Aglomeracije - VODOVOD, vključitev podatkov

Tematski sklop Gospodarska infrastruktura (GJI) > Komunala (Ko) smo dopolnili s slojem Aglomeracije - VODOVOD, poleg že obstoječega sloja Aglomeracije - KČN (tega zagotavlja ARSO).

Aglomeracije za spremljanje standarda izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo so oblikovane glede na število prebivalcev na posameznem območju, na poligonski mreži kvadratov velikosti 100 m x 100 m. Meja za aglomeracijo je v skladu z določbami Direktive o pitni vodi 98/83/ES in Pravilnika o oskrbi s pitno vodo postavljena pri 50 prebivalcih.

Za izračun števila prebivalcev znotraj posamezne enote Aglomeracije s pomočjo Registra prebivalcev (samo v internem delu) ter števila stavb iz Katastra stavb si lahko pomagate z Geometrijsko poizvedbo.

Več informacij na povezavi MKO.

klikni za povečavo

Natura 2000 - posodobitev podatkov

Posodobili smo sloja Natura 2000 in Ekološko pomembna območja - EPO v tematskem sklopu Druge državne vsebine > Varstvo narave.

Prikazana so območja, ki jih je Vlada RS spremenila in povečala dne 19.04.2013 z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih - območjih Natura 2000 (Uradni list RS, št. 33/13).

Več informacij na povezavi Natura 2000.

klikni za povečavo

Posodobitev podatkov v sklopu Kulturna dediščina

Ažurirali smo podatke v tematskem sklopu Druge državne vsebine > Kulturna dediščina.

klikni za povečavo

Stanje podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

Vir podatkov: Ministrstvo za kulturo

Vključitev slojev GERK in KMG

Tematski sklop Druge državne vsebine > Kmetijska zemljišča (raba in GERK) smo dopolnili s slojema GERK in KMG.

Sloja sta dostopna internim uporabnikom sistema PISO.

Uporabljeni so podatkovni nizi, ki jih vodi in vzdržuje Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Sloj GERK prikazuje strnjene površine kmetijskih zemljišč z enako dejansko rabo, ki so v uporabi enega kmetijskega gospodarstva (vir: MKO).

Sloj KMG prikazuje organizacijsko in poslovno zaokrožene gospodarske celote, na katerih se opravlja kmetijska dejavnost in imajo enotno vodstvo. Kmetijska gospodarstva obsegajo eno ali več proizvodnih enot (vir: MKO).

OPOMBA: Za boljšo preglednost lahko ostale sloje v sklopu v legendi izklopite.

Ažuriranje podatkov: Varstvo narave in hidrografija

V preteklih dneh smo ažurirali podatke v tematskih sklopih

  • Druge državne vsebine > Hidrografija (vode)
  • Druge državne vsebine > Varstvo narave

Stanje podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov". Vir podatkov: ARSO

Dopolnjena uporabniška navodila

Dopolnili smo navodila za PISO Spletni pregledovalnik z zadnjimi novostmi. Navodila so dostopna v meniju Pomoč.


 

PISO Seminarji 2013

Pripravili smo prenovljeno in dopolnjeno ponudbo seminarjev za uporabnike sistema PISO. Poleg Spletnega pregledovalnika in vseh novosti v zadnjem času, so vključene tudi ostale rešitve. Prijavite se že lahko, saj so termini za april in maj že razpisani.

Več informacij, program in prijava - http://www.geoprostor.net/PisoPortal/seminar.aspx.

Vabljeni!

Vključitev občine CERKNO

Vključenih 130 občin! Od danes dalje sistem PISO za občino Cerkno.

CERKNO

NOVA VERZIJA: PISO Spletni pregledovalnik 2013 marec 2.del

Pripravili smo naslednje posodobitve spletnega pregledovalnika:

1. Moji tematski sklopi

Dodana je možnost sestavljanja uporabniških tematskih sklopov na osnovi poljubno izbranih slojev iz vseh tematskih sklopov. Na ta način si je možno sestaviti poljuben goegrafski prikaz in ga shraniti kot lasten tematski sklop.OPOMBA: Opisana možnost je še v fazi testiranja in zato dostopna samo internim uporabnikom. Po uspešnem testiranju bo na voljo tudi javnim uporabnikom.

2. Spremembe pri izpisu podatkov Zemljiškega katastra (interno)

  • izpis podatkov za lastnika vsebuje možnost prikaza seznama parcel namesto privzetega seznama posestnih listov,
  • dodana je možnost izvoza v Excel pri izpisu za lastnika in pri izpisu za posestni list.

Dnevi odprtih vrat, 28.03.2013

Predstavnike občin

vabimo na

dneve odprtih vrat sistema PISO

v četrtek, 28.03.2013 ob 9:00.

Pogovarjali se bomo o aktualnih novostih, predstavili bomo celovitost naših storitev, prisluhnili bomo vašim idejam in vprašanjem, skupaj bomo začrtali nadaljnjo smer razvoja naših storitev. Prisrčno vabljeni!

klikni za podrobno lokacijo

LOKACIJA:
Realis d.o.o.
Brnčičeva 41g
1230 Lj-Črnuče

PRIJAVA:
Potrebna je predhodna prijava po telefonu ali e-pošti.
Kontaktna oseba: Polona Kren, telefon: 01- 5427-110, e-pošta: kontakt

Stran 35 od 48 << < 20 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.