PISO seminarji

Za uporabnike PISO storitev organiziramo tematske spletne seminarje. Na njih vam predstavimo naše rešitve in namignemo, kako jih čimbolj učinkovito uporabljate. Veselimo se vaše udeležbe!
 

PISO Javna razsvetljava, 25. 7. 2024 ob 10:00

Aplikacija PISO Javna razsvetljava omogoča enostavno izdelavo načrta in upravljanje z omrežjem javne razsvetljave.


Prijava na spletni seminar
*spletni seminar je brezplačen za naročnike


 


Pretekli seminarji
 

PISO Komunalni prispevek, 11. 7. 2024

PROGRAM:
- več namenskih rab na eni odločbi,
- upoštevanje obstoječe in nove komunalne opreme,
- vpisovanje oprostitev.

 

PISO PRO - skrajšani uporabniški seminar, 27. 6. 2024

Pregled novosti 2024 ter izbranih funkcionalnosti paketov PISO PRO.

 

PISO spletni pregledovalnik - skrajšani uporabniški seminar, 20. 6. 2024

Pregled novosti prenovljenega vmesnika, značilnosti podatkovnih baz in osveževanje podatkov. Zvijače in nasveti za lažjo in enostavnejšo uporabo.

 

PISO DOGODEK 2024, 30. 5. 2024 ob 9:00 v Kristalni palači BTC - Ljubljana

PROGRAM:
- Javni poziv MNVP za sofinanciranje izvedbe tehnične posodobitve OPN.
- Vzpostavitev in vzdrževanje evidence stavbnih zemljišč (ESZ).
- PISO Ceste in zapore cest: povezava z Nacionalnim centrom za upravljanje prometa (NCUP).
- PISO Plus 2024 novosti.
- PISO + Dokumentni sistem.

 

PISO PRO - vsebine in funkcionalnosti, 18. 4. 2024

Predstavitev vsebin in funkcionalnosti, ki so vključene v paketih PISO PRO..

 

TP OPN - javni poziv MNVP, opis postopka s časovnico, 11. 4. 2024 ob 10:00

PROGRAM:
- potek tehnične posodobitve OPN,
- dosedanje izkušnje,
- javni poziv MNVP,
- predvidena časovnica.

 

PISO PRO - predstavitev funkcionalnosti, 19. 3. 2024

PROGRAM:
- Podrobnejša predstavitev paketa PISO PRO in ugodnosti povezane z njim.

 

PISO Turistična taksa, 14. 3. 2024

PROGRAM:
- vzpostavitev aplikacije,
- analizo podatkov in izračun potenciala,
- posodobitev s podatki uradnih evidenc (Kataster nepremičnin),
- skladnost z zakonodajo (izračun vrednosti odmere, upoštevanje oprostitev),
- kontrolo podatkov,
- povezljivost z različnimi dokumentnimi sistemi,
- izdajo odločb (dobra praksa),
- obdelavo podatkov po izdanih odločbah (vnos plačanih računov, pritožb, naknadno izdajanje odločb).

 

PISO Plus - novosti 2024, 29. 2. 2024

PROGRAM:
- Podrobnejša predstavitev paketa PISO Plus in ugodnosti povezane z njim.

 

PISO Ceste, 6. 2. 2024

PROGRAM:
- analiza lastništva parcel pod občinskimi cestami, priprava poročil na klik,
- urejanje podatkov BCP in pripravo končne datoteke za oddajo na DRSI,
- vodenje katastra prometne signalizacije,
- priprava nalogov/dovoljenj za zapore,
- uvoz poljubnih slojev v različnih formatih (SHP, DWG …).

 

PISO Evidenca nepremičnin, 25. 1. 2024

PROGRAM:
- PISO.Desktop - "hibridno" okolje med Spletnim pregledovalnikom PISO in namiznim GIS orodjem,
- PISO Evidenca nepremičnin (pravna podlaga za vzpostavitev),
- vzpostavitev baze na podlagi uradnih evidenc,
- funkcionalnosti.

 

PISO Lokacijska informacija, 18. 1. 2024

PROGRAM:
- funkcionalnosti aplikacije, ki vam pomagajo pri pripravi osnovne oz. razširjene lokacijske informacije,
- postopek potek dela z aplikacijo (vnos nove vloge, izdelava dokumenta in kartografske priloge),
- povezljivost z dokumentni sistemom in
- možnost prilagoditve okolja aplikacije z dodatnimi nastavitvami.

 

PISO Plus - novosti 2024, 14. 12. 2023

Podrobnejša predstavitev paketa PISO Plus in ugodnosti povezane z njim.

 

NUSZ 2024, 30. 11. 2023

Pregled aktivnosti, potrebnih za nemoteno izvedbo odmere v letu 2024 (spremembe odlokov, določitev vrednosti točke, sprememba točkovanja ...)

 

PISO spletni pregledovalnik - skrajšani uporabniški seminar, 9. 11. 2023

Pregled novosti prenovljenega vmesnika, značilnosti podatkovnih baz in osveževanje podatkov. Zvijače in nasveti za lažjo in enostavnejšo uporabo.

 

NUSZ 2024, 26. 10. 2023

Pregled aktivnosti, potrebnih za nemoteno izvedbo odmere v letu 2024 (spremembe odlokov, določitev vrednosti točke, sprememba točkovanja ...)

 

PISO Lokacijska informacija, 12. 10. 2023

PROGRAM:
- funkcionalnosti aplikacije, ki vam pomagajo pri pripravi osnovne oz. razširjene lokacijske informacije,
- postopek potek dela z aplikacijo (vnos nove vloge, izdelava dokumenta in kartografske priloge),
- povezljivost z dokumentni sistemom in
- možnost prilagoditve okolja aplikacije z dodatnimi nastavitvami.

 

PISO PRO, 28. 9. 2023

Na seminarju je bil predstavljen pester nabor funkcionalnosti in vsebin, ki jih omogoča PISO PRO.

 

Kaj zmore PISO.Desktop, 14. 9. 2023

Program:
- tehnične značilnosti,
- uvozi in izvozi datotek,
- geometrijska poizvedba.

