Predlogi modelov vrednotenja nepremičnin 2022 - postopek usklajevanja z občinami

Obveščamo vas, da smo v internem dostopu sistema PISO za namen postopka usklajevanja z občinami objavili predlog modelov vrednotenja za vseh 17 modelov, s katerimi se določajo posplošene vrednosti vseh nepremičnin v Sloveniji.

Tematski sklop je poimenovan »Modeli vrednotenja nepr. 2022 (PREDLOG)«:

klikni za povečavo

GURS je na podlagi 10. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št.77/17, 33/19 in 66/19, v nadaljevanju ZMVN-1), ki določa obveznost in način preverjanja modelov vrednotenja, kot organ vrednotenja dolžna preveriti modele vrednotenja vsake dve leti. Ob pregledu aktualnih modelov iz leta 2020 so ugotovili, da le-ti niso več skladni z merili, ki jih določa ZMVN-1, zato so jih dolžni prilagoditi novemu stanju na trgu nepremičnin.

Postopek usklajevanja bo potekal od ponedeljka, 16. 5. 2022, do četrtka, 16. 6. 2022.

Pripombe in predloge pošljite na elektronski naslov pisarna.gu@gov.si.

Namig: v PISO lahko z orodjem Zaznamki (točkovni, linijski ali poligonski) izdelate grafične pripombe in jih Uradu za množično vrednotenje posredujete v formatu ESRI SHP. Takšen format bo imel poleg atributne pripombe tudi grafično označeno mesto pripombe, kot jo boste na karti narisali.

Vodna zemljišča celinskih voda

V PISO smo posodobili evidenco vodnih zemljišč celinskih voda, ki se nahaja v tematskem sklopu Druge državne vsebine > Vode (hidrografija) > Vodna zemljišča celinskih voda.

klikni za povečavo

Usklajevanje modelov vrednotenja z občinami v sistemu PISO

Po dogovoru med Geodetsko upravo RS, SOS, ZOS in ZMOS so občine konec januarja prejele dopis (št. dopisa 35361-3/2022-2552- 3, z dne 31. 1. 2022) s katerim so občine obvestili glede novega usklajevanja modelov vrednotenja skladno z določili v ZMVN-1.

GURS je namreč na podlagi 10. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št.77/17, 33/19 in 66/19, v nadaljevanju ZMVN-1), ki določa obveznost in način preverjanja modelov vrednotenja, kot organ vrednotenja dolžna preveriti modele vrednotenja vsake dve leti. Ob pregledu aktualnih modelov iz leta 2020 so ugotovili, da le-ti niso več skladni z merili, ki jih določa ZMVN-1, zato so jih dolžni prilagoditi novemu stanju na trgu nepremičnin.

Tokratno uslajevanje modelov želi GURS izvesti tudi ob pomoči sistema PISO, v katerem bi izvedli javno razgrnitev modelov. Do tega bo prišlo, če bo doseženo soglasje z vsemi občinami. Predlagana metoda razgrnitve se nam zdi smiselna, saj boste na ta način občine objavljeno gradivo hitreje in enostavneje pregledale. 

Poziv računskega sodišča

Konec preteklega leta je Računsko sodišče RS poslalo občinam poizvedbe o nepremičnem premoženju, o podatkih o nepremičninah v občinski lasti.

Lahko vam pomagamo izpolniti dele vprašalnika, ki se nananšajo na površine in vrednosti nepremičnin.

Na podrobnejša vprašanja o ravnanju z nepremičninami pa odgovore poznate sami, si pa za vzpostavitev urejene evidence lahko pomagate z našo aplikacijo PISO Evidenca nepremičnin.

NOVO: Letalski posnetki 2021

V PISO smo vključili najnovejši digitalni ortofoto (DOF), posnet v letu 2021. Na voljo je kot del privzete podlage "Hibridna karta" ali kot svoja podlaga "Letalski posnetki 2021".

Obenem je bila izboljšana ločljivost podlage "Hibridna karta" na srednjem in majhnem merilu.

klikni za povečavo

Vir: GURS, 2021.

Četrtek je dan za PISO webinar

Četrtek je dan za PISO webinar - seznam aktualnih (in preteklih) spletnih seminarjev najdete na povezavi Spletni seminarji - PISO - Prostorski informacijski sistem občin (geoprostor.net)

PISO in OPSI

Povezava med portaloma

Ekipa PISO vam ponuja pomoč pri sestavi nabora in objavi podatkov na portal OPSI.

O tej ponudbi smo organizirali tudi kratek webinar (posnetek).

Za več preberite kratek opis storitve.

Spletni seminar - OPSI

V četrtek, 18.11.2021 bomo pripravili spletni seminar na temo "Predstavitev osnov Odprtih podatkov Slovenije (OPSI) in PISO storitev povezanih z OPSI." Prijave na Zoom.

Upravni akti za gradnjo - nadgradnja

Posodobili smo tematski sklop Druge državne vsebine > Upravni akti za gradnjo.

Upravne akte smo razdelili v skupine:

  • Predodločba (modra točka)
  • Gradbeno dovoljenje (rumena točka)
  • Uporabno dovoljenje (zelena točka)
  • Prijava začetka gradnje (oranžna točka)

Novost je nov iskalnik, ki vam omogoča iskanje upravnih aktov po identifikatorju upravnega akta (ID UA), številki zadeve, vrsti (UD, GD …) in datumu izdaje. Sedaj lahko enostavno poiščete tudi zadnje izdane upravne akte. 

Podatki se v portalu PISO posodabljajo tedensko z uradnega portala Ministrstva za okolje in prostor.

Ko kliknete na identifikator upravnega akta (moder krog na sliki spodaj), se vam naloži nova tabela s seznamom vseh vključenih parcel izbranega upravnega akta.

klikni za povečavo

Hidrografija - nove vsebine

V tematski sklop Druge državne vsebine > Vode (hidrografija) smo vključili nove podatke:

  • Vodovarstvena območja (VVO) - načrtovano,
  • Vodna dovoljenja in soglasja,
  • Monitoring voda.

klikni za povečavo

Stran 1 od 51 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 50 > >>

© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.