Novosti v spletnem pregledovalniku

V sklopu sprotnega posodabljanja rešitev smo pripravili nekaj manjših novosti:

Vrstni red slojev

  

Sedaj lahko spremenite vrstni red izrisa "Tematskega sklopa" in "Skupnih slojev" tudi preko vmesnika. Opcija preko tipkovnice (Shift+A) seveda ostaja. Na tem mestu bi še enkrat omenili tudi možnost trenutnega "skrivanja" slojev (Shift+S), ki se izkaže kot zelo koristna v primeru "polnih" vsebin.

Tiskanje

  

Sedaj lahko pred tiskanjem PDF dokumenta vnesete kratek tekst, ki se v dokument doda kot opomba. Slednje je uporabno v vseh primerih, ko bi radi dokumente za tisk opremili s kakim svojim komentarjem ali obrazložitvijo.

  

Izbor entitet

  

Sedaj lahko vse izbrane entitete odstranite z enim samim ukazom "Odstrani izbor".