DEVETA uspešna Tehnična posodobitev OPN

DEVETA uspešna Tehnična posodobitev OPN

Skupaj s partnerjem Urbi d.o.o. smo izvedli DEVETO uspešno Tehnično posodobitev OPN (TP OPN) na parcelno stanje po Katastru nepremičnin za občino Mirna, skladno z metodologijo in pregledano ter potrjeno s strani MNVP.