PISO vtičnik omogoča, da prikaz raznovrstnih prostorskih podatkov, do katerega sicer dostopate s pomočjo PISO spletnega ali mobilnega pregledovalnika, vključite neposredno v vašo spletno stran ter s tem vašim obiskovalcem zagotovite celovito informacijo na enem mestu.

Primer uporabe PISO vtičnika najdete na povezavi: PISO vtičnik Mestna občina Novo mesto

Za vgraditev PISO vtičnika v vašo spletno stran potrebujete rumeno in oranžno obarvan del HTML kode.

Primer KODE

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1"><title>
</title></head>
<body>
<div id="piso1" style="width:665px; height:700px;"></div>
  <script language="JavaScript1.2" type='text/javascript'>
  function InitPisoControls()
  {
  InitPisoControl(document.getElementById("piso1"),
"obcina=tolmin&catprj=piso.tolmin_hribi&bckcat=piso.base_tile_tk&ovllys=00001000", {isStatic:false});
  }
  </script> <script language="JavaScript1.2" src="http://www.geoprostor.net/piso/InitPisoControl.asp" type="text/javascript"></script>

</body>
</html>

Preko oblikovanja oranžno obarvanega dela HTML kode je mogoče sestaviti poljuben prikaz prostorskih podatkov in ga vključiti v vašo spletno stran. Omenjeni del kode dobite tako, da v PISO spletnem pregledovalniku sestavite želen prikaz prostorskih podatkov ter sledite navodilom na povezavi.

Ključni sestavni deli kode:

Izbor občine: obcina=tolmin
Izbor tematskega sklopa: catprj=piso.tolmin_hribi
Izbor podlage: bckcat=piso.base_tile_tk
Izbor skupnih slojev: ovllys=00001000 (zaporedno mesto št. 1 ustreza zaporedni vrstici skupnega sloja v meniju PISO spletnega pregledovalnika; v tem primeru je izbran skupni sloj v peti vrstici menija ("Nazivi ulic"); v primeru, da ni izbran noben skupni sloj, so vse vrednosti enake 0)
Prikaz je dinamičen:{isStatic:false} (omogočeno je premikanje po karti in spreminjanje merila)
Prikaz je statičen: {isStatic:true} (prikaz je statičen, premikanje po karti in spreminjanje merila ni omogočeno)

 Primeri...

KODA

obcina=tolmin&cx=408836&cy=111789&scale=64&catprj=
piso.tolmin_hribi&bckcat=piso.base_tile_tk&ovllys=00001000

isStatic:false

KODA

obcina=loski_potok&cx=468488.61&cy=61866.52&scale=0.79&catprj=
piso.loski_potok_opn_raba&bckcat=piso.base_dof5&ovllys=00100000

isStatic:true


 

 

 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.