Kako izdelati bližnjico PISO na namizju?

Najhitrejši dostop v sistem PISO za izbrano občino si lahko omogočite z izdelavo bližnjice na namizju.

Postopek:
1. Prijavite se v sistem za občino, za katero želite izdelati bližnjico;
2. Z miško zagrabite PISO ikono v naslovni vrstici brskalnika in jo prenesite na poljubno mesto na namizju.

120 vključenih občin!

Odslej v sistemu PISO 120 slovenskih občin - v preteklih dneh se je skupini občin uporabnic pridružila še občina Kungota.

Kungota

Glede na načrte za leto 2010 (več) predvidevamo vključitev dodatnih občin. Postopek vključitve za občine je enostaven in hiter - več o tem si zainteresirane občine lahko preberejo tukaj, seveda pa občinam svetujemo, da se odločijo za povsem neobvezujoče brezplačno testno obdobje.

NAJAVA: Topografska karta (jesen 2010)

V sklopu rednih nadgradenj sistema PISO bo ena izmed jesenskih novosti tudi nova topografska karta. Za občine vključene v PISO bo novost brezplačna.

NASVET: Kako nastavimo intenzivnost podlag

V primerih kadar je obstoječa nastavitev podlag preveč intenzivna lahko izberemo svetlejši način.
Izberemo Podlage (meni levo zgoraj) ter ustrezno intenzivnost.

 

Ažuriranje podatkov GURS (junij, 2010) in vključitev novih občin

Izvedli smo redno osveževanje temeljnih vsebin za vse občine. Tako so na voljo ažurni podatki za naslednje vsebine:

Osveževanja temeljnih vsebin pripravljamo približno na tri mesece (4x letno).

Poleg rednega osveževanja temeljnih vsebin za vse občine so se v sistem PISO vključile še dve novi občini.

Trzin

Makole

Tako je sedaj v sistem vključenih že 119 občin. Več o postopku vključitve najdete tukaj.

PISO zgodovina

Poletni popust izobraževanj

Pripravili smo posebej ugodne cene za vse termine
PISO Uporabniškega seminarja
razpisane v poletnem času (do konca avgusta).

Vsi ki se boste prijavili lahko izkoristite 15% popust na redno ceno.

Trenutno sta že razpisana naslednja termina:
četrtek, 17.6.
četrtek, 1.7.

Podrobnosti in prijava

PISO v številkah

Ažuriranje podatkov GURS (marec, 2010) in vključitev novih občin

Izvedli smo redno osveževanje temeljnih vsebin za vse občine. Tako so na voljo ažurni podatki za naslednje vsebine:

Osveževanja temeljnih vsebin pripravljamo približno na tri mesece (4x letno).

Poleg rednega osveževanja temeljnih vsebin za vse občine so se v sistem PISO vključile še nove občine:

Tako je sedaj v sistem vključenih že 117 občin. Več o postopku vključitve najdete tukaj.

Nov tematski sklop Gozdovi s posebnim režimom

V razdelek vsebin v meniju tematskih sklopov s področja drugih državnih vsebin smo dodali nov tematski sklop Gozdovi s posebnim režimom - vir podatkov: ZGS.

Sklop vsebuje tri sloje:

  • Varovalni gozdovi;
  • Gozdni rezervati ter
  • Požarno ogroženi gozdovi.

Opomba: V kolikor na karti ni območij, to pomeni, da na ozemlju občine ni nobenih območij iz posamezne kategorije.

Ažuriranje podatkov

Istočasno z vključitvijo sklopa Gozdovi s posebnim režimom smo v sistemu PISO poažurirali še podatke v tematskih sklopih Druge državne vsebine:

  • Varstvo narave;
  • Hidrografija (vode) ter
  • Državni prostorski akti in ukrepi.
Stran 46 od 48 << < 20 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.