Zadnji čas za posodobitev podatkov NUSZ z REN 

17. januar 2017 3:00:00

Če razmišljate o posodobitvi podatkov NUSZ z REN, je sedaj skrajni čas, da nas kontaktirate in se dogovorimo za izvedbo projekta.

Posodobitev evidence izvedemo tako, da:

  • uporabimo podatke uradnih evidenc GURS (register nepremičnin, zemljiški kataster, kataster stavb),
  • uredimo podatke obstoječih odmernih predmetov (pripis enoličnega identifikatorja in posodobitev površin),
  • vključimo manjkajoče objekte, ki jim določimo tudi komunalno opremljenost,
  • posodobitev izvedemo skladno z občinskim Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
  • izvedemo kontrole podatkov in kreiramo pozive za zavezance,
  • s pravilnim vodenjem pritožb omogočimo, da so zavezanci vključeni v zajem in potrditev podatkov.

Naša ekipa je strokovno usposobljena za rešitev še tako kompleksnih primerov, saj smo od leta 2015 sodelovali pri posodobitvi podatkov že za 33 slovenskih občin. Poleg tega je naša aplikacija za vodenje evidence, PISO NUSZ, trenutno najnaprednejša na tržišču.

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo na telefonski številki 01/542-7110 ali preko elektronskega naslova piso@realis.si.

Natura 2000 

16. januar 2017 10:11:49

V tematskem sklopu Druge državne vsebine > Varstvo narave je posodobljen vsebina, ki se navezuje na Naturo 2000. Vsebina je posodobljena glede na sprejeto uredbo o habitatnih tipih in vrstah iz leta 2013 (priloga k uredbi o območjih Natura 2000).

Leto 2017 začenjamo z najhitreje posodobljenimi podatki GURS (stanje: 13.01.2017) 

15. januar 2017 9:59:38

Za vse vključene občine smo posodobili temeljne vsebine GURS:

Podatke za vašo interno uporabo lahko administratorji prevzamete preko PISO Administracije.

Podrobnejše informacije o datumih izvornih podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

Splošno iskanje po parcelah 

12. januar 2017 4:30:00

Spletni PISO pregledovalnik omogoča splošno iskanje po parcelah znotraj občine. Tako z vpisom parcelne številke dobimo seznam vseh parcel v občini, ki se nahajajo v posameznih katastrskih občinah.

V splošnem iskalniku v sklopu katastrska občina, številka, vnos seznama izberemo »vse KO« in vpišemo številko parcele. Med rezultati iskanja se izpiše seznam katastrskih občin, v katerih se parcela z izbrano številko nahaja. Seznam parcel lahko izvozimo v excelovo preglednico.

S klikom na modro ikono »i« med rezultati iskanja se izpišejo še preostali podatki o parceli.

klikni za povečavo

PISO CESTE - posodobljen šifrant HPS - talne oznake 

11. januar 2017 9:43:04

Po uskladitvi novega pravilnika o prometni signalizaciji (Uradni list RS, št. 99/2015) s starim smo v aplikaciji PISO Ceste dopolnili šifrant še za horizontalno prometno signalizacijo (HPS) – talne oznake.

Več o aplikaciji si preberite na strani PISO Ceste.

Iskanje po ZKV in označitev posamezne parcele 

6. januar 2017 2:57:15

PISO Spletni pregledovalnik omogoča iskanje po zemljiškoknjižnem vložku (ZKV), ki predstavlja podatek, prevzet iz zemljiške knjige. Na en zemljiškoknjižni vložek so vpisane nepremičnine, ki imajo enako stanje glede imetnikov pravic ter ležijo znotraj ene katastrske občine. Čeprav je zemljiškoknjižni vložek že od leta 2011 ukinjen, ga marsikdo še vedno uporablja.

ZKV poiščemo tako, da v iskalniku izberemo katastrsko občino, namesto številke parcele pa vpišemo ZKV in številko (primer "ZKV 123"). Dobimo izpis parcel, ki ga lahko shranimo v Excel ali natisnemo v formatu *.pdf. Oboje naredimo s klikom na ikono ob izpisu.

klikni za povečavo

Če kliknemo na posamezno parcelo v seznamu, se prikaz avtomatično premakne na parcelo, le ta pa se pikčasto označi.

klikni za povečavo

* Iskanje je omogočeno le internim uporabnikom, ki imajo potrebne pravice.

Pismo Božičku/Dedku Mrazu 

21. december 2016 3:34:24

Imate težave pri izvajanju vaših vsakodnevnih opravil (izdaji lokacijskih informacij, izračunu komunalnega prispevka, obračunu NUSZ ali vodenju vašega operativnega katastra, denimo Prometne signalizacije, Pokopališč ...) pa ne veste, kako jih poenostaviti?

Ste že pisali Božičku ali Dedku Mrazu, pa nihče ni odpisal?

Potem pišite na piso@realis.si! Gotovo imamo rešitev za vas, prav gotovo pa se najde še kakšna ugodnost v prazničnem času.

Najhitreje posodobljeni podatki GURS (stanje podatkov: 19.12.2016) 

20. december 2016 10:49:43

Za vse vključene občine smo posodobili temeljne vsebine GURS:

Podatke za vašo interno uporabo lahko administratorji prevzamete preko PISO Administracije.

Podrobnejše informacije o datumih izvornih podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

Najhitreje posodobljeni podatki GURS (stanje podatkov: 12.12.2016) 

14. december 2016 3:39:21

Za vse vključene občine smo posodobili temeljne vsebine GURS:

Podatke za vašo interno uporabo lahko administratorji prevzamete preko PISO Administracije.

Podrobnejše informacije o datumih izvornih podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

Posodobljeni podatki Pedološke vrste (prsti) 

7. december 2016 7:31:00

Med obstoječimi vsebinami tematskega sklopa Druge državne vsebine > Kmetijska zemljišča (raba in GERK) smo posodobili sloj Pedološke vrste (prsti), ki ima sedaj takšne atributne vrednosti, kakršne so v članku Prepoznavanje osnovnih prsti slovenske klasifikacije. K vsebini smo dodali tudi omenjeni članek, kjer so navedene značilnosti slovenske klasifikacije in posameznih razredov prsti.

klikni za povečavo

Copyright 2009 Realis

© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.