 

PISO spletni pregledovalnik - skrajšani uporabniški seminar, 10. 8. 2023

Pregled novosti prenovljenega vmesnika, značilnosti podatkovnih baz in osveževanje podatkov. Zvijače in nasveti za lažjo in enostavnejšo uporabo.

 

Tehnična posodobitev OPN, 15. 6. 2023

Program:
- potek tehnične posodobitve OPN,
- dopolnjena tehnična pravila za pripravo OPN,
- dosedanje izkušnje.

 

PISO Plus - Redni izpis iz zemljiške knjige (PDF), 8. 6. 2023

Občine z vključenim paketom razširitev PISO Plus se bodo razveselile dostopa do Rednih izpisov iz zemljiške knjige. S pomočjo povezave na nepremičnini (parceli, stavbi ali stavbnem delu) lahko uporabniki pridobijo Redni izpis v formatu PDF po predhodni prijavi s prijavnimi podatki za dostop v portal e-Sodstvo.

Dostop do informacij javnega značaja na ta način še nikoli ni bil tako enostaven.

 

PISO Ceste, 1. 6. 2023

PROGRAM:
- analiza lastništva parcel pod občinskimi cestami, priprava poročil na klik,
- urejanje podatkov BCP in pripravo končne datoteke za oddajo na DRSI,
- vodenje katastra prometne signalizacije,
- priprava nalogov/dovoljenj za zapore,
- uvoz poljubnih slojev v različnih formatih (SHP, DWG…).

 

PISO spletni pregledovalnik - skrajšani uporabniški seminar, 25. 5. 2023

Pregled novosti prenovljenega vmesnika, značilnosti podatkovnih baz in osveževanje podatkov. Zvijače in nasveti za lažjo in enostavnejšo uporabo.

 

PISO 2023, 11. 5. 2023

Program:
- tehnična posodobitev prostorskih izvedbenih aktov z uskladitvijo grafičnega dela s katastrom nepremičnin,
- vzpostavitev in vzdrževanje evidence stavbnih zemljišč in razvojnih stopenj,
- vzdrževanje evidence dejanske rabe pod občinskimi cestami,
- komunalni prispevek,
- nove razvojne paradigme prostorskega načrtovanja in podrobnejšega načrtovanja projektov.

 

Seminar za uporabnike aplikacije PISO NUSZ- vzdrževanje stanja s KN, 20. 4. 2023

Program:
- splošno o NUSZ (zakonodaja, postopki)
- pregled opravil pred oddajo podatkov in po oddaji podatkov
- pregled dela z aplikacijo PISO NUSZ.

 

PISO Plus - Redni izpis iz zemljiške knjige (PDF), 13. 4. 2023

Podrobnejša predstavitev paketa PISO Plus in ugodnosti povezane z njim.

 

PISO Lokacijska informacija, 6. 4. 2023

PROGRAM:
- funkcionalnosti aplikacije, ki vam pomagajo pri pripravi osnovne oz. razširjene lokacijske informacije,
- postopek potek dela z aplikacijo (vnos nove vloge, izdelava dokumenta in kartografske priloge),
- povezljivost z dokumentni sistemom in
- možnost prilagoditve okolja aplikacije z dodatnimi nastavitvami.

 

BCP 2023 - Banka cestnih podatkov, 30. 3. 2023 ob 10:00

PROGRAM:
- pregled obveznosti občin,
- letošnje (!) novosti pri pregledu baze s strani DRSI,
- pogoste napake pri oddaji,
- prikaz posodabljanja podatkov o posegih na cestnem omrežju (preplastitve, pločniki, odvodnjavanje ...) z aplikacijo PISO Ceste,
- priprava končne datoteke za pošiljanje na DRSI.

 

PISO Plus - Redni izpis iz zemljiške knjige (PDF), 23. 3. 2023

Podrobnejša predstavitev paketa PISO Plus in ugodnosti povezane z njim.

 

PISO Splošni katastri, 16. 3. 2023

Občine skupaj z zunanji izvajalci ter partnerji vzpostavljate in vodite vedno več prostorskih evidenc, zato je smiselno, da se ti podatki vodijo na enotni točki, kjer že imate zagotovljen dostop do večine ažurnih prostorskih podatkov v sistemu PISO.

PISO Administracija, 9. 3. 2023

PROGRAM:
- vključevanje internih uporabnikov in pravic,
- prevzem podatkov,
- pregled dostopov GDPR,
- obdelava CRP.

PISO Komunalni prispevek, 2. 3. 2023

PROGRAM:
- več namenskih rab na eni odločbi,
- upoštevanje obstoječe in nove komunalne opreme,
- vpisovanje oprostitev

 

PISO Plus, 23. 2. 2023

Podrobnejša predstavitev paketa PISO Plus in ugodnosti povezane z njim.

 

PISO Pokopališča, 16. 2. 2023

Aplikacija uporabnikom med drugim omogoča:
- upravljanje s pokopališči in grobovi,
- pripravo najemnih pogodb,
- pripravo obračuna najemnin,
- grafične prikaze (prosti grobovi, neplačniki, …),
- stalen pregled nad ažurnim stanjem in zgodovino sprememb.

 

PISO Plus, 9. 2. 2023

Podrobnejša predstavitev paketa PISO Plus in ugodnosti povezane z njim.

 

Tehnična posodobitev OPN, 2. 2. 2023

Program:
- potek tehnične posodobitve OPN,
- dopolnjena tehnična pravila za pripravo OPN,
- dosedanje izkušnje.

 

PISO Lokacijska informacija, 26. 1. 2023

Lokacijska informacija vsebuje podatke o namenski rabi prostora iz veljavnih prostorskih aktov, podatke o obstoju drugih javnopravnih dejstev v prostoru in podatke o pravnih režimih, ki veljajo na določenem zemljišču. Na spletnem seminarju bodo predstavljene novosti, spremembe in aktivnosti, ki se navezujejo na lokacijsko informacijo glede na ZUreP-3.

PISO DRABA, 19. 1. 2023

Prikazan je bil postopek vzdrževanja podatkov dejanske rabe zemljišč pod občinsko cestno infrastrukturo (DRABA). Preverili smo tudi možnosti, ki jih imajo lastniki zemljišč, na katerih je s podatkom DRABE evidentirano cestno telo.

