Usklajevanje in posredovanje namenske rabe za REN

Vsem občinam, ki imajo v okviru dodatnih PISO storitev že naročeno »Usklajevanje in posredovanje namenske rabe za REN«, ni potrebno storiti ničesar. Ob naslednjem ažuriranju GURS (predvidoma konec maja 2015) bomo poskrbeli, da bodo evidence usklajene.

Vsem ostalim občinam pa svetujemo, da naročijo »Usklajevanje in posredovanje namenske rabe za REN«, ki vsebuje:

 1. Pripravo podatkov namenske rabe za vpis v REN v predpisani obliki, vključno z določitvijo ZGS skladno s Pravilnikom o določanju zemljišč za gradnjo stavb (Uradni list RS, št. 66/2013).
 2. Celoletno (6 x na leto) vzdrževanje namenske rabe na novih parcelah s posredovanjem na GURS.
 3. Enostavno orodje za urejanje namenske rabe in ZGS v PISO Spletnem pregledovalniku s tedenskim posredovanjem sprememb na GURS.

Več informacij na povezavi. Pokličite ali pišite za ponudbo.

klikni za povečavo

*»Število potencialnih pritožb« je ocenjeno na podlagi števila tistih parcel v lasti fizičnih in pravnih oseb, ki nimajo določene namenske rabe. Dejansko število pritožb bo odvisno tudi od drugih stanj ter povsem individualnih situacij posameznikov, na kar pa občina v splošnem ne more vplivati.

Novi podatki LiDAR (april 2015)

Trenutno smo v postopku obdelave podatkov LiDAR, katerih zajem financira Ministrstvo za okolje in prostor. Podatki so zaenkrat na voljo le za določena območja Slovenije (vir: eVode).

Zaradi izboljšane natančnosti nam podatki omogočajo natančnejše prostorske analize, kot je izdelava:

 • digitalnega modela reliefa (DMR),
 • profila terena,
 • ter digitalnega modela površja (DMP), kateremu lahko določimo tudi strehe objektov.

klikni za povečavo

Digitalni model terena - DMR

 

klikni za povečavo

STARO STANJE - profil terena na osnovi podatkov DMV5 (Vir: GURS)

 

klikni za povečavo

NOVO STANJE - profil terena na osnovi podatkov LiDAR (Vir: GURS)

Podrobna navodila in potek za izdelavo profila terena si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - MOŽNOSTI MERJENJA (0.8 MB).

 

klikni za povečavo

Digitalni model terena - DMR s senčenjem na osnovi nadmorskih višin

 

klikni za povečavo

Digitalni model površja - DMP s senčenjem na osnovi višin (prvi odboji)

 

klikni za povečavo

Digitalni model površja - DMP + strehe zgradb

Poročanje o oskrbi s pitno vodo in odvajanju ter čiščenju odpadne vode (IJSVO)

Vsem zainteresiranim občinam ponujamo obdelavo ter pripravo podatkov za poročanje o doseženih standardih oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode na območju aglomeracij v posamezni občini v zahtevanem formatu Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Storitev vključuje pripravo zbirnika za posredovanje na MOP na podlagi podatkov (stanje in točnost podatkov iz uradnih evidenc, vključenih v PISO) -> podrobnosti storitve.

Predviden rok za poročanje podatkov, s strani IJSVO, je petek, 17. aprila 2015.

klikni za povečavo

KAKO pridobiti seznam vseh stavbnih delov enega lastnika

PISO Spletni pregledovalnik omogoča iskanje po lastniku (samo internim uporabnikom). Preko iskalnika lahko pridobimo podatke o delih stavb, ki so v lasti iskane pravne ali fizične osebe. Seznam je možno izvoziti tudi v Excel.

Podrobnejše navodilo in potek, kako priti do seznama, si lahko ogledate na povezavi NAVODILA – LASTNIŠTVO DELOV STAVB (0.57 MB).

Opomba: O delih stavb (in ne o stavbah) govorimo zaradi tega, ker ima lahko stavba več delov, ki imajo različna lastništva.

PISO Srečanje 2015

Letos ponovno pripravljamo srečanja s predstavniki vključenih občin. Srečanja so brezplačna in so namenjena PISO administratorjem ter uporabnikom, ki jih zanimajo dodatne aplikacije in novosti sistema PISO.

Termini in prijava

OKVIRNA VSEBINA SREČANJA:

1. Novosti sistema PISO

o Modul PISO-CESTE
o Modul PISO-NUSZ
o Modul PISO-LI
o Pripombe občanov na javne razgrnitve
o Prometna signalizacija, video posnetki cest
o Tisk kartografskih prilog
o Obdelava podatkov Lidar
o Nov 3D pregledovalnik

2. Primeri dobrih praks z uporabo PISO modulov

3. Izobražževanja v letu 2015

4. Nepremičninska problematika

5. Nasveti za administratorje

6. Osebni podatki in sistem PISO

7. Predlogi uporabnikov in razprava

 

Vljudno vabljeni!

Uporaba hitrih tipk v PISO Spletnem pregledovalniku

PISO Spletni pregledovalnik nam omogoča uporabo bližnjic (hitrih tipk), s katerimi si poenostavimo brskanje po pregledovalniku. Z uporabo hitrih tipk prihranimo čas, ki bi ga porabili, da bi prišli do nekega pogleda.

Hitre tipke, ki jih omogoča PISO spletni pregledovalnik:

 1. F5               začetni prikaz

  Pri kliku na tipko F5 pregledovalnik odpre začetni prikaz. Bližnjica nam pride prav, kadar imamo odprtih veliko slojev in bi želeli na novo poizvedovati.

