Ažuriranje podatkov GURS (oktober 2013)

Izvedli smo redno osveževanje temeljnih vsebin za vse vključene občine. Ažurirani so bili podatki za naslednje vsebine:

Podrobnejše informacije o datumih izvornih podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

GJI: Prikaz cevi po vrsti materiala

Tematskemu sklopu Gospodarska infrastruktura (GJI) > Komunala (Ko) smo dodali dva nova sloja:
- Vodovod - material ter
- Kanalizacija - material.

Prikazane so osi posameznih vodov glede na material, ki je vpisan v ZK GJI. Sloja sta v tematskem sklopu privzeto izklopljena, potrebno ju je vključiti v legendi.

klikni za povečavo

Vrednosti nepremičnin

Podatki o vrednostih nepremičnin v sistemu PISO izkazujejo stanje podatkov iz Registra nepremičnin na dan 23.8.2013 in ne vsebujejo popravljenih vrednosti nepremičnin glede na Uredbo o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin (Uradni list RS, št.79/2013).

Novi podatki so že naročeni in bodo po prevzemu s strani Geodetske uprave, v najkrajšem možnem času dodani v sistem.

Vključitev občin BLED in IVANČNA GORICA

Sedaj v sistemu PISO 134 občin! Od danes dalje tudi za občini Bled in Ivančna Gorica.

Bled

Ivančna Gorica

KAKO dodati grafično opombo - zaznamek

PISO spletni pregledovalnik nam med drugim omogoča tudi dodajanje oziroma shranjevanje zaznamkov (grafične opombe v obliki točk, linij ali poligonov).
Zaznamkom lahko dodajamo opise, jih naknadno urejamo, izvozimo v obliki besedila na osebni računalnik ali uvozimo iz osebnega računalnika v PISO spletni pregledovalnik.

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - ZAZNAMKI (1 MB).

klikni za povečavo

OPOMBA: Javni uporabniki imajo možnost dodajanja zgolj osebnih zaznamkov.

 

NOVO: Poročilo o nepremičninah (INT)

Občinski uporabniki bodo odslej lahko na preprost način pripravili Poročilo o nepremičninah zgolj z enim klikom na povezavo "poročilo" v razdelku nepremičnine med iskanji.

Izpis nudi podatke glede na vpis v evidence GURS-a, odstopanja od zapisov v Zemljiški knjigi so možna! Naknadno urejanje izpisa matičnih številk, po katerih se vrši poizvedba (dodajanje, odstranjevanje fiktivnih matičnih številk) naj občine sporočijo na piso@realis.si.

Izpisane so naslednje kategorije, v preglednicah, pripravljenih za izvoz:

 • Seznam subjektov za prikaz parcel v lasti te občine (s skupno vrednostjo nepremičnin);
 • Število nepremičnin v občini;
 • Parcele po deležih površine namenske rabe glede na površino parcel v občini;
 • Nepremičnine z vrednostjo po namenski rabi;
 • Nepremičnine brez podatka o vrednosti.

Izpisi nudijo osnovo za urejanje občinskih nepremičninskih evidenc, aplikativna rešitev, ki jo priporočamo občinam, je PISO Evidenca nepremičnin (več).

klikni za povečavo

KAKO shraniti trenutno prikazano vsebino na karti

PISO spletni pregledovalnik nam omogoča, da shranimo vsebine, ki jih najpogosteje uporabljamo pri delu (kombinacijo podlage, tematskega sklopa in skupnih slojev), v svoj pogled. Shranjen pogled lahko nato kadarkoli vklopimo, izbrišemo, dodamo nove poglede, ali pa ga nastavimo kot začetni pogled ob prijavi v PISO pregledovalnik. S shranitvijo vsebin si bomo prihranili veliko časa, saj nam pogleda ne bo potrebno vsakič na novo sestavljati.

Podrobna navodila in potek si lahko ogledate na povezavi NAVODILA - MOJI POGLEDI (0.9 MB).

klikni za povečavo

Posodobitev podatkov v tematskem sklopu Druge državne vsebine

Posodobili smo podatke v tematskih sklopih

 • Druge državne vsebine > Kmetijska zemljišča (raba in GERK) (brez slojev GERK in KMG);
 • Druge državne vsebine > Varstvo narave;
 • Druge državne vsebine > Gozdovi s posebnim režimom;
 • Druge državne vsebine > Hidrografija (vode);
 • Druge državne vsebine > Državni prostorski akti in ukrepi;
 • Druge državne vsebine > Divja odlagališča odpadkov.

klikni za povečavo

Stanje podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

Viri podatkov: ARSO, ZGS, MKO, MZIP, Ekologi brez meja

Ažuriranje podatkov GURS (september 2013)

Izvedli smo redno osveževanje temeljnih vsebin za vse vključene občine. Ažurirani so bili podatki za naslednje vsebine:

Podrobnejše informacije o datumih izvornih podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

KAKO najhitreje do števila prebivalcev v občini

Vsi interni uporabniki, katerih občine imajo v internem delu PISO Spletnega pregledovalnika vključene podatke Centralnega registra prebivalcev, imajo možnost hitrega in enostavnega poizvedovanja po podatkih o prebivalcih na območju njihove občine. Med drugim lahko uporabniki v dveh korakih pridobijo informacijo o številu vseh prebivalcev na območju njihove občine.

Poizvedbo izvedemo tako, da v izbirniku v zavihku "iskanje" kliknemo na možnost "prebivalec". V tekstovnem prikazu pod karto se nam odpre forma za podrobno iskanje prebivalcev glede na različne kriterije (naslov, status, spol, leto rojstva ...). Vsa polja pustimo prazna in kliknemo na možnost "preštej", ki se nahaja na dnu forme.

klikni za povečavo

Ob tem se v tekstovnem prikazu izpiše število vseh prebivalcev na območju občine.

klikni za povečavo

Stran 33 od 50 << < 20 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.