PISO spletni pregledovalnik - skrajšani uporabniški seminar, 12. 1. 2023

Pregled novosti prenovljenega vmesnika, značilnosti podatkovnih baz in osveževanje podatkov. Zvijače in nasveti za lažjo in enostavnejšo uporabo.

Intenzivni seminar za uporabnike aplikacije PISO NUSZ-osnovno vzdrževanje (Paket A), 22. 12. 2022

Program:
- splošno o NUSZ (zakonodaja, postopki)
- pregled opravil pred oddajo podatkov in po oddaji podatkov
- pregled dela z aplikacijo PISO NUSZ.

Intenzivni seminar za uporabnike aplikacije PISO NUSZ- vzdrževanje stanja s KN, 8. in 15. 12. 2022

Program:
- splošno o NUSZ (zakonodaja, postopki)
- pregled opravil pred oddajo podatkov in po oddaji podatkov
- pregled dela z aplikacijo PISO NUSZ.

PISO spletni pregledovalnik - skrajšani uporabniški seminar, 1. 12. 2022

Pregled novosti prenovljenega vmesnika, značilnosti podatkovnih baz in osveževanje podatkov. Zvijače in nasveti za lažjo in enostavnejšo uporabo.

PISO Lokacijska informacija, 24. 11. 2022

Lokacijska informacija vsebuje podatke o namenski rabi prostora iz veljavnih prostorskih aktov, podatke o obstoju drugih javnopravnih dejstev v prostoru in podatke o pravnih režimih, ki veljajo na določenem zemljišču. Na spletnem seminarju bodo predstavljene novosti, spremembe in aktivnosti, ki se navezujejo na lokacijsko informacijo glede na ZUreP-3.

PISO Turistična taksa, 17. 11. 2022

Ana je na brezplačnem seminarju predstavila:
- vzpostavitev aplikacije,
- analizo podatkov in izračun potenciala,
- posodobitev s podatki uradnih evidenc (Kataster nepremičnin),
- skladnost z zakonodajo (izračun vrednosti odmere, upoštevanje oprostitev),
- kontrolo podatkov,
- povezljivost z različnimi dokumentnimi sistemi,
- izdajo odločb (dobra praksa),
- obdelavo podatkov po izdanih odločbah (vnos plačanih računov, pritožb, naknadno izdajanje odločb)

PISO spletni pregledovalnik - skrajšani uporabniški seminar, 10. 11. 2022

Pregled novosti prenovljenega vmesnika, značilnosti podatkovnih baz in osveževanje podatkov. Zvijače in nasveti za lažjo in enostavnejšo uporabo.

PISO Pogovor, 3. 11. 2022

Udeleženci srečanja so lahko sodelovali v pogovoru, in sami izbirali tematiko. Mi smo bili na voljo za vsa vprašanja v zvezi s sistemom PISO.

KAZALNIKI RAZVOJA OBČINE 2014, 2018, 2022, 27. 10. 2022

Predstavitev poročila o razvoju občin glede na uradne evidence za (volilna) leta 2014, 2018 in 2022.

PISO NUSZ, 20. 10. 2022

Pregled novosti aplikacije PISO-NUSZ, ki bodo še bolj olajšale delo pri urejanju evidence NUSZ.

PISO spletni pregledovalnik - skrajšani uporabniški seminar, 13. 10. 2022

Pregled novosti prenovljenega vmesnika, značilnosti podatkovnih baz in osveževanje podatkov. Zvijače in nasveti za lažjo in enostavnejšo uporabo.

PISO Splošni katastri, 6. 10. 2022

Občine skupaj z zunanji izvajalci ter partnerji vzpostavljate in vodite vedno več prostorskih evidenc, zato je smiselno, da se ti podatki vodijo na enotni točki, kjer že imate zagotovljen dostop do večine ažurnih prostorskih podatkov v sistemu PISO.

PISO Turistična taksa, 29. 9. 2022

Ana je na brezplačnem seminarju predstavila:
- vzpostavitev aplikacije,
- analizo podatkov in izračun potenciala,
- posodobitev s podatki uradnih evidenc (Kataster nepremičnin),
- skladnost z zakonodajo (izračun vrednosti odmere, upoštevanje oprostitev),
- kontrolo podatkov,
- povezljivost z različnimi dokumentnimi sistemi,
- izdajo odločb (dobra praksa),
- obdelavo podatkov po izdanih odločbah (vnos plačanih računov, pritožb, naknadno izdajanje odločb)

PISO spletni pregledovalnik - skrajšani uporabniški seminar, 22. 9. 2022

Pregled novosti prenovljenega vmesnika, značilnosti podatkovnih baz in osveževanje podatkov. Zvijače in nasveti za lažjo in enostavnejšo uporabo.

KAZALNIKI RAZVOJA OBČINE 2014, 2018, 2022, 15. 9. 2022

Predstavitev poročila o razvoju občin glede na uradne evidence za (volilna) leta 2014, 2018 in 2022.

Preliminarni prenos OPN zaradi ukinitve zemljiško katastrskega prikaza (ZKP), 8. 9. 2022

Podatki preliminarnega prenosa bodo takoj uporabni za:
1. pripravo izračuna namenske rabe za vpis deleža na parceli (posredovanje na GURS za vpis v KN),
2. izdelavo lokacijskih informacij v aplikaciji PISO Lokacijska informacija,
3. vključitev v interni del sistema PISO za namen grafične interpretacije postopkov,
4. druge postopke, v katerih se uporabljata sloja PNRP in EUP.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest, 1. 9. 2022

Postopek sprejema odloka o kategorizaciji občinskih cest in aktivnosti po sprejetju.

PISO Evidenca nepremičnin, 25. 8. 2022

Program:
- PISO.Desktop - "hibridno" okolje med Spletnim pregledovalnikom PISO in namiznim GIS orodjem,
- PISO Evidenca nepremičnin (pravna podlaga za vzpostavitev),
- vzpostavitev baze na podlagi uradnih evidenc,
- funkcionalnosti.

