Objave v kategoriji: Nasveti

KAKO do seznama lastnikov parcel na predvidenem cestnem odseku

Poleg številnih drugih možnosti, ki smo jih spoznali že v preteklih novicah (npr. KAKO pridobiti podatke o parcelah na določenem območju ) lahko s pomočno orodja Geometrijska poizvedba pridobimo in izpišemo seznam lastnikov vseh parcel, preko katerih naj bi potekal nov oz. predviden cestni odsek.

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - GEOMETRIJSKA POIZVEDBA 3 (0.7 MB).

klikni za povečavo

KAKO se registrirati v PISO Spletni pregledovalnik

PISO Spletni pregledovalnik omogoča učinkovit brezplačen vpogled v državne in občinske prostorske evidence. V pregledovalnik je možno vstopiti z ali brez prijave/registracije, vendar pa so številne funkcionalnosti oz. orodja na voljo zgolj registriranim prijavljenim uporabnikom.

Vstop v interni del PISO pregledovalnika je možen na osnovi varnostnega ključa, ki ga uporabniku dodeli pooblaščena oseba na občini. Za brezplačni dostop v javni del pa je potrebna zgolj registracija v sistem PISO (1). Z registracijo na vaš elektronski naslov prejmete geslo, ki ga nato skupaj z vašim elektronskim naslovom uporabljate za vstop v PISO Spletni pregledovalnik (2).
Registracijske podatke in geslo lahko kadarkoli spremenite (3).

Z enim uporabniškim imenom (vaš elektronski naslov) in osebnim geslom lahko nemoteno dostopate do javnih prostorskih podatkov oziroma evidenc vseh občin, ki so vključene v sistem PISO (4).

klikni za povečavo

KAKO podati pripombo na javno razgrnitev OPN

Občine o možnosti podajanja pripombe na javno razgrnitev obvestijo občane na svojih spletnih straneh. Občani uporabijo tam navedeno povezavo za vstop v sistem PISO z izbranim tematskim sklopom namenjenim za javno razgrnitev.

1. Začetna stran po vstopu v PISO preko občinske povezave na javno razgrnitev.

2. Povečava na željeno območje (grafično ali preko iskalniov) ter lokacijska poizvedba (izbira orodje ter klik na karto). Klik na "PRIPOMBA NA DOPOLNJEN OSNUTEK OPN" . Možno je tudi malo drugačno besedilo.

3. Vnos podatkov v spletni obrazec in klik na "PRIPRAVI DOKUMENT".

4. Tiskanje dokumenta

Več o sami storitvi zbiranja pripomb na javne razgrnitve.

KAKO iskati po tematskem sklopu Občinski prostorski načrt (OPN)

Za tematski sklop Občinski prostorski načrt (OPN) in še nekatere druge je v PISO Spletnem pregledovalniku podprta možnost tematskega iskanja po posameznih slojih, ki so vključeni v ta tematski sklop (npr. po Enotah urejanja prostora - EUP). V takšnih primerih se v naslovni vrstici prikaza pojavi ikona »iskanje«, v tekstovnem prikazu pod karto pa se avtomatično vzpostavi iskalnik.

Podrobna navodila in potek tematskega iskanja si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - TEMATSKO ISKANJE (OPN) (0.8 MB).

klikni za povečavo

KAKO zagotoviti vidnost slojev na karti

Nekateri izmed slojev v PISO Spletnem pregledovalniku (na primer »Parcele«) so nastavljeni tako, da se na karti izrišejo šele pri dovolj velikem merilu pogleda. Če je merilo premajhno, sloji na karti niso vidni oziroma se ne izrišejo, v legendi pa so označeni s črticami oziroma s sivo barvo.

