ČETRTA uspešna Tehnična posodobitev OPN (v izvedbi Realis in Domplan)

Skupaj s partnerjem Domplan d.d. smo izvedli ČETRTO uspešno tehnično posodobitev OPN na parcelno stanje po Katastru nepremičnin (TP OPN) skladno z metodologijo in pregledano ter potrjeno s strani MNVP.

Tehnična posodobitev je bila sprejeta na 5. redni seji občinskega sveta Občine Naklo, dne 24. 5. 2023.

ČETRTA uspešna Tehnična posodobitev OPN (v izvedbi Realis in Domplan)