 2. F11              celozaslonski prikaz

  Pri kliku na tipko F11 se odpre celozaslonski prikaz PISO spletnega pregledovalnika.

 3. SHIFT+A      menjava zaporedja elementov prikaza »tematski sklop« in »skupni sloji«

  Privzeto se na karti najnižje rišejo »podlage«, nato izbrani »tematski sklop« in najvišje »skupni sloji« (vse tri najdemo v meniju za izbiro elementov prikaza). Če izris skupnih slojev (npr. parcele, stavbe, hišne številke, idr.) prekriva izbrani tematski sklop, lahko zamenjamo vrstni red z bližnjico SHIFT+A. V tem primeru se bo »tematski sklop« izrisal najvišje.

 4. S                  začasen izklop skupnih slojev
 5. SHIFT+S      začasen izklop skupnih slojev in tematskega sklopa
 6. Obe bližnjici (S in SHIFT+S) sta podrobneje opisani na povezavi: KAKO začasno skriti vsebine na karti?

KAKO do datuma posnetkov (DOF)?

PISO Spletni pregledovalnik omogoča ogled datuma izdelave posameznega lista ortofota (letalskega posnetka). Ker se aerofotografiranje celotnega območja Slovenije običajno opravi v več terminih (v različnih mesecih ali celo letih), je stanje podatkov (datum posnetka) za posamezne liste lahko različen.

Za ogled datuma posameznega lista ortofota moramo imeti izbrano podlago »Letalski posnetek (DOF)«, izbran tematski sklop »Pomožni sloji« ter v legendi izbran ustrezen tematski sloj »Datumi posnetkov...«

Obstaja pa tudi drug način kako preverimo datum izdelave listov ortofota. Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - DATUMI POSNETKOV (DOF) (960 KB).

Nove podlage - letalski posnetki 2011, 2014 (DOF)

V PISO spletni pregledovalnik smo vključili nove fotogrametrične podlage, in sicer liste digitalnega ortofota.

Ortofoto se vzdržuje na vsakih 2-4 leta. Za severo-zahodni del Slovenije še ni na voljo novejših listov ortofota, zato za to območje ostajajo listi iz leta 2011. Ostalo območje Slovenije ima nove liste ortofota, ki so bili izdelani leta 2014.

Ločljivost novih listov ortofota je 0,25 m (DOF025), tistih iz leta 2011 pa 0,50 m (DOF050). Karta Slovenije, na kateri so prikazane tudi meje občin, prikazuje leto izdelave posameznih listov ortofota.

klikni za povečavo

NUSZ 2015 - pravočasno poskrbite za oddajo podatkov!

Priporočeni rok za oddajo podatkov za zavezance za NUSZ je s strani državnih institucij določen kot 31. marec. 

Naše občine smo že seznanili s tremi variantami priprave podatkov:

 • A Osnovni paket: Aplikacija (vsi potrebni postopki pri prevzemu, obdelavi in oddaji + analiza potenciala): 750 EUR
 • B Osnovni paket: Aplikacija + uskladitev z REN* (manjkajoči objekti):  Po ponudbi
 • C Osnovni paket: Aplikacija + uskladitev z REN (manjkajoči objekti in uskladitev podatkov obstoječih stanovanjskih delov stavb): Po ponudbi

V kolikor bi se občine v tem trenutku še rade odločale za varianti B in C, je to vsekakor izvedljivo, vendar ob upoštevanju dejstva, da bodo lahko podatki oddani po priporočenem roku, a ne kasneje kot 31. aprila.

Zato v tem trenutku (in še kasneje v tekočem letu) občinam priporočamo varianto B, ki zajema dopolnitev z zavezanci, ki so se v preteklih letih izognili plačilu nadomestila, občine pa si s tem lahko zagotovijo dodatne prilive v občinski proračun. Za izdelavo, uskladitev in oddajo po navodilih do potrditve FURS poskrbimo mi.

klikni za povečavo

*V primeru dodatne oddaje (po prvi z obstoječimi zavezanci) je priporočljiv predhoden dogovor s predstavniki FURS.

Primer geometrijske poizvedbe in izvoz v Excel

V PISO spletnem pregledovalniku imamo možnost poizvedovanja po izbranih tematskih sklopih in slojih ter primerjanja različnih vsebin s funkcijo geometrijska poizvedba. Ikona za geometrijsko poizvedbo se nahaja v orodni vrstici in ima oznako »ig«.

V primeru bomo izbrali tematski sklop gospodarske javne infrastrukture – energetika. Naše območje poizvedovanja bo stanovanjska ulica, na kateri želimo preveriti katere parcele so opremljene s plinovodom.

Ko imamo izbrane tematske sklope, po katerih želimo poizvedovati, definiramo območje na katerem izvajamo geometrijsko poizvedbo. Z orodjem »vnos geometrije« izrišemo poligon okoli območja poizvedovanja. Za tem se nam v oknu za tekstovni prikaz izpišejo rezultati poizvedovanja, to so informacije vidnih elementov izbranega tematskega sklopa, v našem primeru energetike. Po pregledu rezultatov poizvedovanja želimo tabelo s podatki o plinovodnem omrežju izvoziti v Excel. To naredimo s klikom na ikono Excel (kot prikazuje spodnja slika) in tabelo izvozimo v *.xml datoteko, ki jo nato odpremo s programom Excel.

klikni za povečavo

Za pomoč pri geometrijski poizvedbi glej nasvet: geometrijska poizvedba.

Stran 23 od 49 << < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.