PISO PRO

PISO PRO je plačljiva storitev, namenjena podjetjem in uporabnikom, ki pri svojem delu potrebujejo dodatne funkcionalnosti in vsebine za VSE OBČINE v Sloveniji.

Za predračun pišite na piso@realis.si, ob tem nam posredujte naslednje podatke:
  • vrsta paketa: Standardni/Osnovni,

  • ime in priimek uporabnika,

  • email uporabnika,

  • naziv in naslov podjetja (če ste fizična oseba, ni potrebno),

  • GSM (za potrebe avtentifikacije).Funkcionalnosti paketa Osnovni paket Standardni paket

Dostop do vseh 212 slovenskih občin. 

Sestavljanje poljubnih tematskih sklopov.

Napredni iskalnik po lastnostih parcel (površina, nam. raba, boniteta …).

Zgodovinski arhiv parcel. 

Izvoz rezultata preseka v SHP.

Sklop »Ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč (oglasna deska UE)«. 

Sklop »Nepremičnine > Parcele: Lastništvo« (pravni in javni subjekti).

Sklop »Evidenca zakupnih razmerij«.

Sklop »Parcele: Katastrska raba (zadnje veljavno stanje)«.

Sklop »Parcele: Upravljavci«.

Sklop »Parcele: Boniteta zemljišč«.

Letni strošek v EUR brez DDV: 280,00 600,00*

*Vsak naslednji uporabnik (od 2 do 5 uporabnikov): 450,00 EUR + DDV na uporabnika, več kot 5 uporabnikov: 300,00 EUR + DDV na uporabnika. Popusti veljajo za uporabnike iste organizacije.

Dostop do vseh 212 slovenskih občin.

Uporabniki PISO PRO imajo možnost dostopa do vseh občin, ne glede na to, ali so bile občine doslej že vključene v sistem PISO ali ne.

Vključeni so vsi državni podatki (Geodetska uprava - GURS: Katastri, parcele, infrastruktura; Ministrstva: Kulturna, naravna dediščina in režimi ...) za območje celotne Slovenije. Podatki se posodabljajo tedensko.

PISO vsebuje najobsežnejšo zbirko prostorskih podatkov v Sloveniji.

Sestavljanje poljubnih tematskih sklopov.

Včasih pri delu potrebujete več slojev iz različnih sklopov - v enem pogledu. Uporabnikom PISO PRO je omogočeno sestavljanje poljubnih tematskih sklopov.

klikni za povečavo
klikni za povečavo

Napredni iskalnik po lastnostih parcel (površina, nam. raba, boniteta ...).

Včasih pri delu potrebujete več slojev iz različnih sklopov - v enem pogledu. Uporabnikom PISO PRO je omogočeno sestavljanje poljubnih tematskih sklopov.

Pri iskanju zemljišč, ki ustrezajo prav posebnim zahtevam (za različne namene, nakupe, posege v prostoru), je uporabnikom PISO PRO omogočeno iskanje po informacijah parcel:

  • velikost parcel,
  • namenska raba,
  • dejanska raba,
  • boniteta in
  • vrednost.

Na ta način je enostavno poiskati vse parcele v območju katastrske občine, ki so velike denimo 500m2 in po namenski rabi "stavbna zemljišča".

klikni za povečavo
klikni za povečavo

Zgodovinski arhiv parcel.

Včasih pri delu potrebujete več slojev iz različnih sklopov - v enem pogledu. Uporabnikom PISO PRO je omogočeno sestavljanje poljubnih tematskih sklopov.

V ekipi PISO se držimo načela sistematičnega arhiviranja vseh podatkov brez izjeme, bodisi na občinskem ali državnem nivoju. Pogosto se namreč pojavi zahteva po vpogledu v arhivske podatke zemljiškega katastra.

Zahvaljujoč odlični organiziranosti je odslej s funkcionalnostjo vpogleda v zgodovinski arhiv enostavno mogoče spremljati spremembe parcelnih mej, ki se često brez vaše vednosti dogajajo v postopku izravnave parcelne meje, ali poiščete parcelo, ki ne obstaja več.

klikni za povečavo
klikni za povečavo

Izvoz rezultata preseka v SHP.

Z uporabo geometrijske poizvedbe (preseka) je uporabnikom PISO PRO omogočen izvoz rezultata preseka v standardnem formatu ESRI SHP. Presek v poljubnem obsegu lahko uporabniki izdelajo na kateremkoli sloju! 

klikni za povečavo
klikni za povečavo

Sklop »Ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč (oglasna deska UE)«.

Ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč so objavljene na oglasni deski upravnih enot (UE). V elektronski obliki so za uporabnike PISO PRO na voljo s poizvedbo po lokaciji. Če ponudba razpolaga z nazivom katastrske občine (KO), je omejena v prikazu tudi na območje KO, sicer na območje UE.

Dnevno ažurni podatki o ponudbah so na voljo za celotno območje Slovenije! PISO PRO vam omogoča poslovno prednost, saj boste med prvimi, ki bodo seznanjeni z novimi ponudbami.

klikni za povečavo
klikni za povečavo

Sklop »Nepremičnine > Parcele: Lastništvo« (pravni in javni subjekti).

Uporabniki PISO PRO imajo na voljo vpogled v lastništvo zemljišč pravnih oseb za celotno območje Slovenije. Podatki se posodabljajo tedensko.

klikni za povečavo
klikni za povečavo

Sklop »Evidenca zakupnih razmerij«.

Kmetijska zemljišča v zakupu, ki jo vodi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, so v opisni obliki na voljo na spletnih straneh SKZG, z našimi znanjem pa podatke povežemo s parcelami in jih prikažemo na karti. Podatki se posodabljajo tedensko.

klikni za povečavo
klikni za povečavo

Sklop »Parcele: Katastrska raba (zadnje veljavno stanje)«.

Kmetijska zemljišča v zakupu, ki jo vodi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, so v opisni obliki na voljo na spletnih straneh SKZG, z našimi znanjem pa podatke povežemo s parcelami in jih prikažemo na karti. Podatki se posodabljajo tedensko.

Tematski sklop prikazuje zemljišča glede na prevladujočo UKINJENO katastrsko rabo, kot je bila v uporabi do 1.1.2014. Za prikaz podatkov smo uporabili zadnje razpoložljivo stanje - december 2013. Podatki se ne posodabljajo, uporabljeno parcelno stanje ni enako današnjemu.

Katastrska raba, določena na parcelnih delih, ponuja odlično informacijo o rabah, kot so ceste, vode, poti, dvorišča ipd., ki sicer niso določene v namenski ali dejanski rabi in ponuja odlično možnost za interpretacijo funkcionalnih zemljišč.

klikni za povečavo
klikni za povečavo

Sklop »Parcele: Upravljavci«.

Parcele, ki imajo informacijo o upravljavcu, smo prikazali v posebnem tematskem sklopu. Prikazani so najpogostejši upravljavci zemljišč na celotnem območju Slovenije. Podatki se posodabljajo tedensko.

klikni za povečavo
klikni za povečavo

Sklop »Parcele: Boniteta zemljišč«.

Parcele nosijo informacijo o boniteti. Za hiter grafični pregled je na voljo poseben tematski sklop s prikazom bonitet na celotnem območju Slovenije. Podatki se posodabljajo tedensko.

klikni za povečavo
klikni za povečavo