Poročanje o oskrbi s pitno vodo in odvajanju ter čiščenju odpadne vode

Skladno z navodilom Ministrstva za okolje in prostor (MOP) smo za občine pripravili postopek priprave podatkov za poročanje o doseženih standardih oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode na območju aglomeracij v občini.

V ta namen sta bila pred časom v PISO Spletni pregledovalnik vključena sloja Aglomeracije - VODOVOD (povezava) in Aglomeracije - KANALIZACIJA, nekatere osnovne informacije je možno pridobiti s pomočjo funkcionalnosti Geometrijska poizvedba.

Vsem zainteresiranim občinam ponujamo obdelavo ter pripravo podatkov v zahtevanem formatu MOP.

Vsebina storitve

Storitev vključuje pripravo zbirnika za posredovanje na MOP na podlagi podatkov (stanje in točnost podatkov iz uradnih evidenc, vključenih v PISO):

  • Centralni register prebivalcev (CRP) - število prebivalcev na naslov;
  • Aglomeracije - VODOVOD in KANALIZACIJA - območja za poročanje;
  • Kataster stavb (KS) - stavbe na območju aglomeracij;
  • Register nepremičnin (REN) - stanovanjska raba, opremljenost z vodovodom;
  • Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI) - opremljenost z vodovodom;
  • Hišne številke iz registra prostorskih enot (RPE) - naslovi.

Zaradi razširjenega nabora zahtevanih podatkov za posredovanje v letošnjem letu nujno potrebujemo tudi podatke, s katerimi razpolagajo vaša komunalna podjetja (priloga).

Za več informacij pišite na: kontakt

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

Aplikacije - moduli

PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO 3D LiDAR: Paket
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.