PISO Evidenca nepremičnin

Celovito urejene občinske nepremičnine.

V okviru storitev PISO je občinam za interno delo na voljo aplikacija PISO Evidenca nepremičnin, ki omogoča upravljanje nepremičnin, stalen pregled nad ažurnim stanjem nepremičnega premoženja občine, planiranje prodaje in nakupov ter vodenje postopkov in bremen na nepremičninah. Pripravljena je glede na potrebe občin in na osnovi  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Ur.l. 86/2010 in ZSPDSLS-A Url.l. 75/2012), ki določa vzpostavitev evidence nepremičnin v lasti občin, ter ostalih oseb javnega prava, katere ustanoviteljice so občine. 

Kratek povzetek za tisk: PISO Evidenca nepremičnin Brošura

Osnovne značilnosti
 • upravljanje z nepremičninami,
 • skladnost z zakonodajo in potrebami občin,
 • stalen pregled nad ažurnim stanjem nepremičnega premoženja občine,
 • planiranje prodaje in nakupov,
 • vodenje postopkov in bremen,
 • vodenje najemov ali zakupov,
 • grafično pregledovanje,
 • redno posodabljanje podatkov z novim stanjem v nepremičninskih evidencah (ZK, KS, REN),
 • analize in orodja (izvoz podatkov, poročila,…),
 • večuporabniška aplikacija, skupna baza podatkov, neomejeno število uporabnikov,
 • prikaz podatkov tudi v PISO Spletnem in Mobilnem pregledovalniku.
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

delo v glavnem oknu aplikacije

prikaz nepremičnin glede na postopek

podatki o parceli

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
podatki o stavbi podatki o delu stavbe poročilo za subjekte v lasti ali upravljanju občine
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
poročilo po katastrskih občinah poročilo po postopkih poročilo po obremenitvah
Začetno stanje evidence

Aplikacijo predamo občini z uvoženimi vsemi nepremičninami v lasti občine. Zaradi različnih vpisov lastništva občin ter javnega dobra skozi zgodovino, je pomemben seznam občinskih subjektov, ki jih aplikacija smatra da so v lasti občine in za katere se opravlja uvoz in posodabljanje njihovih nepremičnin. Uporabnikom je omogočeno pregledovanje in urejanje tega seznama. Možen je tudi vnos in vodenje posredne lastnine občine (krajevne skupnosti, javni zavodi...) ali javnega dobra.

Posodobitev podatkov

Ob novem stanju nepremičninskih evidenc v sistemu PISO je možna posodobitev podatkov v aplikaciji. Pri tem se za občinske subjekte uvozijo tudi morebitne nove nepremičnine, vedno pa se pri posodabljanju ohranijo podatki, ki so jih vnesli uporabniki.

Časovni pregled

Pri vnašanju postopkov, bremenitev, lastništva ali najema na posamezno nepremičnino je vedno možno določiti časovni okvir (datum začetka, datum konca). V primeru takšnega vnosa, se stari vnosi ne brišejo, ampak se zaključijo z datumom, novi pa se začnejo z datumom. To pomeni. da je na voljo časovni pregled preteklih vnosov. Pri posodabljanju podatkov se spremembe v lastništvu samodejno zavedejo tako, da je viden prejšnji lastnik.

Delo z dokumenti
 • Poročila iz aplikacije so v MS Word formatu, kar omogoča uporabnikom lažje urejanje in prilagajanje lastnim potrebam.
 • Dokumente je možno pripenjati spisom za vodenje v določenih postopkih ali pa posameznim elementom (parcela, subjekt,...)
 • Pripeti dokumenti se sinhronizirajo s podatki na strežniku, da so na voljo tudi ostalim uporabnikom.
Možnosti izvoza iz aplikacije

Za nadaljnjo obdelavo podatkov in povezavo z drugimi sistemi so podprte naslednje možnosti izvoza podatkov:

 1. Izvoz v ESRI SHP format za uporabo v GIS programih.
 2. Izvoz v CSV format, kar omogoča prenos in pregled podatkov v programih za delo s preglednicami (MS Excel).
Pogoji za uporabo PISO Evidence nepremičnin

Pogoj za pridobitev in uporabo PISO Evidence nepremičnin je sklenitev aneksa k veljavni naročniški pogodbi za Prostorski informacijski sistem občin. 

Preizkus

Vse občine, ki so del sistema PISO, imajo na voljo 30 dnevno brezplačno preizkusno obdobje.

Oglejte si še

Za več informacij nas kontaktirajte.

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.