Objave v kategoriji: Novosti

Maribor testira PISO

Sistem PISO od včeraj dalje preizkuša Mestna občina Maribor - 135 občina na seznamu!
Ali tudi vašo občino zanima testno obdobje? več o tem

Maribor

GJI: Prikaz cevi po vrsti materiala

Tematskemu sklopu Gospodarska infrastruktura (GJI) > Komunala (Ko) smo dodali dva nova sloja:
- Vodovod - material ter
- Kanalizacija - material.

Prikazane so osi posameznih vodov glede na material, ki je vpisan v ZK GJI. Sloja sta v tematskem sklopu privzeto izklopljena, potrebno ju je vključiti v legendi.

klikni za povečavo

NOVO: Poročilo o nepremičninah (INT)

Občinski uporabniki bodo odslej lahko na preprost način pripravili Poročilo o nepremičninah zgolj z enim klikom na povezavo "poročilo" v razdelku nepremičnine med iskanji.

Izpis nudi podatke glede na vpis v evidence GURS-a, odstopanja od zapisov v Zemljiški knjigi so možna! Naknadno urejanje izpisa matičnih številk, po katerih se vrši poizvedba (dodajanje, odstranjevanje fiktivnih matičnih številk) naj občine sporočijo na piso@realis.si.

Izpisane so naslednje kategorije, v preglednicah, pripravljenih za izvoz:

 • Seznam subjektov za prikaz parcel v lasti te občine (s skupno vrednostjo nepremičnin);
 • Število nepremičnin v občini;
 • Parcele po deležih površine namenske rabe glede na površino parcel v občini;
 • Nepremičnine z vrednostjo po namenski rabi;
 • Nepremičnine brez podatka o vrednosti.

Izpisi nudijo osnovo za urejanje občinskih nepremičninskih evidenc, aplikativna rešitev, ki jo priporočamo občinam, je PISO Evidenca nepremičnin (več).

klikni za povečavo

Vključitev tematskega sklopa Demografski statistični podatki (SURS)

Druge državne vsebine smo dopolnili s tematskim sklopom, ki prikazuje različne demografske statistične podatke po naseljih. Za primerjavo so v opisnem delu dodani tudi demografski statistični podatki po občinah in državni podatki.

Vir podatkov: SURS

klikni za povečavo

Opomba: Stanje podatkov je 1.1.2011, zaradi česar nekatere prostorske enote in podatki ne odražajo današnjega stanja v celoti.

Vključitev volilnih okrajev

Tematski sklop Prostorske enote (RPE) smo dopolnili s sloji volilnih okrajev, tako za državnozborske kot za lokalne volitve. Sloji so v legendi privzeto izklopljeni.

Vključeni sloji so:

 • Volitve DZ - volilna enota
 • Volitve DZ - volilni okraj
 • Volitve DZ - volišče
 • Volitve LOKALNE - volilna enota
 • Volitve LOKALNE - volišče

klikni za povečavo

Nov sloj komunalnih čistilnih naprav

V internem in javnem delu sistema PISO smo vključili nov sloj Komunalne čistilne naprave (vir ARSO), ki se nahaja v tematskem sklopu Gospodarska infrastruktura (GJI) > Komunala (Ko).

Prikazani podatki so namenjeni za informiranje javnosti, kje in kakšne komunalne čistilne naprave imamo v Sloveniji. Podatki bodo v pomoč pri izdelavi različnih poročil, npr. Poročilo o doseženih standardih opremljenosti v skladu z 22. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS št. 88/11 in 8/12), in za preverjanje usklajenosti delovanja čistilnih naprav z našo in evropsko zakonodajo.

Vir podatkov je Agencija RS za okolje (ARSO). Dodatni opis podatkovnega niza je na voljo na spletni strani agencije (povezava)

klikni za povečavo

OPOZORILO: Položajna natančnost čistilnih naprav je približna in se ne bo zmeraj skladala s položajem na DOF-u. Za natančnejšo lokacijo glejte GJI sloja Objekt kanalizacijskega omrežja in Območje objekta kanalizacijskega omrežja, ki se nahajata v istem tematskem sklopu kot sloj čistilnih naprav.

