PISO Splošni katastri

Platforma za vse občinske prostorske vsebine

Kratek povzetek za tisk: PISO-KA Brošura


Opis

Aplikacija PISO Splošni katastri (PISO-KA) omogoča enostavno in hitro vzpostavitev ter vodenje prostorskih evidenc brez potrebe po uporabi konvecionalnih ali drugih GIS rešitev. Ostali ponudniki programskih rešitev, vam lahko zaračunajo vodenje vsake prostorske evidence posebej, mi pa vam ponujamo vodenje vseh prostorskih evidenc na enem mestu. S tem boste bistveno zmanjšali stroške zaradi nakupov dragih programskih licenc in dodatnih modulov.

Komu je namenjen?

Modul je namenjen različnim občinskim službam, komunalnim podjetjem, koncesionarjem in drugim zunanjim izvajalcem.

Podatkovne sheme pripravljene za takojšnjo uporabo!
Javna razsvetljava
 • Prižigališča
 • Svetila
 • Kabelski vodi
Javne površine
 • Javne zelene površine
 • Parkirišča
 • Javne poti
 • Koši za odpadke
 • Avtobusna postajališča
 • Pluženje občinskih cest
 • Površine za rekreacijo
Odpadne vode
 • Mala KČN
 • Greznice
 • Odpadne vode iz streh
Varne šolske poti
 • Šolske poti
 • Signalizacija
 • Kritične točke
Ostale tematske sheme
 • Urbana oprema
 • Komunala
 • Gradbena dovoljenja
 • Pobude za spremembo OPN
 • Prometna signalizacija
 • Drevesa
 • Oglasna mesta
 • Energetske izkaznice
 • Vrtički
 • Lokacijske informacije in Potrdila o namenski rabi
Splošne sheme
 • GJI točke
 • GJI linije
 • GJI poligoni
 • Splošna shema za točke
 • Splošna shema za linije
 • Splošna shema za poligone
Glavne značilnosti modula
 • brezplačno uvajanje,
 • hitra in enostavna vzpostavitev ter vodenje občinskih prostorskih evidenc,
 • objava podatkov v internem in javnem spletnem PISO pregledovalniku,
 • uvoz in izvoz podatkov v različnih formatih,
 • pripenjanje dokumentov, ki so na voljo vsem uporabnikom,
 • že pripravljene podatkovne sheme za takojšnji pričetek dela.
Pogoji za uporabo

Pogoj za pridobitev in uporabo PISO-KA modula je sklenitev aneksa k veljavni naročniški pogodbi za Prostorski informacijski sistem občin.

NAROČILO

Zainteresirane občine nas lahko kontaktirajo za pripravo ponudbe prek kontaktnega obrazca oziroma na tel 01/ 542 71 10.

Oglejte si še

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.