Objave v kategoriji: Novosti

PISO CESTE - dodajanje iz fotografije

V aplikaciji PISO CESTE smo omogočili dodajanje stojnih mest prometnih znakov iz fotografij! 

V kolikor imajo fotografije zapisane koordinate, se te pravilno transformirajo v državni koordinatni sistem, stojno mesto se postavi na pravo mesto - stojišče fotografiranja - obenem pa se stojnemu mestu pripiše OZNAKA najbližjega odseka in STACIONAŽA.

klikni za povečavo

2. javna razgrnitev vodnih zemljišč celinskih voda (podaljšana do 30. marca 2018)

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je pripravilo 2. javno razgrnitev predloga določitve vodnih zemljišč celinskih voda v Sloveniji. MOP vabi vse zainteresirane, da podajo predloge in komentarje. Javna razgrnitev bo trajala do 30. marca 2018.
Vse pripombe, predloge in komentarje pošljite na elektronski naslov gp.mop@gov.si  (prosimo dodajte v temo sporočila "Druga javna razgrnitev vodnih zemljišč in hidrografije") ali na naslov:

Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska 48,
SI-1000 Ljubljana (s pripisom "Javna razgrnitev vodnih zemljišč in hidrografije").

V kolikor se komentar nanaša na konkretno pripombo v prostoru, sporočite k.o. in št. parcele ali GK koordinate (y, x), na kateri se nahaja vodno zemljišče, na katerega določitev imate pripombe.

Več informacij je na voljo na spletni strani MOP.

Podatki se nahajajo v tematskem sklopu Druge državne vsebine > Vode (hidrografija) > Vodna zemljišča celinskih voda - 2. JAVNA RAZGRNITEV

 

klikni za povečavo

Evidenca zakupnih razmerij (interno)

V interni PISO smo vključili nov tematski sklop Druge državne vsebine > Kmetijstvo > Evidenca zakupnih razmerij - bazo, s katero upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

klikni za povečavo

Modeli vrednotenja nepremičnin

V tematskem sklopu Nepremičnine > Modeli vrednotenja nepremičnin smo posodobili vrednostne cone in indekse vrednosti nepremičnin, ki jih določa Uredba o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2017. Omogočena je poizvedba in povezava na dokument, ki podrobno opiše posamezen model, referenčne nepremičnine ter način izračuna vrednosti nepremičnine.

klikni za povečavo

Polnilnice za električna vozila

Vključili smo nov tematski sklop Druge državne vsebine > Polnilne postaje, ki prikazuje lokacije polnilnic za električna vozila.
Vir: www.gremonaelektriko.si

klikni za povečavo

Vključena 145. občina - Horjul

Družini PISO se je v tem tednu pridružila občina Horjul.
Dostop na povezavi https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=Horjul

POSODOBLJENI LETALSKI POSNETKI - DOF 2017

 V PISO spletni pregledovalnik smo vključili najnovejše podatke državnega digitalnega ortofota iz leta 2017. Območje pokritosti je JZ del Slovenije in je razvidno iz slike, ki je dostopna na povezavi.

Lokacijska informacija - predizpolnjena št. zadeve

S posodobitvijo aplikacije PISO Lokacijska informacija je odslej možna predizpolnjena številka zadeve.
Občine, ki pa imajo aplikacijo zvezano s svojim Dokumentnim sistemom, pa bodo kot običajno že imele v vlogi predizpolnjene vse informacije, ki so del vhodne pošte.

klikni za povečavo

Revidiran osnutek aglomeracij, december 2017

V internem delu smo v tematska sklopa Gospodarska infrastruktura (GJI) > Komunala (Ko) in Druge državne vsebine > Narava in okolje > Aglomeracije in komunala (vir: ARSO in MOP) vključili sloj Aglomeracije KANALIZACIJA - revidiran osnutek 2017. Spodaj navajamo pojasnila glede pogosteje podanih pripomb:

  • v tem trenutku mej aglomeracij še ni mogoče uskladiti z mejami stavbnih zemljišč;
  • poimenovanje aglomeracij bo prilagojeno glede na prejete pripombe v okviru osnutka novega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode;
  • pristojno ministrstvo ugotavlja, da so s preveritvijo in prilagoditvijo oz. korekcijo metodološkega pristopa opravljenih prostorskih analiz pripombe v zvezi z izločitvijo nekaterih reliefno "problematičnih" območij večinoma že upoštevane;
  • pripombe za delitev aglomeracij zaradi geografskih ovir (npr. vodotoki) niso upoštevane; skladno z razlago Evropske komisije geografske ovire niso razlog za delitev aglomeracij;
  • pripombe za združitev posameznih manjših aglomeracij, ki pa niso stične, niso upoštevane, saj bi bila taka rešitev v nasprotju s samo definicijo aglomeracije, ki predstavlja območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena;
  • pripombe za združitev posameznih aglomeracij, ki so sicer priključene na isto ČN, hkrati pa niso stične, niso upoštevane.

 

klikni za povečavo

Vključena 144. občina - Gorišnica!

PISO se širi!
Zadnji vključeni občini Šentilj se je v tem tednu pridružila še občina Gorišnica!

klikni za povečavo

Stran 6 od 19 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.