PISO Ceste

Modul za celovito upravljanje z občinskimi cestami.
Omogočeno urejanje in vzpostavitev Dejanske rabe cest!

Kratek povzetek za tisk: PISO CESTE Brošura

 

Aplikacija PISO CESTE vam omogoča celovito urejanje občinskih cest, namenjena pa je tistim občinam (ali upravljavcem), ki same celovito urejajo horizontalno in vertikalno signalizacijo, urejajo podatke v Banki cestnih podatkov (BCP) izvajajo cestne zapore ipd.

V kolikor občine same še ne vodite evidence prometne signalizacije in BCP, lahko z aplikacijo prevzamete to nalogo, in s tem znižate stroške za izvedbo storitev, ki jih za vas opravljajo zunanji izvajalci! Med drugim boste lahko urejali in vodili:

1. Banka cestnih podatkov (BCP) - v predpisani obliki za oddajo vsakoletnih sprememb do 15. maja na Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI).

2. Geovideo - kolikor razpolagate z geolociranimi videoposnetki, vam te vključimo v sistem. V nasprotnem primeru lahko pri nas naročite snemanje cestnega omrežja!

3. Ocena poškodovanosti cestišča - vključen sloj ocene poškodovanosti cestišča (v kolikor se izvede analiza).

4. Cestne zapore - s pomočjo enostavnega vmesnika lahko označite in dodate cestno zaporo na določenem odseku, določite veljavnost, izvajalca del ipd.

klikni za povečavo

5. Vertikalna in horizontalna signalizacija - skladno z določbami NOVEGA Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/2015) enostavno in hitro dodajajte prometne znake ali talne označbe.

6. Prometni dogodki - v realnem času je uporabnikom aplikacije omogočen pregled nad dogodki in razmerami na državnih cestah.

klikni za povečavo

7. Analiza parcel pod kategoriziranimi občinskimi cestami - pripravimo analizo parcel pod kategoriziranimi občinskimi cestami in izračunamo faktor urejenosti posameznega cestnega odseka, ki ga vključimo tudi v spletni pregledovalnik. Rezultati analize so nepogrešljivi pri izdelavi dolgoročne strategije za odmere parcel pod občinskimi cestami na območju celotne občine in oceno stroškov za odkupe parcel.

NAROČILO

Zainteresirane občine nas lahko kontaktirajo za pripravo ponudbe prek kontaktnega obrazca oziroma na tel 01/ 542 71 10.

Oglejte si še

 

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.