KAKO do seznama lastnikov parcel na predvidenem cestnem odseku

Poleg številnih drugih možnosti, ki smo jih spoznali že v preteklih novicah (npr. KAKO pridobiti podatke o parcelah na določenem območju ) lahko s pomočno orodja Geometrijska poizvedba pridobimo in izpišemo seznam lastnikov vseh parcel, preko katerih naj bi potekal nov oz. predviden cestni odsek.

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - GEOMETRIJSKA POIZVEDBA 3 (0.7 MB).

klikni za povečavo

Posodobitev podatkov GURS (junij 2014)

Za vse vključene občine smo posodobili temeljne vsebine GURS + AJPES:

Podrobnejše informacije o datumih izvornih podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

KAKO se registrirati v PISO Spletni pregledovalnik

PISO Spletni pregledovalnik omogoča učinkovit brezplačen vpogled v državne in občinske prostorske evidence. V pregledovalnik je možno vstopiti z ali brez prijave/registracije, vendar pa so številne funkcionalnosti oz. orodja na voljo zgolj registriranim prijavljenim uporabnikom.

Vstop v interni del PISO pregledovalnika je možen na osnovi varnostnega ključa, ki ga uporabniku dodeli pooblaščena oseba na občini. Za brezplačni dostop v javni del pa je potrebna zgolj registracija v sistem PISO (1). Z registracijo na vaš elektronski naslov prejmete geslo, ki ga nato skupaj z vašim elektronskim naslovom uporabljate za vstop v PISO Spletni pregledovalnik (2).
Registracijske podatke in geslo lahko kadarkoli spremenite (3).

Z enim uporabniškim imenom (vaš elektronski naslov) in osebnim geslom lahko nemoteno dostopate do javnih prostorskih podatkov oziroma evidenc vseh občin, ki so vključene v sistem PISO (4).

klikni za povečavo

Zbiranje pripomb občanov na javne razgrnitve prostorskih načrtov

Občine se lahko odločijo, da v postopku javne razgrnitve Občinskih prostorskih načrtov (OPN) ali podrobnejših načrtov (OPPN) ponudijo občanom (javnim uporabnikom) možnost podajanja pripomb na vsebino javne razgrnitve preko sistema PISO. To prinaša mnoge prednosti za vse udeležene v postopku:

 1. Uporabniki lahko enostavno označijo lokacijo in s tem parcelo ter vnesejo podatke v spletni obrazec. Na podlagi obrazca se pripravi dokument, ki ga uporabnik po potrebi dopolni ali označi poseg na karti, podpiše ter posreduje na občino. 
  Navodilo za podajanje pripombe

 2. Občina sproti spremlja vse pripravljene dokumente še preden se posredujejo na občino. Možen je grafični prikaz in vsebina podane pripombe preko dodanega sloja v tematskem sklopu javne razgrnitve.
 3. Občina po končani javni razgrnitvi prejme preglednico, ki vsebuje podatke vseh podanih pripomb (vlagatelj, kontakt, naslov, kat.občina in parcele, besedilo pripombe,...).
 4. Občina prejme poleg preglednice še grafični sloj parcel (npr. "ESRI Shapefile") z podanimi pripombami kar je odlično izhodišče za pregledovanje in obravnavo pripomb.
 5. Podjetje, ki pripravlja prostorski načrt in mora pripraviti gradivo za vsako posamezno pripombo, lahko to na podlagi tega grafičnega sloja, naredi bistveno hitreje in lažje.

Za več informacij nas kontaktirajte.

KAKO podati pripombo na javno razgrnitev OPN

Občine o možnosti podajanja pripombe na javno razgrnitev obvestijo občane na svojih spletnih straneh. Občani uporabijo tam navedeno povezavo za vstop v sistem PISO z izbranim tematskim sklopom namenjenim za javno razgrnitev.

1. Začetna stran po vstopu v PISO preko občinske povezave na javno razgrnitev.

2. Povečava na željeno območje (grafično ali preko iskalniov) ter lokacijska poizvedba (izbira orodje ter klik na karto). Klik na "PRIPOMBA NA DOPOLNJEN OSNUTEK OPN" . Možno je tudi malo drugačno besedilo.

3. Vnos podatkov v spletni obrazec in klik na "PRIPRAVI DOKUMENT".

4. Tiskanje dokumenta

Več o sami storitvi zbiranja pripomb na javne razgrnitve.

PISO Splošni katastri vzpostavljeni za JP Komunala Vodice

Javno podjetje Komunala Vodice začenja z uporabo aplikacije PISO Splošni katastri, s katero ji bo omogočeno enostavno urejanje katastrov v njihovi pristojnosti, s polno podpodo vsebin, ki so že vključene v Spletnem pregledovalniku PISO. Več o aplikaciji si preberite na povezavi PISO KA - Splošni katastri.

Posodobitev volilnih okrajev - volilno leto 2014

V tematskem sklopu Prostorske enote (RPE) smo posodobili sloje volilnih okrajev. Sloji so v legendi privzeto izklopljeni - za prikaz jih vklopite v legendi.

Vključeni sloji so:

 • Volitve DZ - volilna enota
 • Volitve DZ - volilni okraj
 • Volitve DZ - volišče
 • Volitve LOKALNE - volilna enota
 • Volitve LOKALNE - volišče

Uradna obvestila MNZ

klikni za povečavo

KAKO iskati po tematskem sklopu Občinski prostorski načrt (OPN)

Za tematski sklop Občinski prostorski načrt (OPN) in še nekatere druge je v PISO Spletnem pregledovalniku podprta možnost tematskega iskanja po posameznih slojih, ki so vključeni v ta tematski sklop (npr. po Enotah urejanja prostora - EUP). V takšnih primerih se v naslovni vrstici prikaza pojavi ikona »iskanje«, v tekstovnem prikazu pod karto pa se avtomatično vzpostavi iskalnik.

Podrobna navodila in potek tematskega iskanja si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - TEMATSKO ISKANJE (OPN) (0.8 MB).

klikni za povečavo

Dopolnjena uporabniška navodila

Dopolnili smo navodila za PISO Spletni pregledovalnik.

Navodila so dostopna v meniju Pomoč.


 

Nekaj zadnjih novosti:

 • tiskanje uradnih kartografskih prilog k lokacijski informaciji in potrdilu o namenski rabi;
 • urejanje namenske rabe za vpis v Register nepremičnin (REN);
 • poročilo o nepremičninah;
 • prikaz možnih neskladij v podatkih REN;
 • kmetijska zemljišča - raba, GERK in kmetijska gospodarstva ...

Vključite podatke Javno dobro pod infrastrukturnimi objekti

V kratkem bo Geodetska uprava onemogočila urejanje podatkov Javno dobro pod infrastrukturnimi objekti, ki so bili pripravljeni za izračun vrednosti nepremičnin in predvideno obdavčitev, prek aplikacije, ki je bila razvita zgolj za ta namen.

V kolikor razpolagate s temi podatki, jih lahko vključimo v sistem PISO ali pa v aplikacijo PISO Splošni katastri (več), kjer jih boste lahko naknadno urejali.

klikni za povečavo

Stran 27 od 47 << < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >>
Copyright 2009 Realis

© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.