PISO Pokopališča, 18. 8. 2022

Predstavitev aplikacije PISO Pokopališča, ki je namenjena učinkovitemu upravljanju in vodenju pokopaliških evidenc

Aplikacija uporabnikom med drugim omogoča:
- upravljanje s pokopališči in grobovi,
- pripravo najemnih pogodb,
- pripravo obračuna najemnin,
- grafične prikaze (prosti grobovi, neplačniki, …),
- stalen pregled nad ažurnim stanjem in zgodovino sprememb.

PISO Evidenca pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljišč (ESZ), 11. 8. 2022

Predstavitev PISO Evidence pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljišč:
1. vzpostavitev evidence pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljišč na podlagi uradnih evidenc,
2. določitev razvojnih stopenj (1-5),
3. odmera takse (simulacije),
4. ostalo (povezava z NUSZ, ESZ in prenos namenske rabe na ZKN, vzdrževanje evidence, uporaba razvojnih stopenj pri načrtu preskrbe z zemljišči).

Preliminarni prenos OPN zaradi ukinitve zemljiško katastrskega prikaza (ZKP), 4. 8. 2022

Podrobnejša predstavitev projekta preliminarnega prenosa grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta na kataster nepremičnin.

Podatki preliminarnega prenosa bodo takoj uporabni za:
1. pripravo izračuna namenske rabe za vpis deleža na parceli (posredovanje na GURS za vpis v KN),
2. izdelavo lokacijskih informacij v aplikaciji PISO Lokacijska informacija,
3. vključitev v interni del sistema PISO za namen grafične interpretacije postopkov,
4. druge postopke, v katerih se uporabljata sloja PNRP in EUP.

PISO Lokacijska informacija, 28. 7. 2022

Lokacijska informacija vsebuje podatke o namenski rabi prostora iz veljavnih prostorskih aktov, podatke o obstoju drugih javnopravnih dejstev v prostoru in podatke o pravnih režimih, ki veljajo na določenem zemljišču. Na spletnem seminarju bodo predstavljene novosti, spremembe in aktivnosti, ki se navezujejo na lokacijsko informacijo glede na ZUreP-3.

PISO Gospodarske javne službe - ravnanje z odpadki, 21. 7. 2022

Predstavitev NOVE aplikacije za nadzor nad izvajanjem javne službe in povzročiteljev v realnem času ob upoštevanju podatkov izvajalca javne službe, GURS-a, poslovnega registra in centralnega registra prebivalcev.

PISO webinar - NUSZ 2022, 14. 7. 2022

Nasveti za urejanje evidence NUSZ. Pregled možnosti aplikacije. Kako urediti naslove z napakami, pravilen vnos podatkov, lokacijska poizvedba nasveti in velik poudarek na vaših vprašanjih, ki jih lahko pošljete vnaprej.

PISO spletni pregledovalnik - skrajšani uporabniški seminar, 30. 6. 2022 in 7. 7. 2022

Pregled novosti prenovljenega vmesnika, značilnosti podatkovnih baz in osveževanje podatkov. Zvijače in nasveti za lažjo in enostavnejšo uporabo.

PISO Kategorizacija občinskih cest, 23. 6. 2022

 

Vsebina:
- Razlogi za spremembo kategorizacije občinskih cest.
- Merila za kategorizacijo občinskih cest.
- Postopek spremembe odloka.
- Ureditev ostalih evidenc po spremembi odloka.

 

PISO Evidenca nepremičnin 16. 6. 2022

Predstavitev modula Evidenca nepremičnin.
Vsebina:
- posodabljanje iz uradnih evidenc in iz Zemljiške knjige,
- urejanje najemnin,
- pregled nad nepremičninami, na zemljevidu in v tabelah.

Razgrnitev modelov vrednotenja 2022 v PISO, 9. 6. 2022

 

Vsebina:
- Kje v spletnem vmesniku PISO se nahajajo aktualni in arhivski podatki modelov vrednotenja
- Predstavitev tematskega sklopa s predlogom modelov »Modeli vrednotenja nepr. 2022 (PREDLOG)«
- Možnost sestave poljubnega tematskega sklopa za lažjo primerjavo podatkov
- Podajanje pripomb na predlog modelov s pomočjo PISO zaznamkov in njihov izvoz

 

PISO Evidenca nepremičnin, 2. 6. 2022

Predstavitev modula Evidenca nepremičnin.
Vsebina:
- posodabljanje iz uradnih evidenc in iz Zemljiške knjige,
- urejanje najemnin,
- pregled nad nepremičninami, na zemljevidu in v tabelah.

PISO Plus, 26. 5. 2022

Podrobnejša predstavitev paketa PISO Plus in ugodnosti povezane z njim.

PISO BCP, 12. 5. 2022

Podrobnejša predstavitev BCP.
Vsebina:
- splošno o BCP,
- obveznost posodabljanja evidence,
- letošnje novosti pri pregledu,
- pogoste napake pri oddaji in vnosu podatkov,
- praktičen prikaz posodabljanja tehničnih in finančnih podatkov v aplikaciji PISO Ceste.

PISO Pokopališča, 5. 5. 2022

Vsebina:
1. Vključitev tematskega sklopa Pokopališča v spletni PISO
2. Fotografiranje nagrobnikov z namenom vključitve fotografij v aplikacijo
3. Izdelava informacijske karte pokopališča

PISO splošno, pobude, predlogi, 28. 4. 2022

PISO Ceste, 21. 4. 2022

PROGRAM:
- analiza lastništva parcel pod občinskimi cestami, priprava poročil na klik (NOVO!),
- urejanje podatkov BCP in pripravo končne datoteke za oddajo na DRSI,
- vodenje katastra prometne signalizacije,
- priprava nalogov/dovoljenj za zapore,
- uvoz poljubnih slojev v različnih formatih (SHP, DWG…).

PISO Lokacijska informacija, 14. 4. 2022

PROGRAM:
- aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo Katastra nepremičnin (KN) in ukinitev zemljiško-katastrskega prikaza (ZKP),
- prenos OPN na zemljiško-katastrski načrt (ZKN),
- nova oblika lokacijske informacije (ukinitev potrdila o namenski rabi),
- prehod na uporabo tedensko osveževanih podatkov o režimih in varovanjih.

