PISO PRO

PISO PRO je plačljiva storitev, namenjena podjetjem in uporabnikom, ki pri svojem delu potrebujejo dodatne funkcionalnosti in vsebine z vključenimi VSEMI OBČINAMI v Sloveniji.

Nekatere vsebine in funkcionalnosti so na voljo samo v storitvi PISO PRO.

Za pripravo predračuna nas kontaktirajte preko spodnjega kontaktnega obrazca ali pa nam pišite na: piso@realis.si

Vrsta paketa:

Osnovni

Standardni

Napredni

Povpraševanje ste uspešno poslali!
Povpraševanje ni bilo poslano!
Funkcionalnosti paketa Osnovni paket Standardni paket Napredni paket

Dostop do vseh 212 slovenskih občin in tedensko posodabljanje vseh državnih podatkov.
NOVO 2024 GPS zajem podatkov (sled/pot ali točka/lokacija).

NOVO 2024 Integrirani Google Street View pregledovalnik, vezan na lokacijo.

NOVO 2024 Sodne dražbe s prikazom nepremičnin v prostoru - kmalu.

NOVO 2024 Evidenca trga nepremičnin (ETN) – z iskalnikom sklenjenih poslov.

Redni izpis iz zemljiške knjige (PDF).

Ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč (oglasna deska UE) s podatki o parcelah.
Zgodovinski arhiv parcel.

Izvoz podatkov v SHP.

Napredni iskalnik po lastnostih parcel (površina, namenska raba, boniteta …).

Sestavljanje poljubnih tematskih sklopov.

Sklop »Nepremičnine > Parcele: Lastništvo« s prikazom zemljišč v javni lasti z iskalnikom lastnikov.
Sklop »Nepremičnine > Parcele: Upravljavci« z iskalnikom upravljalcev.
Druge vsebine: Evidenca zakupnih razmerij, Katastrska raba, Boniteta zemljišč.

NOVO 2024 PISO OGC spletni servisi, za uporabo v programih ArcGIS, QGIS, AutoCAD.

NOVO 2024 10 svetovalnih ur (strokovna pomoč, lažje prostorske analize, kartografija).

Letni strošek v EUR brez DDV: 310,00 600,00* 1.700,00

*Vsak naslednji uporabnik (od 2 do 5 uporabnikov): 450,00 EUR + DDV na uporabnika, več kot 5 uporabnikov: 400,00 EUR + DDV na uporabnika. Popusti veljajo za uporabnike iste organizacije.

Če ste kakšno od občin pogrešali v naboru PISO občin, je tu za vas rešitev – PISO PRO!

Uporabniki PISO PRO imajo možnost dostopa do vseh občin, ne glede na to, ali so bile občine doslej že vključene v sistem PISO ali ne.
Za vse občine so vključeni vsi državni podatki (Geodetska uprava - GURS: Stavbe, parcele, infrastruktura; Ministrstva: Kulturna in naravna dediščina, režimi ...).

Podatki se posodabljajo tedensko.

Tudi zaradi predlogov zvestih uporabnikov sistema (prek 90.000!) lahko trdimo, da danes PISO predstavlja najobsežnejšo zbirko prostorskih podatkov za občine v Sloveniji.

klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo

PISO PRO uporabnikom je omogočen vpogled v aktualne sodne dražbe s področja nepremičnin, ki so objavljene na spletni strani sodnedrazbe.si. Uporabniki pridobijo boljšo prostorsko predstavo o lokaciji in značilnostih objavljenih nepremičnin.

klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo

PISO PRO uporabnikom je omogočena uporaba integriranega Google Street View pregledovalnika, s katerim hkrati pregledujemo vsebine v spletnem pregledovalniku PISO in v Google Street View.

S tem je omogočena lažja orientacija v prostoru.

Funkcionalnost Google Street View je odvisna od delovanja, zmogljivosti in omejitev Google informacijskega sistema.

klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo

PISO PRO uporabnikom je omogočen hiter in enostaven pregled sklenjenih nepremičninskih poslov.

Z nastavljanjem filtrov (npr. obdobje sklenitve posla, površina stavbnih zemljišč, pogodbena cena) uporabnik izdela natančno analizo sklenjenih poslov na geografsko zaključenem območju.

klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo

PISO PRO uporabnikom je omogočen vklop GPS sledenja in zajema poti ali točk. Podatke lahko uporabniki shranijo med svoje zaznamke in jih izvozijo v formatu SHP, TXT ali KML.

