PISO-3D Profil terena

V PISO Spletnem pregledovalniku je sedaj na voljo tudi možnost generiranja profila terena za izbrano meritev.

Kratka navodila:
1) V orodni vrstici izberemo ukaz za merjenje
2) Na karti definiramo poljubno meritev (niz točk)
3) V dialogu izberemo za želeno meritev ukaz P
4) Generiran prikaz profila terena bodisi odpremo ali pa shranimo