PISO Pokopališča

Učinkovito upravljanje in vodenje pokopališč.

Aplikacija PISO Pokopališča omogoča vse potrebno za vodenje evidence grobov in najemnikov ter za obračun najemnin. Različni grafični prikazi in analize ter izmenjava podatkov z računovodskimi programi so v veliko pomoč pri vodenju evidence (prikaz prostih grobov, prikaz neplačnikov...) in pomenijo pravo dodano vrednost v primerjavi z evidenco v klasični obliki.

Kratek povzetek za tisk: PISO Pokopališča Brošura

Osnovne značilnosti
 • enostavno evidentiranje pokopališč in grobov (grafični zajem in prikaz),
 • vodenje podatkov o grobu in najemu (tip groba, najemnik, trajanje najema, delež, pokojni,…),
 • vodenje zgodovine najemnikov groba,
 • priprava najemnih pogodb,
 • priprava plačilnih nalogov za najemnine (UPN obrazec),
 • izmenjava podatkov z računovodskimi programi,
 • analize in orodja (prosti grobovi, neplačniki, izvoz/uvoz podatkov, poročila,…),
 • večuporabniška aplikacija, skupna baza podatkov, neomejeno število uporabnikov,
 • prikaz podatkov tudi v PISO Spletnem in Mobilnem pregledovalniku.
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
delo v glavnem oknu aplikacije podatki o grobu: najemniki podatki o grobu: pokojni
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
prikaz pripetih dokumentov podatki o pokopališču: tipi grobov analize in poročila
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
delo z računi plačilni nalog (UPN obrazec) prikaz v PISO Spletnem pregledovalniku
Najemnine grobov
 • priprava obračuna najemnin glede na vse grobove pokopališča, izbrane grobove ali grobove določenega najemnika,
 • pregled vseh obračunanih najemnin za grob ali najemnika,
 • grafični prikaz prostih grobov ali grobov neplačnikov,
 • pregled in tisk odprtih, zapadlih in plačanih računov,
 • tisk plačilnih nalogov na SEPA UPN obrazcih z OCR vrstico,
 • prenos podatkov v računovodski program za potrebe knjiženja,
 • uvoz podatkov o plačilih iz računovodskega programa.
Delo z dokumenti
 • Vsi generirani dokumenti s strani aplikacije (najemne pogodbe, izpisi, računi), so v MS Word formatu, kar omogoča uporabnikom lažje urejanje in prilagajanje lastnim potrebam.
 • Možno je pripenjanje različnih drugih dokumentov, ki se nato sinhronizirajo s podatki na strežniku in so s tem na voljo tudi ostalim uporabnikom.
Možnosti izvoza in uvoza iz aplikacije

Za nadaljnjo obdelavo podatkov in povezavo z drugimi sistemi so podprte naslednje možnosti:

 1. Izvoz v ESRI SHP format za uporabo v GIS programih.
 2. Izvoz v CSV format, kar omogoča prenos in pregled podatkov v programih za delo s preglednicami (MS Excel).
 3. Izvoz v izmenjevalni format za računovodske programe.
 4. Uvoz podatkov o plačilih (Uprava RS za javna plačila, računovodski programi).
 5. Uvoz šifer partnerjev iz računovodskih programov.
Evidenca

Za delovanje aplikacije je pomembno, da je vzpostavljena evidenca grobov z ustreznimi najemniki. V primeru, da razpolagate z evidenco bomo poskrbeli za prenos podatkov v aplikacijo, v nasprotnem primeru pa vam evidenco vzpostavimo.

Vzpostavitev zajema:
 • prevzem obstoječe dokumentacije in gradiv,
 • aero posnetek pokopališč in izdelava digitalnega ortofota (DOF) visoke ločljivosti,
 • zajem grobov (lokacija, dimenzije, fotografije),
 • dodeljevanje oznak grobovom (vsak grob ima opisno oznako oz. šifro),
 • pripis najemnikov in opcijsko tudi pokojnih na ustrezne grobove,
 • urejanje podatkov, kontrole in končno poročilo stanja evidence.
Pogoji za uporabo

Pogoj za pridobitev in uporabo je sklenitev aneksa k veljavni naročniški pogodbi za Prostorski informacijski sistem občin.

Oglejte si še

Za več informacij nas kontaktirajte.

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.