ŠESTNAJSTA uspešna Tehnična posodobitev OPN (v izvedbi Realis in Urbi)

Skupaj s partnerjem Urbi d.o.o. smo izvedli ŠESTNAJSTO uspešno Tehnično posodobitev OPN (TP OPN) na parcelno stanje po Katastru nepremičnin za občino SVETI TOMAŽ, skladno z metodologijo in pregledano ter potrjeno s strani MNVP.

ŠESTNAJSTA uspešna Tehnična posodobitev OPN (v izvedbi Realis in Urbi)