Objave v kategoriji: Nasveti

Istočasno delo v PISO sistemih večih občin

V kolikor želimo istočasno delati v sistemih PISO različnih občin, to lahko storimo brez odjave iz prve občine z uporabo nove seje.

Odpre se novo okno brskalnika, v katerem se prijavimo v PISO sistem poljubne občine. Sedaj lahko nemoteno brez ponovne prijave uporabljamo sistema(e) PISO različnih občin.

Internet Explorer (različica 8 ali novejši): File --> New session (Datoteka --> Nova seja)

klikni za povečavo

Google Chrome: Customize and control Google Chrome (orodna ikona v zgornjem desnem kotu) --> New incognito window (Prilagodite in nadzirajte Google Chrome  --> Novo okno brez beleženja zgodovine)

klikni za povečavo

Mozilla Firefox: Brskanje v načinu nove seje je možno po namestitvi vtičnika Multifox. Postopek: File --> New Identity profile (Datoteka --> New Identity profile)

klikni za povečavo

Datum letalskega posnetka

Na območju, kjer želite izvedeti datum letalskega posnetka, vključite tematski sklop "Pomožni sloji". Datum barvnega in ČB posnetka se vam izpiše na karto, pri tem lahko s pomočjo legende prilagodite prikaz vsebin.

Enotno iskanje nepremičnin

Izbirnik (del pregledovalnika z iskalnimi polji na levi strani pregledovalnika) je dobil poenoten nov del, ki združuje iskanje nepremičnin: Zemljiškega katastra (ZK) ter katastra stavb (KS).

Iskanje parcel (ZK):

  1. v predelu za izbiro vrste nepremičnine ohranimo privzeto vrednost "zemljiški kataster";
  2. s seznama katastrskih občin izberemo katastrsko občino po šifri KO ali pa po nazivu KO;
  3. v vnosno polje poleg seznama KO-jev vpišemo številko parcele; lahko vpišemo tudi številko zemljiško-knjižnega vložka (ZKV), na primer "ZKV 123"
  4. iskanje sprožimo s klikom na gumb "išči" poleg vnosnega polja za parcele. Pogled se premakne na območje iskane parcele, ta se modro obarva*, v tekstovni del pod karto pa se izpišejo opisni podatki za izbrano parcelo.

Iskanje stavb (KS):

  1. v predelu za izbiro vrste nepremičnine izberemo "kataster stavb";
  2. s seznama katastrskih občin izberemo katastrsko občino po šifri KO ali pa po nazivu KO;
  3. v vnosno polje poleg seznama KO-jev vpišemo številko stavbe in opcijsko za pomišljajem del stavbe (primer: 1314-3);
  4. iskanje sprožimo s klikom na gumb "išči" poleg vnosnega polja. Pogled se premakne na območje iskane stavbe, ta se modro obarva*, v tekstovni del pod karto pa se izpišejo opisni podatki za izbrano stavbo in stavbni del.

Iskanje lastnikov**:

Enotno vnosno polje za iskanje lastnikov tako ZK kot KS je vezano na izbiro vrste nepremičninske evidence nad seznamom katastrskih občin (KO). V kolikor želimo omejiti iskanje znotraj izbrane katastrske občine s seznama, to storimo z označitvijo možnosti "išči samo lastnike v izbrani katastrski občini".

*za spremembo barve izbora se postavite na gumb "i" v orodnem stolpcu na desni strani pregledovalnika in izberite možnost "Nastavitve izbora"

**funkcionalnost internega dostopa

Vpogled v lastništvo stavb

V naslednjih korakih vam bomo pokazali, kako lahko pridobite uradne informacije o lastništvu posameznih delov stavb (posamezne bivalne enote, pisarne ...). Uporabili bomo brezplačen dostop do prenovljene zemljiške knjige, ker pa neposredna povezava sistemov ni možna, sam postopek ni tako enostaven, kot bi lahko bil.

PREBERITE SI ŠE NASVET GLEDE VPOGLEDA DO LASTNIŠTVA PARCEL 

1.
Vstopimo v sistem PISO za izbrano občino.
2.
Potrebujemo številko stavbe znotraj katastrske občine, ki jo lahko pridobimo na 2 načina:

a) preko iskanja po naslovu:

Vpišemo naslov in za izbran rezultat, se lokacija hišne številke na zaslonu označi z rdečim markerjem.
Sedaj sprožimo lokacijsko poizvedbo za lokacijo rdečega markerja, tako da izberemo možnost "i" ter kliknemo na "Lokacijska poizvedba".
Številka stavbe se izpiše v opisnem delu pod karto.

Klik na številko stavbe izpiše podatke o tej stavbi in njenih delih.
b) preko lokacijske poizvedbe, tako da izberemo orodje za lokacijsko poizvedbo ("i") ter kliknemo na poljubno stavbo. Na ta način smo izbrano lokacijo označili z rdečim markerjem.
Številka stavbe se izpiše v opisnem delu pod karto.

Klik na številko stavbe izpiše podatke o tej stavbi in njenih delih.
3.
Pregledamo podatke o stavbi in poiščemo del stavbe, ki nas zanima (v primeru večstanovanjske stavbe si pomagamo s številko stanovanja in ostalimi podatki). Preverimo če za ta del obstajajo "katastrski podatki". Poleg številke stavbe potrebujemo za nadaljevanje še številko dela stavbe.

