klikni za povečavo
PISO PRO je plačljiva storitev, namenjena podjetjem in uporabnikom, ki pri svojem delu potrebujejo dodatne funkcionalnosti in vsebine za VSE OBČINE v Sloveniji.

Za predračun pišite na piso@realis.si, ob tem nam posredujte naslednje podatke:

 • vrsta paketa: Standardni/Osnovni,
 • ime in priimek uporabnika,
 • email uporabnika,
 • naziv in naslov podjetja (če ste fizična oseba, ni potrebno),
 • GSM (za potrebe avtentifikacije).

Če naročate PISO PRO za več uporabnikov, posredujte navedene podatke za vsakega od njih.


Poleg ostalih PISO funkcionalnosti PISO PRO vključuje še: Osnovni paket Standardni paket
1. Dostop do vseh 212 slovenskih občin. 
2. Sestavljanje poljubnih tematskih sklopov.
3. Napredni iskalnik po lastnostih parcel (površina, nam. raba, boniteta …).
4. Zgodovinski arhiv parcel. 
5. Izvoz rezultata preseka v SHP.
6. Sklop »Ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč (oglasna deska UE)«. 
7. Sklop »Nepremičnine > Parcele: Lastništvo« (pravni in javni subjekti).
8. Sklop »Evidenca zakupnih razmerij«.
9. Sklop »Parcele: Katastrska raba (zadnje veljavno stanje)«.
10. Sklop »Parcele: Upravljavci«.
11. Sklop »Parcele: Boniteta zemljišč«.
Letni strošek v EUR brez DDV: 280,00 600,00*

*Vsak naslednji uporabnik (od 2 do 5 uporabnikov): 450,00 EUR + DDV na uporabnika, več kot 5 uporabnikov: 300,00 EUR + DDV na uporabnika. Popusti veljajo za uporabnike iste organizacije.


1. Dostop do vseh 212 slovenskih občin.

Uporabniki PISO PRO imajo možnost dostopa do vseh občin, ne glede na to, ali so bile občine doslej že vključene v sistem PISO ali ne.

Vključeni so vsi državni podatki (Geodetska uprava - GURS: Katastri, parcele, infrastruktura; Ministrstva: Kulturna, naravna dediščina in režimi ...) za območje celotne Slovenije. Podatki se posodabljajo tedensko.

PISO vsebuje najobsežnejšo zbirko prostorskih podatkov v Sloveniji.


2. Sestavljanje poljubnih tematskih sklopov.

Včasih pri delu potrebujete več slojev iz različnih sklopov - v enem pogledu. Uporabnikom PISO PRO je omogočeno sestavljanje poljubnih tematskih sklopov.

klikni za povečavo klikni za povečavo

3. Napredni iskalnik po lastnostih parcel.

Pri iskanju zemljišč, ki ustrezajo prav posebnim zahtevam (za različne namene, nakupe, posege v prostoru), je uporabnikom PISO PRO omogočeno iskanje po informacijah parcel:

 • velikost parcel,
 • namenska raba,
 • dejanska raba,
 • boniteta in
 • vrednost.

Na ta način je enostavno poiskati vse parcele v območju katastrske občine, ki so velike denimo 500m2 in po namenski rabi "stavbna zemljišča".

klikni za povečavo klikni za povečavo

4. Zgodovinski arhiv parcel - posodabljanje tedensko.

V ekipi PISO se držimo načela sistematičnega arhiviranja vseh podatkov brez izjeme, bodisi na občinskem ali državnem nivoju. Pogosto se namreč pojavi zahteva po vpogledu v arhivske podatke zemljiškega katastra.

Zahvaljujoč odlični organiziranosti je odslej s funkcionalnostjo vpogleda v zgodovinski arhiv enostavno mogoče spremljati spremembe parcelnih mej, ki se često brez vaše vednosti dogajajo v postopku izravnave parcelne meje, ali poiščete parcelo, ki ne obstaja več.

klikni za povečavo klikni za povečavo

5. Izvoz rezultata preseka v SHP.

Z uporabo geometrijske poizvedbe (preseka) je uporabnikom PISO PRO omogočen izvoz rezultata preseka v standardnem formatu ESRI SHP. Presek v poljubnem obsegu lahko uporabniki izdelajo na kateremkoli sloju! 

klikni za povečavo klikni za povečavo

6. Sklop »Ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč (oglasna deska UE)«. Dnevno posodabljanje.

Ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč so objavljene na oglasni deski upravnih enot (UE). V elektronski obliki so za uporabnike PISO PRO na voljo s poizvedbo po lokaciji. Če ponudba razpolaga z nazivom katastrske občine (KO), je omejena v prikazu tudi na območje KO, sicer na območje UE.

Dnevno ažurni podatki o ponudbah so na voljo za celotno območje Slovenije! PISO PRO vam omogoča poslovno prednost, saj boste med prvimi, ki bodo seznanjeni z novimi ponudbami.

klikni za povečavo klikni za povečavo

7. Sklop »Nepremičnine > Parcele: Lastništvo« s prikazom zemljišč v lasti javnih oz. pravnih subjektov.

Uporabniki PISO PRO imajo na voljo vpogled v lastništvo zemljišč pravnih oseb za celotno območje Slovenije. Podatki se posodabljajo tedensko.

klikni za povečavo klikni za povečavo

8. Sklop »Evidenca zakupnih razmerij« s prikazom in iskalnikom zemljišč v zakupu, ki jih vodi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

Kmetijska zemljišča v zakupu, ki jo vodi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, so v opisni obliki na voljo na spletnih straneh SKZG, z našimi znanjem pa podatke povežemo s parcelami in jih prikažemo na karti. Podatki se posodabljajo tedensko.

klikni za povečavo klikni za povečavo

9. Sklop »Parcele: Katastrska raba (zadnje veljavno stanje)«.

Tematski sklop prikazuje zemljišča glede na prevladujočo UKINJENO katastrsko rabo, kot je bila v uporabi do 1.1.2014. Za prikaz podatkov smo uporabili zadnje razpoložljivo stanje - december 2013. Podatki se ne posodabljajo, uporabljeno parcelno stanje ni enako današnjemu.

Katastrska raba, določena na parcelnih delih, ponuja odlično informacijo o rabah, kot so ceste, vode, poti, dvorišča ipd., ki sicer niso določene v namenski ali dejanski rabi in ponuja odlično možnost za interpretacijo funkcionalnih zemljišč.

klikni za povečavo klikni za povečavo

10. Sklop »Parcele: Upravljavci«.

Parcele, ki imajo informacijo o upravljavcu, smo prikazali v posebnem tematskem sklopu. Prikazani so najpogostejši upravljavci zemljišč na celotnem območju Slovenije. Podatki se posodabljajo tedensko.

klikni za povečavo klikni za povečavo

11. Sklop »Parcele: Boniteta zemljišč«.

Parcele nosijo informacijo o boniteti. Za hiter grafični pregled je na voljo poseben tematski sklop s prikazom bonitet na celotnem območju Slovenije. Podatki se posodabljajo tedensko.

klikni za povečavo klikni za povečavo

Za predračun pišite na piso@realis.si, ob tem nam posredujte naslednje podatke:

 • vrsta paketa: Standardni/Osnovni,
 • ime in priimek uporabnika,
 • email uporabnika,
 • naziv in naslov podjetja (če ste fizična oseba, ni potrebno),
 • GSM (za potrebe avtentifikacije).

Če naročate PISO PRO za več uporabnikov, posredujte navedene podatke za vsakega od njih.

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.