Urejanje BCP s PISO-Ceste, 13. 5. 2021, ob 10.00

brezplačno*

PROGRAM: 
- pregled podatkov, ki se vodijo v bazi BCP,
- prikaz posodabljanja podatkov o posegih na cestnem omrežju (preplastive, pločniki, ...),
- priprava končne datoteke za pošiljanje na DRSI,
- vprašanja in odgovori.

*za naročnike PISO storitev je seminar brezplačen

Prijavite se lahko prek povezave.


PRETEKLI SEMINARJI

PISO Administracija, 6. 5. 2021, ob 10.00

brezplačno*

PROGRAM:
- vključevanje internih uporabnikov in pravic,
- prevzem podatkov,
- pregled dostopov GDPR,
- obdelava CRP.

Prehod PISO na nov koordinatni sistem, 29. 4. 2021, ob 10.00

brezplačno*

PROGRAM
Postopek prehoda PISO na nov koordinatni sistem D967TM:
- razlogi za prehod,
- obseg transformacije,
- tehnika izvedbe prenosa,
- rezultati prehoda na nov koordinatni sistem.

*za naročnike PISO storitev je seminar brezplačen

 

PISO Splošni katastri, 22. 4. 2021, ob 10.00

brezplačno*

Predstavili bomo aplikacijo PISO Splošni katastri in njena orodja za preprosto upravljanje s prostorskimi podatki:

-izdelava strukture in uvoz podatkov,
-urejanje podatkov: grafični in opisni del,
-izvoz podatkov,
-objava v spletnem pregledovalniku.

 

PISO NUSZ, kako do urejene evidence, 15. 4. 2021, ob 10.00

brezplačno*

PROGRAM

Predstavitev prednosti aplikacije PISO NUSZ, kako zagotoviti skladnost s priporočilom FURS..

*za naročnike PISO storitev je seminar brezplačen

 

PISO Evidenca nepremičnin (osnove), 8. 4. 2021, ob 10.00

brezplačno*

PROGRAM

1. PISO.Desktop - "hibridno" okolje med Spletnim pregledovalnikom PISO in namiznim GIS orodjem

2. PISO Evidenca nepremičnin (pravna podlaga za vzpostavitev)

3. Vzpostavitev baze na podlagi uradnih evidenc

4. Funkcionalnosti

 

PISO Mnenja, 1. 4. 2021, ob 10.00

brezplačno*

PROGRAM

1. Demonstracija uporabe PISO - Mnenja pri preverjanju skladnosti projektne dokumentacije z izvedbenim prostorskim aktom.

*za naročnike PISO storitev je seminar brezplačen

 

PISO + Dokumentni sistemi, 25. 3. 2021

brezplačno*

PROGRAM

1. Splošna predstavitev povezave,
2. Uporabni vidiki in primeri,
3. Predlogi, ideje – podrobnosti vzpostavitve.

*za naročnike PISO storitev je seminar brezplačen

 

PISO Pokopališča, 18. 3. 2021

brezplačno*

PROGRAM

1. Delo z aplikacijo.

*za naročnike PISO storitev je seminar brezplačen

 

Prehod PISO na nov koordinatni sistem, 4. 3. + 11. 3. 2021

brezplačno*

PROGRAM
Postopek prehoda PISO na nov koordinatni sistem D967TM:
- razlogi za prehod,
- obseg transformacije,
- tehnika izvedbe prenosa,
- rezultati prehoda na nov koordinatni sistem.

*za naročnike PISO storitev je seminar brezplačen

 

PISO - Komunalni prispevek, 18. 2. + 25. 2. 2021

Peter Poljšak Klaus predstavi delo z aplikacijo PISO-Komunalni prispevek. 

Posnetek si lahko ogledate tukaj.

 

PISO - CESTE, 11. 2. 2021

Aljaž Golob predstavi aplikacijo PISO-CESTE. 

Program:

  • Predstavitev aplikacije,
  • urejanje in izvoz baze BCP,
  • urejanje vertikalne in horizontalne signalizacije,
  • problematika urejanja lastništva pod kategoriziranimi cestami,
  • odgovori na vprašanja.

Posnetek si lahko ogledate tukaj.

 

PISO - Pokopališča, 21. 1. 2021

Maša Jančič predstavi funkcionalnosti namizne aplikacije PISO-Pokopališča.

Posnetek je na voljo tukaj.

 

PISO - Spletni pregledovalnik, skrajšani seminar, 17. 12. 2020

Jaka Šimnovec predstavi PISO Spletni pregledovalnik ter prenovo vmesnika.

Program
1. PISO Portal
2. Zasnova
3. Novosti prenovljenega vmesnika
4. Zvijače, nasveti

Tukaj si lahko ogledate posnetek.

 

PISO - Lokacijska informacija, 26. 11. 2020

Miha Klemenčič predstavi PISO-Lokacijsko informacijo in z njo povezana PISO-Mnenja.

Program:

1. Demonstracija uporabe PISO - Lokacijska informacija pri izdelavi dokumentov in kartografskih prilog.

2. Nadgradnja aplikacije s "preseki v živo" z vsemi varstvenimi režimi in varovalnimi pasovi, ki so vključeni v centralno podatkovno bazo PISO in se tedensko osvežujejo.

3. Demonstracija uporabe PISO - Mnenja pri preverjanju skladnosti projektne dokumentacije z izvedbenim prostorskim aktom.

Posnetek si lahko ogledate tukaj ob predhodni registraciji.

 

PISO NOVOSTI, 12. 11. 2020

PISO ekipa v sodelovanju s podjetjem ZaVita predstavi novosti.

Program:
1. Evidenca stavbnih zemljišč (ESZ) s pripravo razvojnih stopenj po ZUreP-2 in uporaba pri NUSZ - Ana Stiplošek, Realis, d.o.o.
2. Prenos OPN na ZKN - Blaž Kralj, Realis, d.o.o.
3. Analiza zemljišč pod cestnim svetom - Aljaž Golob, Realis, d.o.o.
4. Operativni programi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode – prednosti njihove priprave - Klemen Strmšnik, ZaVita d.o.o.
5. Novosti v postopkih CPVO za Občinske prostorske načrte - Sabina Cepuš, ZaVita d.o.o.

Posnetek si lahko ogledate tukaj ob predhodni registraciji.

Aplikacije

PISO Javna razsvetljava NOVO
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja NOVO
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 


Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.