Uporabnik si lahko na ta način izdela poljubno evidenco prostorskih podatkov.

klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo

Standardni paket PISO PRO omogoča neposreden dostop do Rednih izpisov iz zemljiške knjige.

S pomočjo povezave na nepremičnini (parceli, stavbi ali stavbnem delu) pridobite Redni izpis v formatu PDF po predhodni prijavi s prijavnimi podatki za dostop v portal e-Sodstvo.

Dostop do informacij javnega značaja na ta način še nikoli ni bil tako enostaven.

klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo

PISO PRO omogoča grafični pregled parcel, ki so objavljene na oglasni deski eUPRAVE.

Podatki so prikazani na treh nivojih:

 • na območju parcele,
 • na območju katastrske občine in
 • na območju upravne enote.

Na ta način je omogočen enostaven pregled zemljišč, ki so jih prodajalci kmetijskih zemljišč ponudili v prodajo - z informacijami o datumu objave in trajanju veljavnosti ter ceni, po kateri se zemljišče prodaja.
Dnevno ažurni podatki (!) o ponudbah so na voljo za celotno območje Slovenije. PISO PRO vam omogoča poslovno prednost, saj boste med prvimi, ki bodo seznanjeni z novimi ponudbami.

klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo

Spletni servisi omogočajo dostop do vseh podatkov iz PISO spletnega pregledovalnika preko najpogosteje uporabljenih GIS in CAD orodij (QGIS, ArcGIS, AutoCAD).
Te podatke je možno prikazovati in uporabljati pri svojem delu v namizni aplikaciji - po vaši izbiri - v kombinaciji s paleto funkcionalnosti, s katerimi aplikacije razpolagajo.

Gre za proste spletne servise za prostorske podatke pod okriljem konzorcija OGC (Open Geospatial Consortium). Cilj je povezovanje z že obstoječo programsko opremo V ŽIVO, saj spletni servisi omogočajo povezavo in izmenjavo podatkov med raznimi spletnimi aplikacijami ter bazami podatkov.

Podrobnosti na povezavi PISO Spletni servisi.

klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo

V ekipi PISO se držimo načela sistematičnega arhiviranja vseh podatkov brez izjeme, bodisi na občinskem ali državnem nivoju. Pogosto se namreč pojavi zahteva po vpogledu v arhivske podatke o parcelah.

Zahvaljujoč odlični organiziranosti je odslej s funkcionalnostjo vpogleda v zgodovinski arhiv enostavno mogoče spremljati spremembe parcelnih mej, ki se pogosto brez naše vednosti dogajajo v postopku izravnave parcelne meje, ali pa poiščete parcelo, ki ne obstaja več.

klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo

Z uporabo geometrijske poizvedbe (preseka) je uporabnikom PISO PRO omogočen izvoz rezultata preseka v standardnem formatu ESRI SHP. Presek v poljubnem obsegu lahko uporabniki izdelajo na kateremkoli sloju!

Na ta način postaja PISO PRO najobširnejša knjižnica prostorskih podatkov v Sloveniji – z enostavnim dostopom in omogočenim izvozom podatkov v standrardnih formatih za nadaljnje delov z GIS in CAD orodji.

Poleg tega pa postaja spletni pregledovalnik PISO za uporabnike PISO PRO eno najbolj enostavnih orodij za digitalizacijo. Uporabniki PISO PRO lahko tudi na terenu s pomočjo geolokacije evidentirajo lokacije in vzpostavljajo in vzdržujejo svoje evidence – ki jih je naknadno možno izvoziti v formatu ESRI SHP.

klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo

Pri iskanju zemljišč, ki ustrezajo prav posebnim pogojem (za različne namene, nakupe, posege v prostoru), je uporabnikom PISO PRO omogočeno iskanje po ključnih informacijah parcel:

 • velikost parcel,
 • namenska raba,
 • dejanska raba,
 • boniteta in
 • vrednost.

Na ta način boste enostavno poiskali vse parcele v območju katastrske občine, ki so velike denimo 500 m2 in po namenski rabi "stavbna zemljišča".

klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo

Včasih pri delu potrebujete več slojev iz različnih sklopov - v enem pogledu. Uporabnikom PISO PRO je omogočeno sestavljanje poljubnih tematskih sklopov.
Na ta način boste sloje iz različnih sklopov združili v svoj sklop ali sklope (do 10 sklopov). S tem boste prihranili na času, saj boste po prvotni nastavitvi ob vsaki nadaljnji prijavi imeli sklop že sestavljen.