PISO Komunalni prispevek, 7. 4. 2022

PROGRAM:
- več namenskih rab na eni odločbi,
- upoštevanje obstoječe in nove komunalne opreme,
- vpisovanje oprostitev

PISO Turistična taksa, 31. 3. 2022

PROGRAM:
- predstavitev aplikacije PISO.Desktop,
- zakonska podlaga za obračun pavšalne turistične takse (PTT),
- vzpostavitev evidence na podlagi uradnih evidenc,
- obračun in vzdrževanje.

PISO spletni seminar - Prenos namenske rabe na kataster nepremičnin, 24. 3. 2022

PROGRAM - predstavitev razlik med zemljiškokatastrskim prikazom in katastrom nepremičnin,
- vzpostavitev katastra nepremičnin,
- tehnična posodobitev grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta,
- predstavitev izvedbe prenosa namenske rabe na praktičnih primerih,
- pričakovane težave in dileme.

PISO spletni seminar - REN (Register nepremičnin), 17. 3. 2022

Register nepremičnin je javna zbirka podatkov o nepremičninah, ki na enem mestu evidentira dejanske podatke o vseh nepremičninah. V registru nepremičnin so prevzeti podatki popisa, podatki zemljiškega katastra, katastra stavb, zemljiške knjige in nekaterih drugih javnih evidenc, ter podatki, ki jih dnevno posredujejo lastniki nepremičnin. Na spletnem seminarju bo predstavljeno:
• struktura podatkovne zbirke in njena vsebina,
• načini spreminjanja podatkov v registru,
• pomen storitve Vzdrževanje namenske rabe za REN, ki jo uporablja 88 občin

PISO webinar - PISO Plus, 10. 3. 2022

Podrobnejša predstavitev paketa PISO Plus in ugodnosti povezane z njim.

PISO spletni seminar - REN (Register nepremičnin), 3. 3. 2022

Register nepremičnin je javna zbirka podatkov o nepremičninah, ki na enem mestu evidentira dejanske podatke o vseh nepremičninah. V registru nepremičnin so prevzeti podatki popisa, podatki zemljiškega katastra, katastra stavb, zemljiške knjige in nekaterih drugih javnih evidenc, ter podatki, ki jih dnevno posredujejo lastniki nepremičnin. 

PISO webinar - PISO Plus, 24. 3. 2022

Podrobnejša predstavitev paketa PISO Plus in ugodnosti povezane z njim.

PISO webinar - NUSZ 2022, 17. 2. 2022

Nasveti za urejanje evidence NUSZ. Pregled možnosti aplikacije. Kako urediti naslove z napakami, pravilen vnos podatkov, lokacijska poizvedba nasveti in velik poudarek na vaših vprašanjih, ki jih lahko pošljete vnaprej.

PISO webinar - Kategorizacija občinskih cest, 10. 2. 2022

Podrobnejša predstavitev projekta Ureditve kategorizacije občinskih cest.

Vsebina:
-    razlogi za spremembo kategorizacije,
-    merila za kategorizacijo,
-    postopek spremembe kategorizacije,
-    prednosti in posledice urejene kategorizacije.

PISO webinar - NUSZ 2022, 3. 2. 2022

Nasveti za urejanje evidence NUSZ. Pregled možnosti aplikacije. Kako urediti naslove z napakami, pravilen vnos podatkov, lokacijska poizvedba nasveti in velik poudarek na vaših vprašanjih, ki jih lahko pošljete vnaprej.

PISO webinar - DRABA v povezavi z množičnem vrednotenjem nepremičnin, 27. 1. 2022

Vsebina:
- splošno o projektu DRABA,
- problematika lastništva parcel ob občinskih cestah,
- povezava z množičnim vrednotenjem nepremičnin.

PISO webinar: Pregled 2021 in načrti 2022, 20. 1. 2022

Vsebina:
- Ključne novosti prenovljenega vmesnika,
- PISO Administracija - sledljivost GDPR in obdelava podatkov,
- Transformacija D96, vključevanje in ažuriranje podatkov,
- ZUreP-3, Kataster nepremičnin, ZMVN-1,
- PISO Plus,
- Portal pokopališča, GJS, BCP.

PISO webinar - ZK GJI (strokovni seminar), 13. 1. 2022

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI) je uradna evidenca v upravljanju Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS).

Občine se kot upravljavci infrastrukturnih omrežij - skupaj s svojimi koncesionarji - (ceste, vodovod, kanalizacija, elektronske komunikacije) soočajo z določenimi zapleti in nejasnostmi.

Skupaj s predstavniki GURS bomo poskušali te nejasnosti razrešiti na strokovnem seminarju v četrtek, 13. 1. 2022, ob 10:00.

OKVIRNI PROGRAM:
- vključevanje podatkov v Prostorski informacijski sistem občin PISO (Jaka Šimnovec, Realis)
- zakonska podlaga, postopek vpisa podatkov v ZK GJI, najpogostejše težave pri vpisu in kontroli elaboratov (Darja Tibaut, GURS)
- aktualni postopki priprave elaboratov, AKOS, DRSI (Miha Požauko, Realis)

PISO webinar: Pregled 2021 in načrti 2022, 23. in 30. 12. 2021, 6. 1. 2022

Vsebina:
- Ključne novosti prenovljenega vmesnika,
- PISO Administracija - sledljivost GDPR in obdelava podatkov,
- Transformacija D96, vključevanje in ažuriranje podatkov,
- ZUreP-3, Kataster nepremičnin, ZMVN-1,
- PISO Plus,
- Portal pokopališča, GJS, BCP.

PISO webinar - Izpolnjevanje dolžnosti oddaje podatkov BCP, 16. 12. 2021

Vsebina:
- pregled obveznosti občin,
- pregled podatkov, ki se vodijo v bazi BCP,
- prikaz posodabljanja podatkov o posegih na cestnem omrežju (preplastitve, pločniki, naselja, ...) v aplikaciji PISO Ceste,
- novosti pri pregledu baze s strani DRSI,
- pogoste napake pri oddaji,
- priprava končne datoteke za pošiljanje na DRSI.

