KAKO izdelamo uradno kartografsko prilogo k PNR in LI

PISO Spletni pregledovalnik internim uporabnikom omogoča tiskanje uradnih kartografskih prilog.

Občine, ki imajo naročeno vključitev funkcionalnosti v PISO, imajo v pogovornem oknu »Priprava PDF dokumenta« možnost »uporabi predlogo«. S klikom na povezavo, se odpre novo pogovorno okno, v katerem lahko določimo lastnosti predloge uradne kartografske podlage k lokacijski informaciji ali potrdilu o namenski rabi, preden jo natisnemo (glej sliko).

klikni za povečavo

Možnosti orodja za tiskanje uradnih kartografskih prilog:

  • tisk po principu »kopija je enaka originalu«;
  • tisk v poljubnem merilu;
  • samodejno določitev območja tiskanja na podlagi trenutnega pogleda v PISO Spletnem pregledovalniku;
  • označitev lokacije, parcele ali več parcel v postopku;
  • ustrezna opremljenost prilog z legendo;
  • samodejno generiranje ali ročno vnašanje izvenokvirne vsebine (naslov, datum, št. potrdila ...).