Vključena občina PODČETRTEK

Vključena 136. občina! Od božiča dalje PISO tudi za občino Podčetrtek.

Podčetrtek

Posodobitev letalskih posnetkov DOF - 2013

Za vse občine, za katere so bili v letu 2013 izdelani novi letalski posnetki DOF (shemo snemanja si lahko ogledate tukaj), so bili posodobljeni podatki v privzeti PODLAGI > Karte in letalski posnetki (DOF5).

Pretežno gre za SV del Slovenije.

Novi letalski posnetki so kakovostno precej boljši izdelek od običajnega DOF 050, saj so izdelani s celico ločljivosti 25cm. Podatki se vklopijo/so očem vidni POD merilom 1:1000.

klikni za povečavo

Sistem PISO in zakon o davku na nepremičnine

Državni zbor je na seji sprejel zakon o davku na nepremičnine, ki bo uveden s 1. januarjem 2014.

V PISO Spletnem pregledovalniku bo v kratkem vsa potrebna podpora za oceno oziroma informativni izračun davka v skladu z novim zakonom.

Davčna osnova bo posplošena tržna vrednost, zapisana v registru nepremičnin. V skladu s tem občinam nudimo:

Prilagamo Zakon o davku na nepremičnine, objavljen 9. 12. 2013 v Uradnem listu RS, št. 101/2013: ZDavNepr

Ažuriranje podatkov GURS (december 2013)

Še zadnjič v tem letu smo izvedli redno osveževanje temeljnih vsebin za vse vključene občine. Ažurirani so bili podatki za naslednje vsebine:

Podrobnejše informacije o datumih izvornih podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

OPOMBA: Občinam smo v namen pogostejšega ažuriranja GURS v letošnjem letu povečali stanje letne kvote s 15 na 20 ur. Obenem pa smo z AJPES-om sklenili dogovor o ažuriranju podatkov, ki smo ga navezali na naročanje podatkov GURS.

Nabor UKREPOV in AKTIVNOSTI za KPK

Konec prejšnjega tedna so vse občine prejele dopis Komisije za preprečevanje korupcije glede ukrepov za ureditev podatkov o namenski rabi zemljišč in zemljiščih za gradnjo stavb. Komisija vas poziva, da v osmih dneh predložite seznam ukrepov oziroma aktivnosti v zvezi s:

(i) spremembami namembnosti zemljišč;
(ii) ureditvijo podatkov o namenski rabi zemljišč in zemljišč za gradnjo stavb;
(iii) (ne)ureditvijo premoženja občin.

V kolikor zadev pod točko (ii) in (iii) še nimate urejenih, vam lahko pri tem pomagamo s:

- pripravo namenske rabe za vpis v evidenco REN (več);
- aplikacijo PISO Evidenca nepremičnin, ki ponuja takojšnje inicialno polnjenje evidence in učinkovito upravljanje z občinskim nepremičnim premoženjem (več).

KAKO spremeniti merilo karte

V PISO Spletnem pregledovalniku imamo različne možnosti določanja ali spreminjanja merila karte:

Uporaba možnosti "Povečava" in "Pomanjšava" v orodni vrstici.
Uporaba vrtljivega koleščka na miški.
Spreminjanje grafičnega ali numeričnega merila v vrstici stanja prikaza.

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - MERILO KARTE (0.8 MB).

NOVO: Dopolnjeni podatki o nepremičninah

Pripravili smo naslednje novosti pri prikazu podatkov o parcelah in delih stavb:

  1. Dodano je področje o nepremičnini, ki poleg vrednosti celotne nepremičnine sedaj vsebuje tudi seznam posameznih enot (sestavin), ki sestavljajo to nepremičnino, in njihove vrednosti.
  2. Dodani so šifranti o namenski in dejanski rabi parcele ter šifrant dejanske rabe dela stavbe.
  3. Prikaz podatkov o parceli smo delno preuredili in zmanjšali z namenom večje preglednosti.
  4. S podatki o nepremičninah so dopolnjeni tudi seznami parcel ali delov stavb, ki jih lahko pripravite uporabniki (seznam za lastnika - samo interno, geom. poizvedba na parcelah).

Razlaga polj, ki se nahajajo v seznamih in se nanašajo na nepremičnine:

NEP_ID enolični identifikator nepremičnine, s katerim lahko povežemo posamezne parcele in dele stavb glede na metodo določitve nepremičnine.
METODA

metoda določitve nepremičnine, ki je lahko:

  • parcela,
  • parcela in stavba (to so vsi stavbni deli na stavbi, lahko zajema tudi več stavb),
  • stavba (vsi stavbni deli stavbe),
  • del stavbe.
VREDNOST ENOTE Vrednost posamezne enote (parcele ali dela stavbe), ki sestavlja nepremičnino glede na metodo določitve.
VREDNOST Vrednost celotne nepremičnine, ki pomeni vsoto vrednosti vseh enot.

KAKO nadaljnje uporabljati opravljeno meritev

Poleg same izmere razdalj in površin nam orodje za merjenje omogoča tudi izdelavo vzdolžnega profila terena, prenos meritve v izbor za namen izvajanja geometrijske poizvedbe, shranitev meritve kot grafično opombo/zaznamek in odstranitev posamezne ali vseh meritev.

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - MOŽNOSTI MERJENJA (0.8 MB).

klikni za povečavo

Maribor testira PISO

Sistem PISO od včeraj dalje preizkuša Mestna občina Maribor - 135 občina na seznamu!
Ali tudi vašo občino zanima testno obdobje? več o tem

Maribor

KAKO izmeriti razdaljo ali površino

S pomočjo orodja "Merjenje razdalje/površine" lahko izmerimo razdaljo med točkami ter površino in obseg nekega območja ali objekta v naravi.

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - MERJENJE RAZDALJ IN POVRŠIN (1.1 MB).

klikni za povečavo

Stran 32 od 50 << < 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.