Naročanje in ažuriranje vsebin

Ažuriranje vsebin v sistemu PISO
Pregled vsebin, ki jih pridobivamo in ažuriramo v podjetju Realis in vsebine, ki jih zagotavlja občina.

Poraba ur za osnovne storitve PISO

CRP: Navodilo za vključitev Centralnega registra prebivalcev (CRP) v PISO

GERK: Navodilo za vključitev Grafičnih enot rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev (GERK) in Kmetijskih gospodarstev (KMG) v PISO

 

Tehnična navodila

Navodilo za izdelavo kompresirane datoteke (ZIP) z geslom

Navodilo za pripravo povezave na portal PISO
Za urednike spletnih strani, ki želijo na svoje strani vključiti povezavo do portala PISO za poljubno občino.
Vsebuje primere in grafične priloge.
 

Razno

PISO delovanje skladno z ZVOP-1, sklep Informacijskega pooblaščenca z dne 12. 8. 2016,

Delovanje sistema PISO skladno z ZVOP-1

Anketa o storitvah PISO, jesen 2010
Povzetek odgovorov na vprašanja in predloge, ki so jih v anketi podali uporabniki.

Mnenje Informacijskega pooblaščenca št. 0712-543/2009/2 z dne 11.12.2009
Mnenje glede pogodbene obdelave osebnih podatkov preko pooblaščenega podjetja.

 

Dogovor REALIS - GURS o naročanju geodetskih podatkov za potrebe občin

Skenogram dogovora (24. 10. 2016)

 

Dogovor REALIS - AJPES o naročanju PRS za potrebe občin

Skenogram osnovnega dogovora (25.11.2013)

 

 

 

 

 

 

Aplikacije - moduli

PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO 3D LiDAR: Paket
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.