PISO NUSZ (interno izobraževanje za uporabnike), 9. 12. 2021

Priprava baze NUSZ v 2022.

Vsebina:
-podatki, kdo jih zagotovi in obdela
-postopki: občina-FURS-Realis
-nasveti za učinkovito uporabo aplikacije
-vaša vprašanja.

Dejanska raba zemljišč pod javno cestno infrastrukturo (DRABA), 25. 11. 2021

Podrobnejša predstavitev projekta Dejanske rabe zemljišč pod javno cestno infrastrukturo.
Vsebina:
- Splošno o projektu DRABA
- obveznost vzpostavitve evidence,
- postopek vpisa v matično evidenco,
- uporabna vrednost rezultatov,
- odnos lastnikov zemljišč do evidence DRABE.

Odprti podatki Slovenije, 18. 11. 2021

Predstavitev osnov Odprtih podatkov Slovenije (OPSI) in PISO storitev povezanih z OPSI.

PISO NUSZ, 11. 11. 2021

Program:
• povzetek MOP priporočil (oktober 2021),
• postopek urejanja podatkov zazidanih stavbnih zemljišč- na stanje REN,
• postopek priprave osnutka evidence nezazidanih stavbnih zemljišč.

PISO Pokopališča, 4. 11. 2021

Vsebina:
1. Vključitev tematskega sklopa Pokopališča v spletni PISO
2. Fotografiranje nagrobnikov z namenom vključitve fotografij v aplikacijo
3. Izdelava informacijske karte pokopališča

PISO Pokopališča, 4. 11. 2021

Vsebina:
1. Vključitev tematskega sklopa Pokopališča v spletni PISO
2. Fotografiranje nagrobnikov z namenom vključitve fotografij v aplikacijo
3. Izdelava informacijske karte pokopališča

Prenos namenske rabe na zemljiškokatastrski načrt, 28. 10. 2021

 • Predstavitev razlik med zemljiškokatastrskim prikazom in načrtom.
 • Pomen položajne skladnosti zemljiškega katastra in grafičnega sloja namenske rabe.
 • Predstavitev izvedbe prenosa namenske rabe na praktičnih primerih.
 • Pričakovane težave (odstopanje deležev in vsote površin).

Geovideo cestnega omrežja 21. 10. 2021

Demonstracija prikazovanja geolociranih video posnetkov ter odstalih posnetkov, pridobljenih s sferičnim 360 stopenjskim snemanjem cestnega omrežja v spletnem PISO in namizni aplikaciji PISO Ceste.

Spletni seminar na temo dopisa AKOS-a 14. 10. 2021

Miha Požauko predstavi postopek za uskladitev podatkov elektronskih komunikacij v ZK GJI skladno z zakonom ZEKom-1 (odgovor za poziv AKOSA).

 • Predstavitev sprememb zakonodaje na področju vodenja evidence elektronskih komunikacij v ZK GJI od leta 2018
 • Kako urediti obstoječe podatke v ZK GJI, da bodo skladni z zakonodajo in praktičen prikaz urejenih podatkov
 • Postopek priprave in oddaje elaborata sprememb za vpis v ZK GJI na GURS.

PISO - Spletni pregledovalnik, skrajšani seminar, 7. 10. 2021

Jaka Šimnovec predstavi PISO Spletni pregledovalnik ter prenovo vmesnika.

PISO - Mnenja, 30. 9. 2021

Demonstracija uporabe PISO-Mnenja pri preverjanju skladnosti projektne dokumentacije z izvedbenim prostorskim aktom

PISO - Spletni pregledovalnik, skrajšani seminar, 23. 9. 2021

Jaka Šimnovec predstavi PISO Spletni pregledovalnik ter prenovo vmesnika.

Program
1. PISO Portal
2. Zasnova
3. Novosti prenovljenega vmesnika
4. Zvijače, nasveti

Dejanska raba pod občinsko cestno infrastrukturo in

Analiza lastništva pod dejansko rabo, 16. 9. 2021

Vsebina:
• kakšne posledice lahko za občine prinese nova evidenca dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture,
• različne možnosti, ki jih imajo lastniki zemljišč pod evidentiranimi cestami,
• razloge za pravočasno urejanje evidence,
• kako imeti celovit pregled nad aktualnim stanjem
• praktično orodje za celosten vpogled v lastniško stanje in pripravo prioritetnega in terminskega plana za urejanje lastniških razmerij.

Odlok BCP, 9. 9. 2021

Vsebina:
- razlogi za spremembo in dopolnitev kategorizacije občinskih cest,
- merila za kategorizacijo občinskih cest ter tipi sprememb,
- postopek za spremembo in dopolnitev kategorizacije občinskih cest,
- kratka predstavitev novelacije navodila občinam za pripravo spremembe odloka o kat. ob. cest (NA 0039/R2), ki velja od 1. 1. 2021 dalje.

PISO Ceste, 2. 9. 2021

Spletni seminar na katerem bomo predstavili delovanje aplikacije PISO - Ceste in prikazali njeno uporabnost pri urejanju evidenc BCP, vertikalne in horizontalne signalizacije, cestnih zapor itd.

PISO Vzdrževanje namenske rabe za REN, 26. 8. 2021

Program:
• predstavitev evidence REN in njen pomen,
• priprava podatke namenske rabe za vpis v REN in možnost urejanja namenske rabe zemljiškim parcelam,
• pregled sprememb.

PISO Plus - paket razširitev in ugodnosti, 19. 8. 2021

Predstavitev novosti v ponudbi - PISO Plus, ki s posebno ugodnostjo -50% združuje naslednje storitve:

1. Dodatnih 30 ur/leto (2,5 ure/mesec) za ažuriranje, vključevanje in pripravo podatkov ter strokovno pomoč.
2. Zgodovinski arhiv parcel in lastništva (Verzija 2).
3. Podpora za zbiranje razvojnih pobud občanov.
4. Izsek iz kartografskega dela po principu »kopija je enaka originalu«.
5. Aplikacija PISO GIS 3D LiDAR za pregledovanje oblaka točk.
6. Dodatnih 50 GB strežniškega pomnilnika za podatke in ustrezno povečanje kapacitet sistema.
7. Brezplačna udeležba na strokovnih seminarjih in webinarjih.
8. PISO vtičnik na vaši spletni strani.
9. Posebni popusti (-15%) pri naročanju drugih storitev.

