PISO Dejanska raba cest

Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih

Obveznost vzpostavitve evidence predpisuje Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 13/18) do 1. junija 2019 v skladu z vsebino in načinom vodenja evidence, šifrantom dejanskih rab zemljišč ter metodologije določanja in usklajevanja dejanske rabe zemljišč - Pravilnik o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 3/19).

Kratek povzetek za tisk: PISO Dejanska raba cest Brošura

Uporabljeni podatki
 • Zemljiškokatastrski prikaz ZKP (vir GURS),
 • Zemljiškokatastrski načrt ZKN (vir GURS),
 • Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture ZK GJI (vir GURS),
 • Letalski posnetek DOF (vir GURS),
 • Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč (vir MKGP),
 • Katastrska raba, dec. 2013 (vir GURS 2013, izvedba Realis),
 • Banka cestnih podatkov BCP (vir Občina),
 • Podatki LiDAR 2014 (vir DRSV),
 • Poseljena zemljišča (vir MOP),
 • Matična evidenca dejanskih rab državnih cest in železnic (vir DRSI, DARS, SŽ).
Inicialna vzpostavitev

S pomočjo uradnih evidenc (v PISO se podatki GURS posodabljajo tedensko) se z uporabo algoritma PISO izdela inicialna evidenca, ki upošteva vse značilnosti območja ter razpoložljive podatke. Podatki so prenešeni v aplikacijo PISO Ceste, ki omogoča usklajeno urejanje vseh vsebin, povezanih s cestnim področjem.

Možnosti izvoza iz aplikacije

Za nadaljnjo obdelavo podatkov in povezavo z drugimi sistemi so podprte naslednje možnosti izvoza podatkov:

 1. Izvoz v ESRI SHP, Autodesk DXF in ostale vektorske formate za uporabo v GIS programih.
 2. Izvoz v XLSX in CSV format, za prenos in pregled v programih za delo s preglednicami (MS Excel).
 3. Izvoz v XML format, za izmenjavo podatkov z računovodskimi programi (Cadis, Saop, Bass, Grad ...).
 4. Povezljivost z Dokumentnimi sistemi --> več na PISO + Dokumentni sistemi.
Pogoji za uporabo

Pogoj za vzpostavitev je sklenitev aneksa k veljavni naročniški pogodbi za Prostorski informacijski sistem občin ali samostojno naročilo.

Za več informacij nas kontaktirajte.

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.