PISO Srečanje 2015

Letos ponovno pripravljamo srečanja s predstavniki vključenih občin. Srečanja so brezplačna in so namenjena PISO administratorjem ter uporabnikom, ki jih zanimajo dodatne aplikacije in novosti sistema PISO.

Termini in prijava

OKVIRNA VSEBINA SREČANJA:

1. Novosti sistema PISO

o Modul PISO-CESTE
o Modul PISO-NUSZ
o Modul PISO-LI
o Pripombe občanov na javne razgrnitve
o Prometna signalizacija, video posnetki cest
o Tisk kartografskih prilog
o Obdelava podatkov Lidar
o Nov 3D pregledovalnik

2. Primeri dobrih praks z uporabo PISO modulov

3. Izobražževanja v letu 2015

4. Nepremičninska problematika

5. Nasveti za administratorje

6. Osebni podatki in sistem PISO

7. Predlogi uporabnikov in razprava

 

Vljudno vabljeni!

Uporaba hitrih tipk v PISO Spletnem pregledovalniku

PISO Spletni pregledovalnik nam omogoča uporabo bližnjic (hitrih tipk), s katerimi si poenostavimo brskanje po pregledovalniku. Z uporabo hitrih tipk prihranimo čas, ki bi ga porabili, da bi prišli do nekega pogleda.

Hitre tipke, ki jih omogoča PISO spletni pregledovalnik:

 1. F5               začetni prikaz

  Pri kliku na tipko F5 pregledovalnik odpre začetni prikaz. Bližnjica nam pride prav, kadar imamo odprtih veliko slojev in bi želeli na novo poizvedovati.

 2. F11              celozaslonski prikaz

  Pri kliku na tipko F11 se odpre celozaslonski prikaz PISO spletnega pregledovalnika.

 3. SHIFT+A      menjava zaporedja elementov prikaza »tematski sklop« in »skupni sloji«

  Privzeto se na karti najnižje rišejo »podlage«, nato izbrani »tematski sklop« in najvišje »skupni sloji« (vse tri najdemo v meniju za izbiro elementov prikaza). Če izris skupnih slojev (npr. parcele, stavbe, hišne številke, idr.) prekriva izbrani tematski sklop, lahko zamenjamo vrstni red z bližnjico SHIFT+A. V tem primeru se bo »tematski sklop« izrisal najvišje.

 4. S                  začasen izklop skupnih slojev
 5. SHIFT+S      začasen izklop skupnih slojev in tematskega sklopa
 6. Obe bližnjici (S in SHIFT+S) sta podrobneje opisani na povezavi: KAKO začasno skriti vsebine na karti?

KAKO do datuma posnetkov (DOF)?

PISO Spletni pregledovalnik omogoča ogled datuma izdelave posameznega lista ortofota (letalskega posnetka). Ker se aerofotografiranje celotnega območja Slovenije običajno opravi v več terminih (v različnih mesecih ali celo letih), je stanje podatkov (datum posnetka) za posamezne liste lahko različen.

Za ogled datuma posameznega lista ortofota moramo imeti izbrano podlago »Letalski posnetek (DOF)«, izbran tematski sklop »Pomožni sloji« ter v legendi izbran ustrezen tematski sloj »Datumi posnetkov...«

Obstaja pa tudi drug način kako preverimo datum izdelave listov ortofota. Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - DATUMI POSNETKOV (DOF) (960 KB).

Nove podlage - letalski posnetki 2011, 2014 (DOF)

V PISO spletni pregledovalnik smo vključili nove fotogrametrične podlage, in sicer liste digitalnega ortofota.

Ortofoto se vzdržuje na vsakih 2-4 leta. Za severo-zahodni del Slovenije še ni na voljo novejših listov ortofota, zato za to območje ostajajo listi iz leta 2011. Ostalo območje Slovenije ima nove liste ortofota, ki so bili izdelani leta 2014.

Ločljivost novih listov ortofota je 0,25 m (DOF025), tistih iz leta 2011 pa 0,50 m (DOF050). Karta Slovenije, na kateri so prikazane tudi meje občin, prikazuje leto izdelave posameznih listov ortofota.

klikni za povečavo

NUSZ 2015 - pravočasno poskrbite za oddajo podatkov!

Priporočeni rok za oddajo podatkov za zavezance za NUSZ je s strani državnih institucij določen kot 31. marec. 

Naše občine smo že seznanili s tremi variantami priprave podatkov:

 • A Osnovni paket: Aplikacija (vsi potrebni postopki pri prevzemu, obdelavi in oddaji + analiza potenciala): 750 EUR
 • B Osnovni paket: Aplikacija + uskladitev z REN* (manjkajoči objekti):  Po ponudbi
 • C Osnovni paket: Aplikacija + uskladitev z REN (manjkajoči objekti in uskladitev podatkov obstoječih stanovanjskih delov stavb): Po ponudbi

V kolikor bi se občine v tem trenutku še rade odločale za varianti B in C, je to vsekakor izvedljivo, vendar ob upoštevanju dejstva, da bodo lahko podatki oddani po priporočenem roku, a ne kasneje kot 31. aprila.

