Storitve in vzpostavitve evidenc


PIŠI-BRIŠI STENSKA KARTA

Stenska karta za učinkovite sestanke v vaši pisarni ali sejni sobi. (VEČ)

Prednosti PIŠI-BRIŠI stenske karte:

 • visokokakovostni tisk vsebin prilagojenih za delo na občini
 • plastificirana površina omogoča dolgotrajen in kakovosten izgled ter povečuje obstojnost stenske karte
 • posebna gladka prevleka omogoča pisanje in brisanje
 • formati velikosti A0 ali B0 so primerni za vsako pisarno
 • hitra in kakovostna izvedba

3D LiDAR ANALIZE + PREGLEDOVALNIK

Izvedene analize na podlagi najnatančnejših podatkov (LiDAR) vam bodo v pomoč pri interpretaciji terena in površja. (VEČ)

Izvedene karte služijo kot podlage pri:

 • Interpretaciji oblike terena
 • Analizah osončenosti
 • Analizah naravnih nesreč (plazovi, poplave, erozije ...)
 • Analizah hidroloških razmer
 • Analizah linij vidnosti (angl. Line of sight).
 • Urbanističnem načrtovanju
 • Razvoju infrastrukture
 • Ugotavljanju smeri odtekanja padavin
 • Analizah porazdelitve vegetacije ...

EVIDENCA NEPOZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ (ENSZ)

Na podlagi izvedbe analize relacije med podatki iz uradnih evidenc omogočamo pripravo evidence nepozidanih stavbnih zemljišč. Metodologija določanja nepozidanih stavbnih zemljišč se opira na navodilo Geodetske uprave ter Uredbo o določitvi podskupin (Ur.l. RS 44/09) iz postopkov priprave namenske rabe za vpis v evidenco REN. (VEČ)

klikni za povečavo klikni za povečavo

POROČANJE IJSVO

S pomočjo avtomatiziranega postopka na podlagi uradnih evidenc + podatkov vašega komunalnega podjetja v okviru PISO kvote ur pripravimo preglednice za uvoz v aplikacijo IJSVO, za VODOVOD in za KANALIZACIJO. (VEČ)

LETALSKI POSNETKI PO NAROČILU

Potrebujete najnovejši letalski posnetek visoke ločljivosti? Ponujamo vam izdelavo digitalnih ortofoto posnetkov (DOF) po vaših željah. (VEČ)

Prednosti posnetkov po naročilu

 • hitra izdelava
 • visoka ločljivost
 • prilagajanje vašim zahtevam (sami določate obdobje snemanja, območje, ločljivost)
Primer digitalnega ortofoto 10cm Primer digitalnega ortofoto 50cm
Digitalni ortofoto po naročilu
Ločjivost - 10cm

Državni digitalni ortofoto (DOF 050)
Ločjivost - 50cm

ODLOČBE KOMUNALNEGA PRISPEVKA PO URADNI DOLŽNOSTI

V kolikor ste kot občina pristopili k izgradnji kanalizacijskega omrežja in ste v fazi urejanja priklopov ter začetka izdaje odločb po uradni dolžnosti za priklop, potem vam lahko v okviru aplikacije PISO Komunalni prispevek (PISO-KP) pripravimo odločbe za množično razpošiljanje. (VEČ)

klikni za povečavo

URADNE KARTOGRAFSKE PRILOGE

Glede na vaše želje in ob upoštevanju vaših obstoječih predlog vam pripravimo obrazce za visoko kakovostno tiskanje uradnih kartografskih prilog na podlagi vaših veljavnih prostorskih aktov. (več)

Orodje za tiskanje uradnih kartografskih prilog vam omogoča:

 • Tisk po principu »kopija je enaka originalu«
 • Tisk v poljubnem merilu
 • Samodejno določitev območja tiskanja na podlagi trenutnega pogleda v PISO Spletnem pregledovalniku
 • Označitev lokacije, parcele ali več parcel v postopku
 • Ustrezno opremljenost prilog z legendo
 • Samodejno generiranje ali ročno vnašanje izvenokvirne vsebine (naslov, datum, št. potrdila ...).

klikni za povečavo
TERENSKA IZMERA IN ZAJEM PODATKOV

Zaradi dolgoletnih izkušenj na področju zajema in obdelave najrazličnejših prostorskih podatkov se uvrščamo med najzanesljivejše in kompetentne partnerje pri doseganju pričakovanih rezultatov. Poleg dolgoletnih izkušenj nas odlikujejo predvsem stalen razvoj, sprotno sledenje in prilagajanje področnim tehnološkim trendom ter naš strokoven kader, ki razpolaga s potrebnim znanjem in iznajdljivostjo pri delu. (VEČ)

SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE

Dolgoletne izkušnje, znanje in ustrezni certifikati so garancija za kvalitetno in učinkovito izvedbo. Ponujamo vam različne možnosti skladno z dogovorom in vašimi potrebami.

Poleg rednih uporabniških seminarjev vam lahko v moderni računalniško opremljeni učilnici ponudimo tudi izvedbo različnih ciljno usmerjenih izobraževanj in usposabljanj. (VEČ)

PISO VTIČNIK

PISO vtičnik omogoča, da prikaz raznovrstnih prostorskih podatkov, do katerega sicer dostopate s pomočjo PISO spletnega ali mobilnega pregledovalnika, vključite neposredno v vašo spletno stran ter s tem vašim obiskovalcem zagotovite celovito informacijo na enem mestu. (VEČ)

Primer uporabe PISO vtičnika najdete na povezavi: PISO vtičnik Mestna občina Novo mesto (VEČ)

IZBOLJŠAVA ZKP

Pripravo in uveljavljanje občinskih in državnih prostorskih načrtov, ukrepov kmetijske politike, varovanja okolja, vrednotenja in obdavčevanja nepremičnin, upravljanja z objekti prometne in komunalne infrastrukture otežuje slaba natančnost lokacijskih podatkov Zemljiško katastrskega prikaza (ZKP). (VEČ)

Aplikacije - moduli

PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO 3D LiDAR: Paket
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO Vzdrževanje nam. rabe za REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.