KAKO najhitreje do števila prebivalcev v občini

Vsi interni uporabniki, katerih občine imajo v internem delu PISO Spletnega pregledovalnika vključene podatke Centralnega registra prebivalcev, imajo možnost hitrega in enostavnega poizvedovanja po podatkih o prebivalcih na območju njihove občine. Med drugim lahko uporabniki v dveh korakih pridobijo informacijo o številu vseh prebivalcev na območju njihove občine.

Poizvedbo izvedemo tako, da v izbirniku v zavihku "iskanje" kliknemo na možnost "prebivalec". V tekstovnem prikazu pod karto se nam odpre forma za podrobno iskanje prebivalcev glede na različne kriterije (naslov, status, spol, leto rojstva ...). Vsa polja pustimo prazna in kliknemo na možnost "preštej", ki se nahaja na dnu forme.

klikni za povečavo

Ob tem se v tekstovnem prikazu izpiše število vseh prebivalcev na območju občine.

klikni za povečavo

TERMINI seminarjev jesen 2013

Začenjamo z jesenskimi termini uporabniških seminarjev. Razpisana sta naslednja termina:

seminar datum  
Interni uporabnik 12.9.13 prijava
Interni uporabnik 3.10.13 prijava

Poleti smo pripravili še nekaj izboljšav ter vsebinskih dopolnitev. Vse to in še več bo zajeto v seminarju.

Občine vključene v PISO imajo 20% popust, ponujamo pa še dodatne količinske popuste.

Več informacij o seminarjih.

KAKO pripraviti seznam hišnih številk in stalnih prebivalcev po aglomeracijah

V prejšnjem nasvetu smo izvedeli, kako s pomočjo "Geometrijske poizvedbe" pridobiti raznorazne podatke o parcelah na določenem območju. Njena uporabnost pa je še veliko večja. Med drugim lahko interni uporabniki sistema PISO s pomočjo "Geometrijske poizvedbe" pripravijo seznam hišnih številk s številom stalnih prebivalcev po aglomeracijah na območju svoje občine za potrebe poročanja o doseženih standardih opremljenosti s pitno vodo.

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - GEOMETRIJSKA POIZVEDBA2 (1.4 MB).

klikni za povečavo

KAKO pridobiti podatke o parcelah na določenem območju

Geometrijska poizvedba je nova funkcionalnost, ki omogoča poizvedovanje po določenem območju (poligonu, liniji ali točki). Med drugim lahko s pomočjo geometrijske poizvedbe izvemo, koliko in katere parcele se nahajajo na primer znotraj posamezne enote urejanja prostora (EUP), na določenem vodovarstvenem območju, območju posamezne kulturne ali naravne dediščine in tako dalje.

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - GEOMETRIJSKA POIZVEDBA1 (1 MB).

klikni za povečavo

Vključitev tematskega sklopa Demografski statistični podatki (SURS)

Druge državne vsebine smo dopolnili s tematskim sklopom, ki prikazuje različne demografske statistične podatke po naseljih. Za primerjavo so v opisnem delu dodani tudi demografski statistični podatki po občinah in državni podatki.

Vir podatkov: SURS

klikni za povečavo

Opomba: Stanje podatkov je 1.1.2011, zaradi česar nekatere prostorske enote in podatki ne odražajo današnjega stanja v celoti.

Vključitev volilnih okrajev

Tematski sklop Prostorske enote (RPE) smo dopolnili s sloji volilnih okrajev, tako za državnozborske kot za lokalne volitve. Sloji so v legendi privzeto izklopljeni.

Vključeni sloji so:

  • Volitve DZ - volilna enota
  • Volitve DZ - volilni okraj
  • Volitve DZ - volišče
  • Volitve LOKALNE - volilna enota
  • Volitve LOKALNE - volišče

klikni za povečavo

KAKO poiskati več parcel hkrati

Poleg iskanja točno določene parcele v izbrani katastrski občini (navodila so na povezavi), nam PISO Spletni pregledovalnik omogoča, da v izbrani katastrski občini poiščemo več parcel hkrati. Ob tem se izoblikuje seznam parcel, ki ga lahko med drugim izvozimo v "Excel", ga naprej obdelujemo in uporabljamo za različne namene in potrebe.
Internim uporabnikom je omogočen tudi izpis vseh lastnikov iskanih parcel ter izvoz seznama lastnikov parcel v "Excel".

