posodobljeni podatki GURS za občinske GIS sisteme (stanje podatkov: 20.10.2016) 

Najhitreje posodobljeni podatki GURS za občinske GIS sisteme (stanje podatkov: 11.10.2016)  

V PISO je omogočen prikaz Zbirke upravnih aktov, ki se nanašajo na gradnje 

OBVESTILO: Možne motnje v delovanju sistema PISO 

Iščemo programerje/razvijalce 

ZNOVA najhitreje posodobljeni podatki GURS za občinske GIS sisteme (stanje podatkov: 3.10.2016)  

Posodobitev orodja za urejanje namenske rabe in ZGS 

PISO NUSZ skladen s priporočili ministrstev 

Neprofitna stanovanja – odslej v okolju PISO Evidenca nepremičnin! 

Najhitreje posodobljeni podatki GURS za občinske GIS sisteme (september 2016)  

PISO NUSZ - posodobljena navodila (september 2016) 

PISO Pokopališča - posodobljena navodila (avgust 2016) 

Posodobitev podatkov GURS (avgust 2016) 

PISO Evidenca nepremičnin - posodobljena navodila (avgust 2016) 

PISO CESTE - posodobljena navodila (julij 2016) 

Posodobitev podatkov GURS (julij 2016) 

Novo priznanje sistemu PISO - delovanje skladno z ZVOP-1 

Posodobitev BCP za vse Občine 

Novosti v PISO Spletnem pregledovalniku 

Posodobitev podatkov v tematskem sklopu Druge državne vsebine 

Posodobitev podatkov GURS (junij 2016) 

Posodobitev podatkov GURS (maj 2016)  

Priporočila občinam glede odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

Vključena občina BREZOVICA 

Posodobitev podatkov GURS (marec 2016) 

Arhivsko stanje dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč 

Skeniranje starih družbenih planov + priprava prilog za Skladova potrdila 

Osnutek Uredbe o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena 

Poročanje o realizaciji infrastrukturnih projektov financiranih iz kohezijskega sklada 

NUSZ predvidoma še vsaj do leta 2020 

Nove podlage - letalski posnetki 2015 (DOF) 

Posodobitev podatkov DPN 

Posodobitev podatkov GURS (januar 2016) 

NOVO! V javni del sistema PISO vključen ZKN in urejene meje 

GPS poti v tematskem sklopu Hribi 

PISO NUSZ seminar in novosti v aplikaciji 

Microsoft ukinja podporo za starejše različice brskalnika Internet Explorer 

Ažuriranje in razširitev tematskega sklopa Gospodarske javne infrastrukture (GJI) 

NOVO! Vključen tematski sklop Katastrska raba (december 2013) 

Voščilo - vesel božič in srečno 2016 

Posodobitev podatkov GURS (december 2015) 

Posodobitev podatkov divjih odlagališč 

NOVO - navodila PISO Desktop 

Predstavitev aplikacije PISO NUSZ in novosti v letu 2016 

NOVO! Vključene PISO 3D LiDAR Strokovne podlage 

Nova verzija PISO Desktop 

Možnost motenj delovanja sistema PISO 

PISO na posvetu SOS - Posodobitev evidence NUSZ z REN 

Nova PISO občina + posodobitev podatkov GURS (september 2015)  

PISO novosti, jesen 2015 - obarvanost tematskih sklopov 

Poziv za posredovanje podatkov o namenski rabi in ZGS 

Vključitev novega sloja Talna števila 

PISO CESTE - aplikacija že na voljo! 

3D LiDAR - posodobljeno stanje (avgust 2015) 

NOVO! V PISO vključen ZKN in urejene meje 

PISO na Windows 10 in brskalniku Edge 

Posodobitev podatkov GURS (julij 2015) 

Posodobljena navodila PISO NUSZ 

Posodobljena navodila PISO Lokacijska informacija 

Projekt v sodelovanju z ZRC SAZU 

Posodobitev - dopolnjeno stanje podatkov LiDAR 

Vključitev novega sloja OMD 

Posodobitev BCP za vse Občine 

Dopolnjena shema javne razsvetljave v aplikaciji PISO Splošni katastri 

Posodobitev podatkov GURS (junij 2015) 

Priprava podatkov za IJSVO - hitra izdelava 

Še nekaj prostih mest na PISO seminarjih - izkoristite brezplačno udeležbo 

Hvala za 500 všečkov! 

Usklajevanje in posredovanje namenske rabe za REN 

Poročanje o oskrbi s pitno vodo in odvajanju ter čiščenju odpadne vode (IJSVO) 

PISO Srečanje 2015 

NUSZ 2015 - pravočasno poskrbite za oddajo podatkov! 

Posodobitev podatkov GURS (februar 2015) 

NOVO! Aplikacija PISO NUSZ 

Voščilo - vesel božič in srečno 2015 

Omogočite avtomatično določanje rabe na praznih parcelah 

Posodobitev podatkov v sklopu Državni prostorski akti in ukrepi 

Vključena občina KRIŽEVCI 

Posodobitev podatkov GURS (oktober 2014) 

Posodobitev podatkov GURS (avgust 2014) 

Dopolnitev podatkov: Hidrografija (vode) 

Preverite stanje podatkov v REN in poskrbite za njihovo vzdrževanje! 

Volitve 2014 - volišča, okraji, enote 

Posodobitev BCP za vse občine 

Brezplačni seminar PISO Splošni katastri 

Posodobitev podatkov divja odlagališča 

Posodobitev podatkov GURS (junij 2014) 

PISO Splošni katastri vzpostavljeni za JP Komunala Vodice 

Dopolnjena uporabniška navodila  

Vključite podatke Javno dobro pod infrastrukturnimi objekti 

Vključena občina SOLČAVA 

Ažuriranje podatkov GURS (april 2014) 

NUJNO: NUSZ za leto 2014 

Pretvorba informativnega izračuna iz PDF v EXCEL 

Posodobitev podatkov: Varstvo narave in Hidrografija 

Vključena občina ŽELEZNIKI! 

Ažuriranje podatkov GURS (februar 2014)  

Poročanje o oskrbi s pitno vodo 

Urejanje namenske rabe za REN 

Vključena občina PODČETRTEK 

Sistem PISO in zakon o davku na nepremičnine 

Ažuriranje podatkov GURS (december 2013)  

Nabor UKREPOV in AKTIVNOSTI za KPK 

Ažuriranje podatkov GURS (oktober 2013)  

Ažuriranje podatkov GURS (september 2013) 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.