Objave v kategoriji: Nasveti

KAKO prikazati območje tematike

Nekateri tematski sklopi prikazujejo vsebine (prostorske podatke), ki se razprostirajo preko celotnega območja občine (poslovni subjekti, promet, prebivalstvo, OPN ...), drugi pa prikazujejo podatke, ki se nanašajo zgolj na določena omejena območja znotraj občine. V primeru slednjih gre predvsem za raznovrstne podatke, ki nam jih posredujejo občine (območja predvidenih obvoznic, OPPN-jev, priobalna območja, sprehajalne poti na posameznem območju ...).
V PISO Spletnem pregledovalniku si lahko hitro in na enostaven način ogledamo celotno območje občine ali zgolj območje tematike -> območje preko katerega se razprostirajo vsebine posameznega tematskega sklopa.

klikni za povečavo

KAKO izklopiti senčenje okolice občine

Po tem, ko smo za lažje pregledovanje vsebin, ki segajo preko meje občine, spremenili velikost vidne okolice občine (povezava na nasvet), lahko z istim namenom izklopimo še možnost "senčenje okolice" občine.
Okolica pogleda/občine je namreč privzeto prekrita z nekoliko prosojno masko/senco, z odznačitvijo te možnosti pod preglednim prikazom pa lahko to senco izklopimo.

klikni za povečavo

KAKO spremeniti barvo geometrije

V meniju "Osebne nastavitve" lahko poleg velikosti vidne okolice občine (povezava) urejamo še nekatere druge nastavitve. Med drugim lahko spremenimo barvo označene in izbrane geometrije.

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - SPREMINJANJE BARV GEOMETRIJE (0.7 MB).

klikni za povečavo

KAKO najhitreje do seznama volišč v občini

Kot smo lahko spoznali že s pomočjo številnih predhodnih nasvetov, lahko orodje Geometrijska poizvedba uporabimo za pridobivanje širokega nabora informacij na nekem območju. Med drugim lahko v poizvedbo zajamemo več prostorsko ločenih enot hkrati (npr. volišča za lokalne volitve), pridobimo opisne podatke o teh enotah in jih nato v obliki seznama izvozimo ter shranimo na računalnik.

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - GEOMETRIJSKA POIZVEDBA 4 (0.7 MB).

klikni za povečavo

Skeniranje družbenih planov

Že kar nekaj občin se je odločilo za Skeniranje in referenciranje starih Družbenih, srednjeročnih in dolgoročnih planov - liste umestimo v prostor in vzpostavimo nov PISO sklop, obenem pa s tem poskrbimo za varno arhiviranje starih podlag!

klikni za povečavo

KAKO spremeniti velikost vidne okolice občine

Nekatere vsebine oziroma prostorski podatki (ceste, elektrovodi, zavarovana območja, območja Nature 2000, kulturna dediščina ...) segajo preko meje posamezne občine. Da bi si jih lažje ogledovali, je potrebno v "Osebnih nastavitvah" (dodatni meni v zgornjem desnem kotu PISO Spletnega pregledovalnika) spremeniti "velikost vidne okolice občine".

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - VIDNA OKOLICA OBČINE (0.2 MB).

klikni za povečavo

KAKO zaščititi osebne podatke

Pri ravnanju z osebnimi podatki (lastniki parcel, prebivalci ...) je potrebno upoštevati načelo njihovega varstva in zavarovanja, kar ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007).
Pri pošiljanju oziroma posredovanju osebnih podatkov (tako preko navadne kot tudi preko elektronske pošte) je torej predhodno podatke potrebno ustrezno zaščititi z geslom. Za to obstaja več načinov, med najbolj enostavnimi pa je, da podatke stisnete s pomočjo enega izmed številnih kompresijskih orodij/programov (WinRAR, WinZip, 7-Zip ...) in jim ob tem dodelite geslo, ki ga nato posredujete ločeno.
Postopek stiskanja in dodajanja gesla se med programi nekoliko razlikuje, v osnovi pa je sledeč:

  • z desnim miškinim gumbom kliknete na datoteko z osebnimi podatki;
  • izberete možnost "Dodaj v arhiv/Add to archive";
  • vpišete geslo.
7-ZIP WINRAR WINZIP
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
Povezava do namestitvene datoteke Povezava do namestitvene datoteke Povezava do namestitvene datoteke

KAKO pripraviti Poročilo o nepremičninah

S klikom na povezavo "poročilo" v zavihku "iskanje" lahko interni uporabniki neposredno v PISO Spletnem pregledovalniku pripravimo Poročilo o nepremičninah. V obliki preglednic, pripravljenih za izvoz, se izpišejo podatki iz evidenc Geodetske uprave RS (Seznam subjektov za prikaz parcel v lasti občine; Parcele v lasti RS in (so)upravljanju občine; Število nepremičnin v občini ...), ki nudijo osnovo za urejanje občinskih nepremičninskih evidenc.

klikni za povečavo

Stavbne številke

V nabor SKUPNIH SLOJEV smo dodali sloj "Stavbne številke". V izogib zamenjevanju z oznakami parcel je sloj ločeno prikazan od obrisov stavb, potrebno si ga je vklopiti v legendi ali v meniju.

klikni za povečavo

KAKO do opisa tematskega sklopa oziroma karte

Tematski sklopi oziroma karte, ki se nahajajo v PISO Spletnem pregledovalniku, prikazujejo določene vsebinsko sorodne prostorske podatke -> tematike. Številni izmed njih so za lažje razumevanje prikazanih prostorskih vsebin opremljeni z opisom, nekateri pa vsebujejo tudi povezave na dodatne priloge ali spletne strani (Odlok OPN, Legenda OPN, spletne strani virov podatkov …).

Do opisa posameznega tematskega sklopa dostopamo tako, da najprej izberemo želen tematski sklop (1) in nato v naslovni vrstici prikaza kliknemo na ikono »opis« (2). Ob tem se v tekstovnem prikazu pod karto izpiše opis tematskega sklopa z morebitnimi povezavami na dodatne priloge ali spletne strani (3).

klikni za povečavo

POSEBNOST: pri posameznih tematskih sklopih (npr. Občinski prostorski načrt (OPN)) se opis vsebin izpiše tudi ob aktivaciji orodja Lokacijska poizvedba (»i«) in kliku na karto.

Stran 5 od 9 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.