Kmetijska zemljišča

V okviru kmetijskih zemljišč gre za skupno obravnavo naslednjih tematsko povezanih vsebin:

  • Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč
  • Območja melioracij
  • Pedološke vrste (prsti)
  • Zemljišča v rabi kmetijskih gospodarstev (GERK)

Dejanska raba je bila vzpostavljena na osnovi interpretacije letalskih posnetkov (DOF) za namene administrativnih kontrol in izdelave katastra trajnih nasadov (vinogradi, sadovnjaki, hmeljišča in oljčniki). Gre za tipološko delitev vrste rabe glede na stanje dejanske rabe ob zajemu in ločuje kategorije rabe, kot so pozidana in sorodna zemljišča, kmetijska zemljišča, gozdovi, vode ipd.

Podatki o kmetijskih gospodarstvih in zemljiščih v njihovi rabi (GERK) se vpišejo in vodijo v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG) - zbirki podatkov v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO). Pri vpisu GERK-ov v RKG se upošteva podatek o vrsti dejanske rabe iz evidence dejanske rabe.

Dejanska raba ne določa dovoljene rabe na nekem območju. Ta je v pristojnosti občin in njihovih prostorskih aktov z namensko rabo površin.

Možnosti v sistemu PISO
  • barvni prikaz dejanske rabe
  • prikaz ostalih vsebin kmetijskih zemljišč
  • izpis podrobnejših podatkov o kmetijskih zemljiščih za izbrano lokacijo  
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.