PISO Desktop - stran za podporo uporabnikom

PISO Desktop je okolje za uporabo različnih namenskih aplikacij, ki jih v okviru storitev PISO ponujamo občinam.

Sistemske zahteve

Za uporabo aplikacije potrebujete računalnik z operacijskim sistemom MS Windows, ki ustreza zahtevam za namestitev podlage MS.NET 4.0. Zaradi grafično in procesorsko intenzivnih operacij je priporočljiva naslednja konfiguracija računalnika:

 • Procesor: Core i3 ali boljši
 • Spomin: 4GB
 • Samostojna grafična kartica z lastnim spominom (512MB ali več)

Modularna zasnova

Vsaka dodatna aplikacija je zasnovana kot samostojen modul znotraj aplikacije PISO Desktop.

Osnovne operacije sistema

Internemu uporabniku se glede na njegove pravice omogoči dostop do zakupljenih aplikacij. Trenutno so na voljo naslednje aplikacije:

Namestitev

Namestitev je enostavna in poteka preko spletne povezave, ki je naročniku posredovana ob prevzemu. Za uspešno namestitev je potrebno samo slediti navodilom na zaslonu ter počakati da se aplikacija prenese in namesti. Aplikacija potrebuje lokalno nameščen Microsoftov .NET 4.0 Framework. V primeru, da tega ni, bo namestitvena datotek samodejno zagnala ustrezno namestitev.
Zagon in prijava v aplikacijo so podrobneje opisani zgoraj v uporabniških navodilih.

Težave pri namestitvi oziroma zagonu aplikacije

Zadnja posodobitev: 1.3.2016

Do težav lahko prihaja zaradi različnih konfiguracij operacijskega sistema in že nameščenih Microsoftovih .NET ogrodij (».NET Framework«) ter neustreznih pravic uporabnika. Preden nas kontaktirate za pomoč si preberite spodnje že znane ugotovitve in napotke:

1. NEUSTREZNE PRAVICE

V primeru, da namestitev opravlja uporabnik, ki nima administratorskih pravic in na sistemu še ni nameščenega .NET 4.0 Framework-a, namestitev ni možna. Kontaktirati je potrebno administratorja sistema, ki naj opravi namestitev. Uporaba aplikacije bo potem možna tudi za uporabnike, ki nimajo administratorskih pravic.

2. NAPAKA "Cannot Start Application"

Opis: "Application cannot be started. Contact the application vendor."
Postopek reševanja v primeru nove namestitve:

 1. Izvedite ponovni zagon računalnika in poskusite ponovno.
 2. Če težava ostaja, kliknite na povezavo za namestitev aplikacije, ki ste jo prejeli po e-pošti in kliknite na povezavo LAUNCH.
 3. klikni za povečavo
 4. Če težava ostaja kliknite na "Details..." v opozorilnem oknu ter nam vsebino napake posredujte na naslov kontakt

Postopek reševanja v primeru da je na računalniku predhodno že bila nameščena aplikacija PISO.Desktop:

 1. V nadzorni plošči ("Control Panel") izberite odstranjevanje programov ("Uninstall program"), izberite PISO.Desktop ter izvedite odstranitev.
 2. Pobrišite vsebino mape %USERPROFILE%\AppData\Local\Apps
  klikni za povečavo
 3. Ponovno namestite aplikacijo preko povezave poslane po e-pošti.
 4. Če težava ostaja izvedite ponovni zagon računalnika.
 5. Če težava ostaja kliknite na "Details..." v opozorilnem oknu ter nam vsebino napake posredujte na naslov kontakt
3. NAPAKA "Cannot Start Application"

Opis: "Unable to retrieve application files. Files corrupt in deployment".
Postopek reševanja:

 1. Preverimo ali imamo nameščen antivirusni program in ga začasno onemogočimo.
 2. Ponovimo postopek namestitve (kliknemo na "Install").
 3. Namestitev bi morala sedaj uspeti, v primeru da se napaka ponovi pa je potrebno izvesti ponoven zagon sistema ter ponoviti postopek namestitve.
 4. Če težava ostaja kliknite na "Details..." v opozorilnem oknu ter nam vsebino napake posredujte na naslov kontakt
4. NE MOREM IZBRATI ŽELJENE APLIKACIJE

Opis: Po prijavi in izbiri občine na desni strani manjka željena aplikacija.
Postopek reševanja:

 1. Kontaktirajte PISO administratorja ter preverite, ali imate dodeljene pravice za uporabo aplikacije.
 2. Če kljub dodelitvi pravic še vedno manjka aplikacija je potrebno pobrisati uporabniške nastavitve

5. ODPREM APLIKACIJO VENDAR NE DELA POVEČAVA/PREMIK KARTE

Opis: Aplikacija se odpre, na karti pa vidim samo majhen prikaz občine in ne morem uporabljati povečave ali premika pogleda.
Postopek reševanja:

 1. Zaprite in ponovno odprite aplikacijo.
 2. Če napaka ostaja je potrebno pobrisati uporabniške nastavitve.

 
 
Brisanje uporabniških nastavitev

Ob prijavnem oknu držite tipko SHIFT in pritisnite gumb "Prijava" na sliki.

Aplikacije - moduli

PISO Javna razsvetljava NOVO
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja NOVO
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Razvojne stopnje NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.