PISO v QGIS, ArcGIS, AutoCAD

Spletni servisi omogočajo dostop do vseh podatkov (več kot 400 podatkovnih slojev) iz PISO spletnega pregledovalnika preko najpogosteje uporabljenih GIS in CAD orodij (QGIS, ArcGIS, AutoCAD).

Te podatke je možno prikazovati in uporabljati pri svojem delu v namizni aplikaciji - po vaši izbiri - v kombinaciji s paleto funkcionalnosti, s katerimi aplikacije razpolagajo.

Za predračun pišite na piso@realis.si, ob tem nam posredujte naslednje podatke:

 • vrsta paketa: Standardni/Osnovni,

 • ime in priimek uporabnika,

 • email uporabnika,

 • naziv in naslov podjetja (če ste fizična oseba, ni potrebno),

 • GSM (za potrebe avtentifikacije).

Uporabniki storitve PISO Spletni servisi so upravičeni do 10% popusta ob nakupu storitve PISO PRO.

PISO Spletni servisi Osnovni paket Standardni paket

Omogočeno delovanje v QGIS.

Omogočeno delovanje v ArcGIS.

Omogočeno delovanje v AutoCAD.

10% popust ob nakupu storitve "PISO PRO".

Letni strošek v EUR brez DDV: 750,00 1.500,00

Podatki, do katerih je preko spletnih servisov možno dostopati:

 • 14 podlag PISO (Hibridna karta, Osnovna karta, Topografska karta, Letalski posnetki DOF od 1994 dalje ...),
 • več kot 380 slojev v tematskih sklopih PISO (Nepremičnine, Prostorske enote, Gospodarska infrastruktura GJI, Druge državne vsebine, Pomožni sloji, Občinski prostorski podatki),
 • 12 skupnih slojev PISO (Parcele, Stavbe, Katastrske občine, Hišne številke ...).

PISO predstavlja najobsežnejšo zbirko prostorskih podatkov v Sloveniji.
Podatki se osvežujejo tedensko.

Prednosti uporabe spletnih servisov:

 • po podatke se ni treba obračati na občine, jih prenašati s spletnih strani Geodetske uprave ali drugih portalov (ARSO, MK, ZGS, DRSV ...),
 • služijo kot podlage pri delu (letalski posnetki DOF, infrastruktura GJI, stavbe/parcele),
 • omogočajo napredne GIS analize (preseki, prerezi, merjenje dolžin, izračun površine),
 • omogočajo poizvedbe na slojih,
 • omogočajo izdelavo prikazov, kjer poleg svojega (lokalnega) sloja prikazujete tudi druge javno dostopne državne in občinske podatke.

Uporabljen je standard spletnih servisov za prostorske podatke pod okriljem konzorcija OGC (Open Geospatial Consortium). Cilj je povezovanje z že obstoječo programsko opremo v realnem času, saj spletni servisi omogočajo povezavo in izmenjavo podatkov med raznimi spletnimi aplikacijami ter bazami podatkov.

Za predračun pišite na piso@realis.si, ob tem nam posredujte naslednje podatke:

 • vrsta paketa: Standardni/Osnovni,

 • ime in priimek uporabnika,

 • email uporabnika,

 • naziv in naslov podjetja (če ste fizična oseba, ni potrebno),

 • GSM (za potrebe avtentifikacije).

Uporabniki storitve PISO Spletni servisi so upravičeni do 10% popusta ob nakupu storitve PISO PRO.