TRINAJSTA uspešna Tehnična posodobitev OPN (v izvedbi Realis in RC Planiranje)

TRINAJSTA uspešna Tehnična posodobitev OPN (v izvedbi Realis in RC Planiranje)

V sodelovanju z občinsko upravo in podjetjem RC Planiranje d.o.o. Celje smo izvedli TRINAJSTO uspešno Tehnično posodobitev OPN (TP OPN) na parcelno stanje po Katastru nepremičnin za občino Nazarje, skladno z metodologijo in pregledano ter potrjeno s strani MNVP.