Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)*

S tem vsebinskim sklopom je na voljo celovit in enostaven pregled nad vsebino in kakovostjo podatkov obstoječe evidence NUSZ. Zajema vse razpoložljive podatke NUSZ ter primerjavo z dejanskim stanjem v registru nepremičnin (REN).

Možnosti v sistemu PISO

  • hiter in enostaven grafičen pregled nad vašimi podatki NUSZ;
  • možnost grafičnega in atributnega iskanja po podatkih NUSZ;
  • možnost pregleda podrobnih podatkov NUSZ in primerjav z REN;
  • grafično analizo kakovosti podatkov v primerjavi z REN.

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

*na voljo samo internim uporabnikom

Aplikacije - moduli


PISO CESTE
  BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO 3D LiDAR - PAKET
  Pregledovalnik oblaka točk + izvedene analize
PISO Evidenca nepremičnin
  Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
  Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
  Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
  Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
  Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
  Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
  Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO Vzdrževanje nam. rabe za REN
  Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
  GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu

© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.