Vrstni red slojev v vaših tematskih sklopih lahko tudi poljubno razvrščate in po potrebi dodatno urejate (dodajate nove sloje ali obstoječe izbrišete) ali pa celoten sklop pobrišete, ko ga ne boste več potrebovali.

klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo

Uporabniki PISO PRO imajo na voljo vpogled v lastništvo zemljišč pravnih in javnih subjektov za celotno območje Slovenije. Podatki se posodabljajo tedensko.

Tudi na ta način si boste zagotovili poslovno prednost s hitrim dostopom do informacij o zemljiščih, ki so v lastni pravnih in javnih subjektov.

Zemljišča v lasti pravnih subjektov so prikazana z jasno obrobo skupine zemljišča istega lastnika (podjetja, zavodi ipd.) Zemljišča javnih subjektov so dodatno prikazana z barvnimi vrednostmi, ki razlikujejo lastnike Republika Slovenija, Javno dobro in Lokalna skupnost (občine).

Sistem omogoča iskanje po nazivu pravnega ali javnega subjekta.

klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo

Evidenca kmetijskih zemljišč SKZG v zakupu, ki jo vzdržuje Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, je v opisni obliki na voljo na spletnih straneh SKZG.
Z našimi znanjem podatke s portala SKZG povežemo s parcelami in jih prikažemo na karti. Podatki se posodabljajo tedensko.

Vsem, ki upravljajo s kmetijskimi zemljišči, ali izvajajo nakupe kmetijskih zemljišč oz. se ukvarjajo s kmetijstvom, bo informacija o zakupih izjemno koristila pri svoji dejavnosti.

V kombinaciji s tematskima sklopoma »Parcele: Lastništvo« in Parcele: Upravljavci je možno tudi ugotoviti, katera zemljišča SKZG so še na voljo/so prosta oz. niso v zakupu.

klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo

Tematski sklop prikazuje zemljišča glede na prevladujočo UKINJENO katastrsko rabo, kot je bila v uporabi do 1.1.2014. Za prikaz podatkov smo uporabili zadnje razpoložljivo stanje - december 2013.

Podatki se zaradi sprememb v parcelnem stanju od 2014 do danes ne posodabljajo, zato uporabljeno parcelno stanje ni enako današnjemu.

Katastrska raba, določena na parcelnih delih, ponuja odlično informacijo o rabah, kot so ceste, vode, poti, dvorišča ipd., ki sicer niso določene v namenski ali dejanski rabi, in ponuja odlično možnost za interpretacijo funkcionalnih zemljišč.

klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo

Parcele, ki imajo informacijo o upravljavcu, smo prikazali v posebnem tematskem sklopu. Prikazani so najpogostejši upravljavci zemljišč na celotnem območju Slovenije. Podatki se posodabljajo tedensko.

Na ta način je enostavno in hitro možno z grafičnim pregledom ugotoviti, ali posamezna zemljišča so ali niso v upravljanju; v čigavem upravljanju so in na ta način bodisi »obremenjena« ali ne. Grafično so z različnimi barvnimi vrednostmi prikazana zemljišča v upravljanju upravljavcev, kot so SKZG, ZGS, ARSO, SiDG …

Sistem omogoča iskanje po nazivu upravljavca.

klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo

Parcele nosijo informacijo o boniteti. Boniteta zemljišča je podatek o proizvodni sposobnosti zemljišča, ki jo določamo v obliki bonitetnih točk.

Boniteta zemljišča je pomembna v primeru izračuna odškodnine, ki jo moramo plačati pri gradnji objekta na kmetijskem zemljišču, pri določanju statusa zaščitene kmetije in pa v primeru določevanja subvencij.

Za hiter grafični pregled je na voljo poseben tematski sklop s prikazom bonitet na celotnem območju Slovenije. Podatki se posodabljajo tedensko.

klikni za povečavo
klikni za povečavo
klikni za povečavo

Za predračun pišite na piso@realis.si, ob tem nam posredujte naslednje podatke:


 • Vrsta paketa: Osnovni/Standardni/Napredni,

 • ime in priimek uporabnika,

 • email uporabnika,

 • naziv in naslov podjetja (če ste fizična oseba, ni potrebno),

 • GSM (za potrebe avtentifikacije).

 • število dostopov.