PISO Razvojne stopnje

Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)

Obveznost vzpostavitve evidence predpisuje Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ob uporabi Občinskega prostorskega načrta.

Kratek povzetek za tisk: PISO Razvojne stopnje Brošura

Razvojne stopnje
  1. razvojna stopnja: nezazidljivo zemljišče
  2. razvojna stopnja: prostorsko neurejeno zemljišče
  3. razvojna stopnja: neopremljeno zemljišče,
  4. razvojna stopnja: urejeno zazidljivo zemljišče.
Inicialna vzpostavitev

Na določitev stopnje vpliva prostorski akt, opremljenost z GJI in status pravnega režima. Pri vzpostavitvi je uporabljen Algoritem PISO. Celotno urejanje je omogočeno v okolju PISO.Desktop.

Pogoji za uporabo

Pogoj za vzpostavitev je sklenitev aneksa k veljavni naročniški pogodbi za Prostorski informacijski sistem občin ali samostojno naročilo.

Za več informacij nas kontaktirajte.

Aplikacije - moduli

PISO Javna razsvetljava NOVO
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja NOVO
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Razvojne stopnje NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.