Uporabniška navodila

Izberite ustrezna navodila med obstoječimi rešitvami:

PISO Spletni pregledovalnik

Navodila za uporabo pregledovalnika (javni in interni dostop):
piso_navodila_pregledovalnik.pdf
(7 MB, PDF format, zadnja sprememba: april 2018)

   
PISO DESKTOP

Navodila za uporabo aplikacije (interni dostop):
piso_navodila_desktop.pdf
(PDF format).

   
PISO Splošni katastri

Navodila za uporabo aplikacije (interni dostop):
piso_navodila_ka.pdf
(PDF format).

   
PISO Pokopališča

Navodila za uporabo aplikacije (interni dostop):
piso_navodila_po.pdf
(PDF format).

   
PISO Komunalni prispevek

Navodila za uporabo aplikacije (interni dostop):
piso_navodila_kp.pdf
(PDF format).

   
PISO Lokacijska informacija

Navodila za uporabo aplikacije (interni dostop):
piso_navodila_li.pdf
(PDF format).

   
PISO Evidenca nepremičnin

Navodila za uporabo aplikacije (interni dostop):
piso_navodila_en.pdf
(PDF format).

   
PISO NUSZ

Navodila za uporabo aplikacije (interni dostop):
piso_navodila_nusz.pdf
(PDF format).

   
PISO CESTE

Navodila za uporabo aplikacije (interni dostop):
piso_navodila_ce.pdf
(PDF format).

Aplikacije - moduli

PISO Javna razsvetljava NOVO
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja NOVO
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Razvojne stopnje NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.