PISO novosti 21. marec

Vabimo vas na srečanje in pregled ključnih novosti s področja prostorskega urejanja in nove zakonodaje.
Srečanje je namenjeno zaposlenim v občinski/javni upravi.


Program:

  1. Mnenja: Avtomatizirana priprava mnenja glede skladnosti s prostorskimi akti.
  2. Lokacijska informacija: Nadgradnja z Mnenji in avtomatizirano osveževanje varstvenih režimov.
  3. Dejanska raba cest: Priprava podatkov po metodologiji in vzdrževanje v bodoče.
  4. Ceste: Urejanje dejanske rabe, BCP, prometne signalizacije in cestnih zapor.
  5. NUSZ in NSZ: 2020? Priprava NSZ, javne razgrnitve in prehod na razvojne stopnje.
  6. Razvojne stopnje: Priprava podatkov in osveževanje po spremembah v prostoru in pravnih podlagah.
  7. Zanimivosti: Arhiv parcel, 3D, iskalnik slojev, GPX.

Lokacija:

Kristalna palača (kongresna dvorana), Ameriška cesta 8, 1000 Ljubljana POVEZAVA


Aplikacije - moduli

PISO Mnenja NOVO
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Razvojne stopnje NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.