PISO + Dokumentni sistemi

Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m

Kratek povzetek za tisk: PISO + Dokumentni sistemi Brošura

 

Vzpostavitev povezave med občinskimi dokumentnimi sistemi in sistemom PISO prinašajo uporabnikom precejšnji prihranek pri času, saj odpade podvojeno delo!

Izmenjava informacij med sistemi se odvija v realnem času (oziroma na preddefinirano časovno periodo), s tem so uporabnikom aplikacij PISO vse zahtevane informacije za pripravo končnih dokumentov takoj na voljo.

1. Vhodni parametri - parcelna številka, KO, podatki o vlagatelju in klasifikacija po namenu ob vnosu v dokumentni sistem generira sloj "Dokumentni sistem" v PISO pregledovalniku. S tem se takoj zabeležijo gradbena dovoljenja, vloge za izdajo LI, KP, pritožbe NUSZ ... obenem pa se začne voditi urejen arhiv!

2. PISO aplikacije - uporabniki naših aplikacij dostopajo do vhodnih parametrov neposredno - aplikacije imajo že predizpolnjena polja za generiranje LI, KP ...

3. Vlaganje dokumentov - neposredno po izdelavi dokumenta (Lokacijske informacije, Odločbe za plačilo KP ...) se ti dokumenti vložijo iz PISO aplikacije v dokumentni sistem.

NAROČILO

Zainteresirane občine nas lahko kontaktirajo za pripravo ponudbe prek kontaktnega obrazca oziroma na tel 01/ 542 71 10.

Oglejte si še

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.