OPOMBA:Samo za dele stavb, ki imajo katastrski vpis bomo lahko pridobili podatke iz elektronske zemljiške knjige.
4.
Odpremo povezavo do zemljiške knjige s klikom na ikono EZK ali pa odpremo spletno stran:
https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo
5.
Nadaljujemo na straneh esodstva kot registriran uporabnik
6.
Vpišemo svoje podatke za prijavo. Če še nismo registrirani, kliknemo na nov uporabnik in izpolnimo prijavo, geslo bomo prejeli po e-pošti.

OPOMBA: Ponovna registracija je potrebna, tudi če ste že bili uporabnik prejšnje različice elektronske zemljiške knjige. 
7.
Izberemo e-opravila kot registriran uporabnik
8.
Izberemo postopek eZK-opravila - zemljiška knjiga
9.
Prepišemo številke v okence
10.
Sedaj smo v glavnem delu elektronske zemljiške knjige, kjer lahko izbiramo postopke.
Izberemo prvi postopek:
Redni izpis iz zemljiške knjige

11.
Izberemo tip nepremičnine "posamezni del stavbe" ter vpišemo katastrsko občino (lahko z šifro ali imenom), številko stavbo ter številko dela stavbe.

Kliknemo na Prikaži v PDF obliki.

 
12.
Pridobili smo redni izpis iz zemljiške knjige z vpisanim lastništvom ter morebitnimi drugimi pravicami ali pravnimi dejstvi (hipoteke,...) za izbran del stavbe.

Vpogled v lastništvo parcel

V naslednjih korakih si oglejte, kako pridobite uradne podatke o lastnikih parcel. Uporabili bomo brezplačen dostop do prenovljene zemljiške knjige, ker pa neposredna povezava sistemov ni možna, sam postopek ni tako enostaven, kot bi lahko bil.

PREBERITE SI ŠE NASVET GLEDE VPOGLEDA DO LASTNIŠTVA STAVB 

1.
Vstopimo v sistem PISO za izbrano občino
2.
Pridobimo podatke o izbrani parceli:
a) preko iskalnika:

Podatki se izpišejo v opisnem delu pod karto.
b) preko lokacijske poizvedbe s klikom na lokacijo in številko parcele
 
Podatki se izpišejo v opisnem delu pod karto.
3.
Pripravimo si lahko tudi poročilo s sliko parcele v PDF
(klik na ikono tiskalnika)
4.
Odpremo povezavo do zemljiške knjige s klikom na ikono EZK ali pa odpremo spletno stran:
https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo
5.
Nadaljujemo na straneh esodstva kot registriran uporabnik
6.
Vpišemo svoje podatke za prijavo. Če še nismo registrirani, kliknemo na nov uporabnik in izpolnimo prijavo, geslo bomo prejeli po e-pošti.

OPOMBA: Ponovna registracija je potrebna, tudi če ste že bili uporabnik prejšnje različice elektronske zemljiške knjige. 
7.
Izberemo e-opravila kot registriran uporabnik
8.
Izberemo postopek eZK-opravila - zemljiška knjiga
9.
Prepišemo številke v okence
10.
Sedaj smo v glavnem delu elektronske zemljiške knjige, kjer lahko izbiramo postopke.
Izberemo prvi postopek:
Redni izpis iz zemljiške knjige
11.
Vpišemo katastrsko občino (lahko z šifro ali imenom) in parcelno številko.
Kliknemo na Prikaži v PDF obliki.

OPOMBA:Če parcelna številka še nima poddelike, moramo vpisati za parcelo še /0.
(primer parcelo 100 zapišemo kot 100/0).
12.
Pridobili smo redni izpis iz zemljiške knjige z vpisanim lastništvom ter morebitnimi drugimi pravicami (služnosti,...) ali pravnimi dejstvi (hipoteke,...) za izbrano parcelo.

Dodajanje vira RSS

Prejemanje novic o posodobitvah, dogodkih, razpisanih terminih seminarjev ter ugodnostih naših ostalih storitev, si lahko uredite z dodajanjem vira RSS v vaš poštni odjemalec.

Na povezavi Dodajanje vira RSS v MS Outlook si lahko ogledate postopek za nastavitev vira RSS v MS Outlook (povezava, ki jo morate uporabiti je http://www.geoprostor.net/PisoPortal/blog74rss.aspx).

Tako boste vsakokrat, ko bo na spletni strani objavljena novica, pravočasno obveščeni s poštnim sporočilom v vašem nabiralniku.

V primeru, da uporabljate kak drug poštni odjemalec, vam svetujemo, da si ogledate pomoč za uporabo programa, ki ga uporabljate.

Vrstni red slojevVrstni red izrisa "Tematskega sklopa" in "Skupnih slojev" lahko spremenite:

  • prek vmesnika, s klikom na puščico pred izbiro v meniju ali
  • z ukazom na tipkovnici (Shift+A) .

Na tem mestu bi omenili tudi možnost trenutnega "skrivanja" slojev (Shift+S), ki se izkaže kot zelo koristna v primeru "polnih" vsebin.

Kako izdelati bližnjico PISO na namizju?

Najhitrejši dostop v sistem PISO za izbrano občino si lahko omogočite z izdelavo bližnjice na namizju.

Postopek:
1. Prijavite se v sistem za občino, za katero želite izdelati bližnjico;
2. Z miško zagrabite PISO ikono v naslovni vrstici brskalnika in jo prenesite na poljubno mesto na namizju.

Stran 9 od 9 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9

© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.