PISO Turistična taksa

Najhitrejša vzpostavitev evidence in obračun takse.

Aplikacija PISO Turistična taksa omogoča urejanje evidence zavezancev za plačilo pavšalne turistične takse, avtomatizirano pripravo odločb za plačilo z UPN obrazcem, pregled sprememb v različnih obdobjih ter opcijsko povezljivost z odmernimi predmeti aplikacije NUSZ.

Kratek povzetek za tisk: PISO Turistična taksa Brošura

Osnovne značilnosti
  • skladnost z zakonodajo (Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 – ZPPreb-1 in 29/17 – ZŠpo-1)) in občinskimi odloki za odmero turistične takse,
  • hitra začetna vzpostavitev baze zavezancev na podlagi uradnih evidenc,
  • avtomatizirana priprava odločbe in plačilnega naloga (UPN obrazec),
  • množični (masovni) izvoz podatkov za tisk odločb ali izmenjavo z računovodskimi programi,
  • analize in orodja (filtriranje podatkov glede na razne kriterije, izvoz podatkov, poročila,…),
  • večuporabniška aplikacija, skupna baza podatkov, neomejeno število uporabnikov.
Inicialna vzpostavitev

S pomočjo uradnih evidenc (v PISO se podatki GURS posodabljajo tedensko) je možno evidentirati potencialne stavbe in v njih stavbne dele, ki ustrezajo definiciji počitniškega stanovanja. Z analizo prebivalcev se ugotavlja uporaba stanovanj za počitniški namen. Ob vzpostavitvi evidence je možno vse potencialne zavezance obvestiti o nameri in zbrati njihove predloge in pripombe.

Možnosti izvoza iz aplikacije

Za nadaljnjo obdelavo podatkov in povezavo z drugimi sistemi so podprte naslednje možnosti izvoza podatkov:

  1. Izvoz v ESRI SHP, Audodesk DXF in ostale vektorske formate za uporabo v GIS programih.
  2. Izvoz v XLSX in CSV format, za prenos in pregled v programih za delo s preglednicami (MS Excel).
  3. Izvoz v XML format, za izmenjavo podatkov z računovodskimi programi (Cadis, Saop, Bass, Grad ...).
  4. Povezljivost z Dokumentnimi sistemi --> več na PISO + Dokumentni sistemi.
Pogoji za uporabo

Pogoj za pridobitev in uporabo aplikacije je sklenitev aneksa k veljavni naročniški pogodbi za Prostorski informacijski sistem občin.

Za več informacij nas kontaktirajte.

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.