Prenos namenske rabe na zemljiškokatastrski načrt, 12. 8. 2021

 • Predstavitev razlik med zemljiškokatastrskim prikazom in načrtom.
 • Pomen položajne skladnosti zemljiškega katastra in grafičnega sloja namenske rabe.
 • Predstavitev izvedbe prenosa namenske rabe na praktičnih primerih.
 • Pričakovane težave (odstopanje deležev in vsote površin).

PISO - NUSZ, 5. 8. 2021

Predstavitev aplikacije PISO-NUSZ. 

PISO - Komunalni prispevek, 29. 7. 2021

Peter Poljšak Klaus predstavi delo z aplikacijo PISO-Komunalni prispevek. 

PISO Plus - paket razširitev in ugodnosti, 22. 7. 2021

Predstavitev novosti v ponudbi - PISO Plus, ki s posebno ugodnostjo -50% združuje naslednje storitve:

1. Dodatnih 30 ur/leto (2,5 ure/mesec) za ažuriranje, vključevanje in pripravo podatkov ter strokovno pomoč.
2. Zgodovinski arhiv parcel in lastništva (Verzija 2).
3. Podpora za zbiranje razvojnih pobud občanov.
4. Izsek iz kartografskega dela po principu »kopija je enaka originalu«.
5. Aplikacija PISO GIS 3D LiDAR za pregledovanje oblaka točk.
6. Dodatnih 50 GB strežniškega pomnilnika za podatke in ustrezno povečanje kapacitet sistema.
7. Brezplačna udeležba na strokovnih seminarjih in webinarjih.
8. PISO vtičnik na vaši spletni strani.
9. Posebni popusti (-15%) pri naročanju drugih storitev.

PISO Lokacijska informacija, 15. 7. 2021

Predstavitev aplikacije PISO-Lokacijska informacija.
Program: Demonstracija uporabe PISO - Lokacijska informacija: izdelava dokumentov (potrdilo o namenski rabi, lokacijska informacija) in kartografskih prilog.

PISO - Pokopališča, 8. 7. 2021

Maša Jančič predstavi funkcionalnosti namizne aplikacije PISO-Pokopališča.

Kaj zmore PISO.Desktop, 1. 7. 2021

Vsebina:

 • tehnične značilnosti,
 • uvozi in izvozi datotek,
 • geometrijska poizvedba,
 • tiskanje kart,
 • ...

ODLOK-BCP, 24. 6. 2021

Vsebina:

 • razlogi za spremembo in dopolnitev kategorizacije občinskih cest,
 • merila za kategorizacijo občinskih cest ter tipi sprememb,
 • postopek za spremembo in dopolnitev kategorizacije občinskih cest,
 • kratka predstavitev novelacije navodila občinam za pripravo spremembe odloka o kat. ob. cest (NA 0039/R2), ki velja od 1. 1. 2021 dalje.

PISO Gospodarske javne službe, 17. 6. 2021

Predstavitev naše najnovejše aplikacije PISO Gospodarske javne službe, ki omogoča:

 • Vodenje in vzdrževanje evidence vodovodnega omrežja (vodomeri, omrežje, povezljivost s sistemi za daljinsko odčitavanje),
 • Popis stanja s spletno mobilno aplikacijo PISO Web GJS,
 • Vodenje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja (način odvajanja, greznice, MKČN … ),
 • Vodenje in vzdrževanje evidence streh,
 • Povezljivost z ostalimi evidencami in aplikacijami (PISO Pokopališča, PISO Splošni katastri … ),
 • Povezljivost z računovodskimi programi in dokumentnimi sistemi (ODOS, VBIT, BASS, SAOP, GRAD, CADIS …),
 • Podporo za poročanje IJSV.

Arhivski letalski posnetki, 10. 6. 2021

Kratka predstavitev na temo arhivskih letalskih posnetkov.

Na seminarju smo si ogledali postopek obdelave posnetkov, natančnost prostorskega umeščanja ter uporabno vrednost le-tega. 

Analiza lastništva pod dejansko rabo občinskih cest, 3. 6. 2021 

Spletni seminar glede urejanja lastništva pod kategoriziranimi občinskimi cestami. Na seminarju smo predstavili:
-vpliv podatka o dejanski rabi na urejanje lastništva pod kategoriziranimi obč. cestami,
-možnosti za lastnike zemljišč,
-razlogi za pravočasno urejanje,
-predstavitev praktičnega orodja za vpogled v lastniško stanje pod kategoriziranimi obč. cestami
-odgovorili na vaša vprašanja na temo.
Pridružila se nam je tudi ga Tadeja Vengar iz DRSI in z nami delila svoje izkušnje glede problematike.

Analiza lastništva pod dejansko rabo občinskih cest, 3. 6. 2021 

Spletni seminar glede urejanja lastništva pod kategoriziranimi občinskimi cestami. Na seminarju smo predstavili:
-vpliv podatka o dejanski rabi na urejanje lastništva pod kategoriziranimi obč. cestami,
-možnosti za lastnike zemljišč,
-razlogi za pravočasno urejanje,
-predstavitev praktičnega orodja za vpogled v lastniško stanje pod kategoriziranimi obč. cestami
-odgovorili na vaša vprašanja na temo.
Pridružila se nam je tudi ga Tadeja Vengar iz DRSI in z nami delila svoje izkušnje glede problematike.

PISO Turistična taksa, 27. 5. 2021

PROGRAM:
- predstavitev aplikacije PISO.Desktop,
- zakonska podlaga za obračun pavšalne turistične takse (PTT),
- vzpostavitev evidence na podlagi uradnih evidenc,
- obračun in vzdrževanje.