Kako zagotoviti vidnost oziroma izris vseh slojev na karti si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - (NE)VIDNOST SLOJEV (0.4 MB).

klikni za povečavo

KAKO pridobiti širok nabor podatkov za izbrano lokacijo

Pri izpisu rezultatov lokacijske poizvedbe imamo možnost generiranja poročila za lokacijo, s pomočjo katerega pridobimo širok nabor podatkov za izbrano lokacijo. Poleg izhodiščnega položaja (lokacija, naslov, številka parcele ...) namreč vsebuje tudi opisni del in grafične priloge za tematske sklope z različnimi državnimi in občinskimi vsebinami (Varstvo narave, Kulturna dediščina, Kmetijska zemljišča (raba in GERK), Občinski prostorski plani ...).

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - POROČILO ZA LOKACIJO (1.1 MB).

klikni za povečavo

Opozorilo: Poročilo za lokacijo je obsežen dokument (~1MB) s kartografskimi vsebinami, katerega generiranje in prenos lahko trajata dlje časa.

KAKO pridobiti seznam vseh parcel enega lastnika

S pomočjo iskalnika v PISO Spletnem pregledovalniku lahko uporabniki* na enostaven način pridobite seznam vseh parcel, ki so v lasti določene pravne ali fizične osebe in ga nato izvozite v "Excel".

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - LASTNIŠTVO PARCEL (0.5 MB).

klikni za povečavo

*iskanje po lastnikih je omogočeno zgolj internim uporabnikom sistema PISO

Urejanje namenske rabe za REN

V postopku priprave Namenske rabe za vpis v evidenco REN, v katerem smo intenzivno sodelovali z občinami in Geodetsko upravo, smo PISO nadgradili z novo funkcionalnostjo Urejanja namenske rabe ZA INTERNE UPORABNIKE.

Za več informacij pišite na:
kontakt

Z napovedanim obveščanjem lastnikov nepremičnin s strani GURS in pričakovanim stevilčnim odzivom le-teh smo za občinske uporabnike pripravili enostaven mehanizem za Urejanje namenske rabe v kombinaciji s periodičnim posredovanjem obdelanih, urejenih ali spremenjenih podatkov v predpisani obliki Geodetski upravi za vpis v REN.

Na ta način se bodo urejale stvari okrog:

  • parcel brez vpisane namenske rabe;
  • parcel z nepravilno namensko rabo, izhajajoč iz zamikov v podatkih;
  • zemljišč za gradnjo stavb (ZGS).

NAVODILA ZA UREJANJE

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
slika 1 slika 2 slika 3

KAKO poiskati stavbo in del stavbe

PISO Spletni pregledovalnik vsem uporabnikom omogoča iskanje in pregledovanje podatkov o nepremičninah. Poleg iskanja in pridobivanja podatkov o parcelah (navodila so na povezavi) lahko na enostaven način pridobimo tudi podatke o stavbah in njihovih posameznih delih, in sicer:

  1. v izbirniku v zavihku "iskanje" pri iskalnem polju nepremičnine izberemo "kataster stavb";
  2. s seznama katastrskih občin izberemo katastrsko občino po šifri KO ali pa po nazivu KO;
  3. v vnosno polje poleg seznama KO-jev vpišemo številko stavbe in izbirno za pomišljajem del stavbe (primer: 1314-3);
  4. iskanje sprožimo s klikom na ikono »išči« poleg vnosnega polja. Pogled se premakne na območje iskane stavbe, ki se obarva, v tekstovnem prikazu pod karto pa se izpišejo opisni podatki za izbrano stavbo in pod njimi za stavbni del.

klikni za povečavo

KAKO spremeniti merilo karte

V PISO Spletnem pregledovalniku imamo različne možnosti določanja ali spreminjanja merila karte:

Uporaba možnosti "Povečava" in "Pomanjšava" v orodni vrstici.
Uporaba vrtljivega koleščka na miški.
Spreminjanje grafičnega ali numeričnega merila v vrstici stanja prikaza.

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - MERILO KARTE (0.8 MB).

Stran 6 od 9 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.