PISO Energetsko knjigovodstvo

Aplikacija za celovito upravljanje energije v javnih objektih.

Kratek povzetek za tisk: PISO Energetsko knjigovodstvo Brošura

Storitev PISO Energetsko knjigovodstvo vam omogoča celovito upravljanje energije v javnih objektih v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 52/16), ki občinam nalaga obveznost izvajanja energetskega knjigovodstva, določitev in izvajanje ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije ter letno poročanje o izvajanju zahtev iz uredbe.

V okviru storitve vam nudimo izvajanje vseh storitev, ki so po uredbi obvezne:

1. Mesečni vnos porabe energentov - v podatkovno bazo skladno z uredbo.

2. Tekoči vpogled v stanje porabe in stroške porab ter v osnovne grafe in preglede - možnost lastnega tiskanja.

3. Izdelava letnega poročila o porabi in posredovanje poročila ministrstvu v skladu z uredbo.

klikni za povečavo

4. Izdelava osnovnega letnega predloga energetskih ukrepov - v skladu z uredbo.

5. Možnost zakupa dodatnih svetovalnih in projektantskih storitev.

NAROČILO

Zainteresirane občine nas lahko kontaktirajo za pripravo ponudbe prek kontaktnega obrazca oziroma na tel 01/ 542 71 10.

Oglejte si še

 

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.