PISO Evidenca stavbnih zemljišč in NZS za NUSZ, 20. 5. 2021

Predstavitev vzpostavitve nepozidanih stavbnih zemljišč za odmero takse na neizkoriščena stavbna zemljišča kot izhaja iz ZUreP-2, 234. člen, (Ul RS, št. 61/17) s pomočjo namenske aplikacije. Namen evidence je prostorsko načrtovanje, ugotavljanje dejanskega stanja v prostoru, načrtovanje komunalne opreme, izvajanje ukrepov zemljiške politike in vrednotenje stavbnih zemljišč.

Vzpostavljena evidenca je osnova za načrt preskrbe z zemljišči.
Vzporedno se lahko vzpostavi tudi evidenca nezazidanih stavbnih zemljišč za odmero NUSZ.

Urejanje BCP s PISO-Ceste, 13. 5. 2021

PROGRAM: 
- pregled podatkov, ki se vodijo v bazi BCP,
- prikaz posodabljanja podatkov o posegih na cestnem omrežju (preplastive, pločniki, ...),
- priprava končne datoteke za pošiljanje na DRSI,

PISO Administracija, 6. 5. 2021

PROGRAM:
- vključevanje internih uporabnikov in pravic,
- prevzem podatkov,
- pregled dostopov GDPR,
- obdelava CRP.

Prehod PISO na nov koordinatni sistem, 29. 4. 2021

PROGRAM
Postopek prehoda PISO na nov koordinatni sistem D967TM:
- razlogi za prehod,
- obseg transformacije,
- tehnika izvedbe prenosa,
- rezultati prehoda na nov koordinatni sistem.

PISO Splošni katastri, 22. 4. 2021

Predstavili bomo aplikacijo PISO Splošni katastri in njena orodja za preprosto upravljanje s prostorskimi podatki:

-izdelava strukture in uvoz podatkov,
-urejanje podatkov: grafični in opisni del,
-izvoz podatkov,
-objava v spletnem pregledovalniku.

PISO Splošni katastri, 22. 4. 2021

Predstavili bomo aplikacijo PISO Splošni katastri in njena orodja za preprosto upravljanje s prostorskimi podatki:

-izdelava strukture in uvoz podatkov,
-urejanje podatkov: grafični in opisni del,
-izvoz podatkov,
-objava v spletnem pregledovalniku.

PISO NUSZ, kako do urejene evidence, 15. 4. 2021

Predstavitev prednosti aplikacije PISO NUSZ, kako zagotoviti skladnost s priporočilom FURS..

PISO Evidenca nepremičnin (osnove), 8. 4. 2021

PROGRAM

1. PISO.Desktop - "hibridno" okolje med Spletnim pregledovalnikom PISO in namiznim GIS orodjem

2. PISO Evidenca nepremičnin (pravna podlaga za vzpostavitev)

3. Vzpostavitev baze na podlagi uradnih evidenc

4. Funkcionalnosti

PISO Mnenja, 1. 4. 2021

Demonstracija uporabe PISO - Mnenja pri preverjanju skladnosti projektne dokumentacije z izvedbenim prostorskim aktom.

PISO + Dokumentni sistemi, 25. 3. 2021

PROGRAM

1. Splošna predstavitev povezave,
2. Uporabni vidiki in primeri,
3. Predlogi, ideje – podrobnosti vzpostavitve.

PISO Pokopališča, 18. 3. 2021

Delo z aplikacijo PISO-PO.

Prehod PISO na nov koordinatni sistem, 4. 3. + 11. 3. 2021

PROGRAM
Postopek prehoda PISO na nov koordinatni sistem D967TM:
- razlogi za prehod,
- obseg transformacije,
- tehnika izvedbe prenosa,
- rezultati prehoda na nov koordinatni sistem.

PISO - Komunalni prispevek, 18. 2. + 25. 2. 2021

Peter Poljšak Klaus predstavi delo z aplikacijo PISO-Komunalni prispevek. 

PISO - CESTE, 11. 2. 2021

Aljaž Golob predstavi aplikacijo PISO-CESTE. 

Program:

 • Predstavitev aplikacije,
 • urejanje in izvoz baze BCP,
 • urejanje vertikalne in horizontalne signalizacije,
 • problematika urejanja lastništva pod kategoriziranimi cestami,
 • odgovori na vprašanja.

PISO - Pokopališča, 21. 1. 2021

Maša Jančič predstavi funkcionalnosti namizne aplikacije PISO-Pokopališča.

PISO - Spletni pregledovalnik, skrajšani seminar, 17. 12. 2020

Jaka Šimnovec predstavi PISO Spletni pregledovalnik ter prenovo vmesnika.

Program
1. PISO Portal
2. Zasnova
3. Novosti prenovljenega vmesnika
4. Zvijače, nasveti

PISO - Lokacijska informacija, 26. 11. 2020

Miha Klemenčič predstavi PISO-Lokacijsko informacijo in z njo povezana PISO-Mnenja.

Program:

1. Demonstracija uporabe PISO - Lokacijska informacija pri izdelavi dokumentov in kartografskih prilog.

2. Nadgradnja aplikacije s "preseki v živo" z vsemi varstvenimi režimi in varovalnimi pasovi, ki so vključeni v centralno podatkovno bazo PISO in se tedensko osvežujejo.

3. Demonstracija uporabe PISO - Mnenja pri preverjanju skladnosti projektne dokumentacije z izvedbenim prostorskim aktom.

PISO NOVOSTI, 12. 11. 2020

PISO ekipa v sodelovanju s podjetjem ZaVita predstavi novosti.

Program:
1. Evidenca stavbnih zemljišč (ESZ) s pripravo razvojnih stopenj po ZUreP-2 in uporaba pri NUSZ - Ana Stiplošek, Realis, d.o.o.
2. Prenos OPN na ZKN - Blaž Kralj, Realis, d.o.o.
3. Analiza zemljišč pod cestnim svetom - Aljaž Golob, Realis, d.o.o.
4. Operativni programi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode – prednosti njihove priprave - Klemen Strmšnik, ZaVita d.o.o.
5. Novosti v postopkih CPVO za Občinske prostorske načrte - Sabina Cepuš, ZaVita d.o.o.