Zato v tem trenutku (in še kasneje v tekočem letu) občinam priporočamo varianto B, ki zajema dopolnitev z zavezanci, ki so se v preteklih letih izognili plačilu nadomestila, občine pa si s tem lahko zagotovijo dodatne prilive v občinski proračun. Za izdelavo, uskladitev in oddajo po navodilih do potrditve FURS poskrbimo mi.

klikni za povečavo

*V primeru dodatne oddaje (po prvi z obstoječimi zavezanci) je priporočljiv predhoden dogovor s predstavniki FURS.

Primer geometrijske poizvedbe in izvoz v Excel

V PISO spletnem pregledovalniku imamo možnost poizvedovanja po izbranih tematskih sklopih in slojih ter primerjanja različnih vsebin s funkcijo geometrijska poizvedba. Ikona za geometrijsko poizvedbo se nahaja v orodni vrstici in ima oznako »ig«.

V primeru bomo izbrali tematski sklop gospodarske javne infrastrukture – energetika. Naše območje poizvedovanja bo stanovanjska ulica, na kateri želimo preveriti katere parcele so opremljene s plinovodom.

Ko imamo izbrane tematske sklope, po katerih želimo poizvedovati, definiramo območje na katerem izvajamo geometrijsko poizvedbo. Z orodjem »vnos geometrije« izrišemo poligon okoli območja poizvedovanja. Za tem se nam v oknu za tekstovni prikaz izpišejo rezultati poizvedovanja, to so informacije vidnih elementov izbranega tematskega sklopa, v našem primeru energetike. Po pregledu rezultatov poizvedovanja želimo tabelo s podatki o plinovodnem omrežju izvoziti v Excel. To naredimo s klikom na ikono Excel (kot prikazuje spodnja slika) in tabelo izvozimo v *.xml datoteko, ki jo nato odpremo s programom Excel.

klikni za povečavo

Za pomoč pri geometrijski poizvedbi glej nasvet: geometrijska poizvedba.

Posodobitev modula PISO NUSZ 2015

Pripravili smo posodobitev modula PISO NUSZ 2015, ki že veliko občinam omogoča enostaven pregled in urejanje podatkov evidence za odmero Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Nekatere novosti modula:

 • Izdelava prilagodljivega poročila v formatu Word za vse odmerne predmete na posameznem objektu;
 • Izdelava prilagodljivega poročila v formatu Word za posameznega zavezanca in vseh njegovih odmernih predmetov;
 • Dodatni zavihki v orodju Poročila in analize:
  • Naslovi – izločeni iz odmere,
  • Naslovi – napaka pri točkah,
  • Zavezanci – pokojni z aktivnimi zapisi,
  • Zavezanci – napačna EMŠO z aktivnimi zapisi,
  • Zavezanci – izločeni iz odmere z aktivnimi zapisi;
 • Skupni znesek vseh odmernih predmetov v oknu »Zavezanec«.

Posodobljena so tudi uporabniška navodila, z dodanimi novimi vprašanji in odgovori s praktičnimi primeri (FAQ). Navodila so dostopna na naslednji povezavi ali direktno iz modula PISO NUSZ 2015.

Posodobitev podatkov GURS (februar 2015)

Za vse vključene občine smo posodobili temeljne vsebine GURS + AJPES:

Podrobnejše informacije o datumih izvornih podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

KAKO do podrobnosti o zaznamkih?

PISO Spletni pregledovalnik med drugim omogoča tudi vnašanje zaznamkov oz. grafičnih opomb na karto. Javni uporabniki lahko vnašajo le osebne zaznamke, interni pa tudi interne in javne.

Včasih se zgodi, da se v zavihku »zaznamki« nahajajo takšni, za katere ne vemo, kdaj so bili ustvarjeni in kdo jih je ustvaril (če ima interni dostop več oseb).

Če želimo preveriti, kdo in kdaj je ustvaril katerega od zaznamkov, to storimo s pomočjo orodja »Lokacijska poizvedba«.

klikni za povečavo

Podrobna navodila si lahko ogledate na povezavi NAVODILA – PODROBNOSTI O ZAZNAMKIH.

NOVO! Aplikacija PISO NUSZ

Zaradi velikega povpraševanja, smo za PISO občine pripravili novo aplikacijo PISO NUSZ 2015, ki jo občine pridobijo v paketu z različnimi ugodnimi ponudbami za ureditev in oddajo podatkov NUSZ v letu 2015.

Poleg osnovnega paketa, ki zajema vse potrebne postopke pri prevzemu, obdelavi in oddaji podatkov na FURS, vam ponujamo še dva paketa, ki sta v skladu s priporočili Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za finance:

 • Osnovni paket
 • Osnovni paket + uskladitev z REN (manjkajoči objekti)
 • Osnovni paket + uskladitev z REN (manjkajoči objekti in uskladitev podatkov obstoječih stanovanjskih delov stavb)

Izkušnje iz preteklega leta kažejo na pozitivne finančne učinke za občine, ki so se svoje podatke odločile posodobiti z uradnimi državnimi evidencami. Občine, katerim je ekipa PISO pripravljala dopolnitve in posodobitve evidence NUSZ, so v povprečju svoje prilive iz naslova NUSZ povečale od 15% do 30%.

Glede na predpisane roke bo potrebno večino opravil za NUSZ 2015 izvesti najkasneje v februarju 2015, oddajo na FURS pa najkasneje do 31. 03. 2015.

Pokličite za ponudbo in izvedbo analize potencialnega izpada dohodka!

Stran 24 od 49 << < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.