PISO Komunalni prispevek

Od vloge do odločbe, hitro in učinkovito.

Aplikacija PISO Komunalni prispevek omogoča avtomatizirano pripravo odločb za plačilo stroškov gradnje komunalne opreme in vodenje grafične evidence izdanih odločb ter posledično tudi izdanih gradbenih dovoljenj.

Kratek povzetek za tisk: PISO Komunalni prispevek Brošura

Osnovne značilnosti
 • skladnost z zakonodajo in občinskimi odloki za odmero komunalnega prispevka,
 • hitra vključitev novih odlokov, 
 • evidenca in grafični prikaz izdanih odločb komunalnega prispevka in gradbenih dovoljenj,
 • vnos potrebnih informacij iz vloge in projekta,
 • izračun vrednosti za posamezno vrsto opreme glede na lokacijo,
 • avtomatizirana priprava odločbe in plačilnega naloga (UPN obrazec)
 • analize in orodja (filtriranje podatkov glede na razne kriterije, izvoz podatkov, poročila,…),
 • večuporabniška aplikacija, skupna baza podatkov, neomejeno število uporabnikov,
 • informativni izračun in prikaz izdanih odločb v PISO Spletnem pregledovalniku.
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
delo v glavnem oknu aplikacije priprava odločbe: območje priprava odločbe: vlagatelji
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
priprava odločbe: nov objekt priprava odločbe: izračun priprava odločbe: projekt in GD
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
odločba plačilni nalog (UPN obrazec) informativni izračun v PISO Spletnem pregledovalniku
Postopek izdaje odločbe
 1. OBMOČJE (izbor parcel ali vnos območja glede na projekt),
 2. OSNOVNI PODATKI (številka zadeve, parcele, datum vloge, datum odločbe, tip odločbe,...),
 3. VLAGATELJI (vnos vlagateljev, ki bodo vsebovani v odločbi),
 4. PODATKI O OBJEKTU (vrsta objekta, neto tlorisna površina, gradbena parcela),
 5. OBRAZLOŽITEV (vnos besedila za obrazložitev ali oprostitev odločbe, izbira med shranjenimi vzorci besedil, uporaba polj iz odločbe),
 6. IZRAČUN (vrednosti za posamezno vrsto komunalne opreme za območje določeno v prvem koraku; možnost ročnega urejanja; upoštevanje indeksacij cen ter morebitnih olajšav zaradi lastnih vložkov zavezanca),
 7. PROJEKT IN GRADBENO DOVOLJENJE (številka in datum projekta, projektant, opcijsko tudi podatki izdanega GD za evidenco GD),
 8. ODLOČBA (samodejna priprava glede na izračun v MS Word formatu; možen izpis plačilnega naloga - UPN obrazec).
Statusi odločb

S pomočjo statusov je omogočeno enostavno spremljanje in pregledovanje v kateri fazi je posamezna odločba. Nekateri statusi zahtevajo vnos obveznih polj in sprožijo določeno funkcionalnost (primer: če želimo pripraviti odločbo moramo vnesti obvezna polja in spremeniti status v "Izdana odločba". Pri tem statusu se tudi onemogoči spreminjanje določene vsebine). Določamo lahko naslednje 4 statuse:

 • informativni izračun,
 • v delu,
 • izdana odločba,
 • izdano gradbeno dovoljenje.
Informativni izračun

Za uporabnike PISO Spletnega pregledovalnika je na voljo enostaven informativni izračun, s pomočjo katerega si lahko vsak izračuna vrednost komunalnega prispevka za izbrano parcelo ter glede na velikost in namembnost objekta.

Delo z dokumenti
 • Vsi generirani dokumenti s strani aplikacije (odločbe, plačilni nalogi), so v MS Word formatu, kar omogoča uporabnikom lažje urejanje in prilagajanje lastnim potrebam.
 • Možno je pripenjanje različnih drugih dokumentov, ki se nato sinhronizirajo s podatki na strežniku in so s tem na voljo tudi ostalim uporabnikom.  
Možnosti izvoza iz aplikacije

Za nadaljnjo obdelavo podatkov in povezavo z drugimi sistemi so podprte naslednje možnosti izvoza podatkov:

 1. Izvoz v ESRI SHP format za uporabo v GIS programih.
 2. Izvoz v CSV format, kar omogoča prenos in pregled podatkov v programih za delo s preglednicami (MS Excel).
Pogoji za uporabo

Pogoj za pridobitev in uporabo aplikacije je sklenitev aneksa k veljavni naročniški pogodbi za Prostorski informacijski sistem občin.

Oglejte si še

Za več informacij nas kontaktirajte.

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.