Prenova tem.sklopa NEPREMIČNINE

Obstoječ tematski sklop Nepremičnine smo prenovili in razširili v 4 podsklope, ter dodali nove vsebine:

1. Lastništvo parcel (pravnih oseb)

Vsebuje sloje iz obstoječega sklopa Nepremičnin, ki prikazujejo Parcele v javni lasti, Parcele v lasti in upravljanju te občine ter sloj, ki na karto izpiše Lastnike parcel z označenim območjem. Na tem sloju je omogočena tudi lokacijska poizvedba. Slika prikazuje primer iz javnega dostopa, ki vsebuje samo lastništvo pravnih oseb.

2. Stavbe po določenih kriterijih

Na novo je dodan prikaz stavb glede na leto izgradnje, ki je kombiniran z dejansko rabo stavbe (stanovanjska, nestanovanjska).

3. Vrednost nepremičnin

Dodana je lokacijska poizvedba, ki poleg vrednosti na kvadratni meter vsebuje še informacijo o vrsti nepremičnine (samo parcela ali parcela s stavbo).

4. Modeli vrednotenja nepremičnin

Nov tematski sklop, ki vsebuje 21 modelov nepremičnin, vsak model pa ima lahko do 20 ravni. Omogočena je poizvedba in povezava dokument, ki podrobno opiše posamezen model, referenčne nepremičninine ter način izračuna vrednosti nepremičnine. 

Vključitev novega tematskega sklopa hribov in gora

V javni in interni del sistema PISO smo vključili nov tematski sklop za vse ljubitelje hribov in gora.

Uporabljeni so podatki iz spletnega portala Hribi.net.

Sloj Hribi se nahaja v tematskem sklopu Druge državne vsebine > Hribi.

Uporaba piškotkov na spletnih straneh sistema PISO

V začetku leta 2013 je začel veljati spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki med drugim določa, da upravljavci spletne strani prilagodijo tako, da bodo skladne z novimi zahtevami zakonodaje. To pomeni, da so dolžni uporabnike obveščati o uporabi piškotkov, ter pridobiti privolitve za tiste piškotke, kjer je to potrebno. Rok za implementacijo teh sprememb je 15.6.2013.

Kot upravljavec sistema PISO smo v skladu z zakonodajo spremenili pogoje uporabe spletnih strani. Nove pogoje si lahko preberete tukaj.

Piškotki, ki jih uporablja naša spletna stran, so izključno namenjeni delovanju spletne strani in shranjevanju nastavitev ter prijave. Stran ne uporablja nikakršnih invazivnih piškotkov, ki bi spremljali aktivnosti njenih uporabnikov na spletu in podobnega.

Več informacij o piškotkih lahko pridobite tukaj.

Zakon o davku na napremičnine - V OBRAVNAVI

V javni obravnavi je Predlog Zakona o davku na nepremičnine, ki uvaja nov sistem, s katerim naj bi se nadomestila dosedanja obdavčitev nepremičnin:
- Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč;
- Davek od premoženja in
- Dajatev, ki obremenjuje gozdna zemljišča – pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest.

Osnutek predloga najdete na povezavi Predlog_ZDN_7613.pdf

S ciljem, da se občine že danes v največji meri pripravijo na nov davek, zagotavljamo:

 1. Posredovanje podatkov namenske rabe v REN
 2. Avtomatiziran postopek za pripravo podatkov v predpisani obliki za vpis v evidenco REN (več)

 3. Analiza podatkov NUSZ s podatki REN
 4. Celovit in enostaven pregled nad vsebino in kakovostjo podatkov obstoječe evidence NUSZ (več)

 5. Analiza podatkov CRP za pregled neposeljenih stavb
 6. Tematski sklop Register prebivalcev s podatki CRP že omogoča enostaven pregled stanovanj s hišnimi naslovi a brez prijavljenih prebivalcev (več)

 7. Druge storitve in namenske analize ter obdelavo podatkov po naročilu.
Stran 16 od 19 << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.