Objave v kategoriji: PISO Lokacijska informacija

Izdaja PNR za Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov

Aplikacija PISO Lokacijska informacija omogoča izdelavo:

 • Potrdil o namenski rabi;
 • Lokacijskih informacij;
 • Potrdil za Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov (SKZG);
 • Potrdil o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupnih pravic;
 • Drugih potrdil (soglasja, dovoljenja, ukrepi …).

Vezano na poziv SKZG (vir: SOS) smo občinam pripravili paketno ponudbo, ki zajema:

 1. Skeniranje in pozicioniranje (referenciranje) starih aktov (srednjeročni in družbeni plani);
 2. Vključitev podatkov v PISO in aplikacijo PISO Lokacijska informacija;
 3. Pripravo predloge za enostavno izdelavo potrdila za SKZG na datume 1993, 2004 in danes.

klikni za povečavo

Lokacijska informacija - predizpolnjena št. zadeve

S posodobitvijo aplikacije PISO Lokacijska informacija je odslej možna predizpolnjena številka zadeve.
Občine, ki pa imajo aplikacijo zvezano s svojim Dokumentnim sistemom, pa bodo kot običajno že imele v vlogi predizpolnjene vse informacije, ki so del vhodne pošte.

klikni za povečavo

PISO Lokacijska informacija – priprava kartografskih prilog

V aplikaciji PISO Lokacijska informacija (PISO LI) je k posamezni lokacijski informaciji ali potrdilu o namenski rabi mogoče generirati kartografske priloge (OPN - namenska raba, OPN - GJI, ARHIV: prostorski plan, ...).

klikni za povečavo

Območje tiskanja posamezne priloge se določi samodejno glede na izbrane parcele in merilo izrisa. V kolikor izbrane parcele pokrivajo večje območje, sistem samodejno razreže karto in jo pripravi za tisk na več listih.

Več o aplikaciji si preberite na povezavi PISO LI - Lokacijska informacija.

Skeniranje starih družbenih planov + priprava prilog za Skladova potrdila

Odločite se za skeniranje in georeferenciranje starih planov v analogni obliki in s tem zagotovite arhiviranje listov ter njihovo vključitev v sistem PISO.

Prednosti:

 • arhiviranje starih planov v digitalni obliki,
 • vključitev v spletni PISO pregledovalnik,
 • priprava grafičnih prilog za Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov.

klikni za povečavo

Skenirane stare plane je mogoče uporabiti kot podlago, čeznje pa prikazati sloj aktualnih parcel iz zemljiškega katastra (→ v iskalnik vpišete obstoječo parcelo, ki se vam označi na karti, s skeniranih planov, ki služijo kot podlaga, pa preberete takratno ureditev (rabo in veljavne akte ...).

klikni za povečavo

Posodobljena navodila PISO Lokacijska informacija

Posodobili smo uporabniška navodila za aplikacijo PISO Lokacijska informacija.

Navodila so dostopna v meniju Pomoč.


 

V navodilih je opisano:

 • kako vnesti novo vlogo;
 • kako generirati dokument Lokacijska informacija ali Potrdilo o namenski rabi zemljišča;
 • kako generirati kartografsko prilogo k lokacijski informaciji ...
Copyright 2009 Realis

© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.