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - ISKANJE PARCEL (0.5 MB).

klikni za povečavo

KAKO poiskati parcelo in izpisati poročilo o parceli

Iskanje točno določenih parcel in ogledovanje podatkov o njih je ena izmed najpogostejših operacij v PISO Spletnem pregledovalniku. Izvedemo jo tako, da v izbirniku v zavihku »iskanje« pri iskalnemu polju nepremičnine ohranimo privzeto vrednost (»zemljiški kataster«) (1). S seznama katastrskih občin izberemo katastrsko občino po šifri KO ali pa po nazivu KO (2) ter v sosednje desno vnosno polje vpišemo številko iskane parcele (števec/poddelilka) (3). Iskanje parcele sprožimo s klikom na ikono »išči« poleg vnosnega polja za parcele (4).

V grafičnem prikazu (karta) se nam izbrana parcela označi (obarva), v tekstovnem delu pa se generira poročilo o njej - izpišejo se podatki iz zemljiškega katastra in registra nepremičnin, kot so številka parcele, površina, lastnik (v javnem delu PISO zgolj pravne osebe, v internem tudi fizične osebe), namenska raba, vrednost nepremičnine …

klikni za povečavo

S klikom na ikono v zgornjem desnem kotu tekstovnega prikaza lahko izpišemo poročilo o parceli tudi v PDF format ter ga shranimo na računalniku ali natisnemo.

OPOMBA: Za prikaz PDF dokumenta potrebujemo »Adobe Reader«, ki ga lahko brezplačno prenesemo s spletnega naslova www.adobe.com.

 

KAKO poiskati točno določen cestni odsek in stacionažo

PISO spletni in mobilni pregledovalnik nam med drugim omogočata, da s pomočjo posebnega iskalnega polja v zavihku "iskanje" poiščemo točno določen cestni odsek in stacionažo (dolžino na odseku).

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA BCP (1 MB).

klikni za povečavo

*Opomba: Opisana funkcionalnost je na voljo samo v primeru, če so podatki BCP vključeni v sistem PISO.

Novosti pri delu s parcelami

Pripravili smo naslednje novosti, ki se nanašajo na delo s podatki Zemljiškega katastra in evidenco Registra nepremičnin:

 1. Geometrijska poizvedba in Parcele

V seznam parcel kot rezultat Geometrijske poizvedbe, smo dodali tri nova polja:

  1. NAMENSKA RABA (podatek, ki ga Geodetski upravi posredujejo občine, parcela lahko ima več rab, zato se izpiše samo največja z deležem v %, kadar je delež največje rabe manjši od 60% se izpiše samo "mešana raba"),
  2. VRSTA NEPREMIČNINE (parcela ali parcela s stavbo),
  3. VREDNOST NEPREMIČNINE (po podatkih Geodetske uprave na osnovi Registra nepremičnin).

Ti podatki so bili dosedaj vidni samo pri izpisu za posamezno parcelo.

Več o Geometrijski poizvedbi.

OPOMBA: Geometrijska poizvedbas upošteva vidne vsebine na karti, zato je potrebno parcele prikazati na karti, preden se zažene Geom. poizvedba.

2. Parcele v seznamu za lastnika ali posestni list*

Tudi pri seznamu parcel, za izbranega lastnika ali posestni list so dodana zgoraj opisana polja.

3. Sprememba pri iskanju po lastnikih Zemljiškega katastra*

Na željo uporabnikov se sedaj pri iskanju po lastniku ZK in kadar se označi "išči samo lastnike v izbrani katatrski občini" prikažejo na karto in v seznamu samo parcele oz. posestni listi izbrane katastrske občine. Tako imamo nov tip izpisa za določenega lastnika samo znotraj izbrane katastrske občine.

klikni za povečavo

* samo v internem dostopu

Stran 32 od 48 << < 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > >>
Copyright 2009 Realis

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.