Ažuriranje podatkov Dejanska raba

V sistemu PISO smo ažurirali podatke Dejanska raba kmetijskih zemljišč (vir: MKGP)

Dejanska raba zemljišč ne sme biti zamenjana za Namensko rabo iz Prostorskega plana Občin, ki določa namembnost zemljišč; torej stavbno, kmetijsko ... in ki jo določajo prostorski akti občine.

Prosimo, da ob morebitni ugotovitvi drugačnega stanja v naravi, kot je interpretirano, to sporočite na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na elektronski naslov: raba.mkgp@gov.si

Redno osveževanje podatkov

Izvedli smo redno osveževanje temeljnih vsebin za vse občine. Tako so na voljo ažurni podatki za naslednje vsebine:

Osveževanja temeljnih vsebin pripravljamo približno na tri mesece (4x letno). Naslednje bo predvidoma marca 2010.

PISO-3D Profil terena

V PISO Spletnem pregledovalniku je sedaj na voljo tudi možnost generiranja profila terena za izbrano meritev.

Kratka navodila:
1) V orodni vrstici izberemo ukaz za merjenje
2) Na karti definiramo poljubno meritev (niz točk)
3) V dialogu izberemo za želeno meritev ukaz P
4) Generiran prikaz profila terena bodisi odpremo ali pa shranimo

PISO-3D VRML (beta)

V PISO Spletnem pregledovalniku je sedaj na voljo tudi enostaven 3D prikaz trenutnega pogleda [DODANO] z opcijo prikaza 3D stavb. Kot tehnološka osnova je uporabljen VRML standard kar pomeni, da morate imeti za uporabo tudi ustrezen VRML dodatek. V kolikor s slednjim še ne razpolagate vam priporočamo brezplačno različico "Cortona3D Viewer", ki si ga lahko prenesete tukaj (uporabite "Install Cortona3D Viewer" in sledite navodilom namestitve").OPOMBA: funkcionalnost 3D prikaza je v BETA (preizkusni) verziji.

Nekaj praktičnih nasvetov in informacij:

  • pred uporabo se seznanite z vašim VRML pregledovalnikom (navodila za Cortona3D)
  • 3D performance so odvisne od zmogljivosti vašega računalnika, predvsem grafične kartice
  • v kolikor se pri navigaciji v prostoru "izgubite" uporabite enega od pred-definiranih pogledov (uporabniki Cortona3D: uporabite tipko Page Down ali Page Up)
  • natančnost 3D terena je pogojena z natančnostjo razpoložljivih podatkov. Za območje Slovenije smo uporabili DMV 25 m, izven Slovenije pa NASA ASTER GDEM 30 m
  • [DODANO] 3D Stavbe se generirajo avtomatično iz podatkov katastra stavb. Posledično lahko prihaja do nepravilnosti (napačna oblika, višina in podobno), ki izvirajo iz napak katastra stavb.
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

[DODANO] 3D Stavbe

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

Novosti v spletnem pregledovalniku

V sklopu sprotnega posodabljanja rešitev smo pripravili nekaj manjših novosti:

Vrstni red slojev

  

Sedaj lahko spremenite vrstni red izrisa "Tematskega sklopa" in "Skupnih slojev" tudi preko vmesnika. Opcija preko tipkovnice (Shift+A) seveda ostaja. Na tem mestu bi še enkrat omenili tudi možnost trenutnega "skrivanja" slojev (Shift+S), ki se izkaže kot zelo koristna v primeru "polnih" vsebin.

Tiskanje

  

Sedaj lahko pred tiskanjem PDF dokumenta vnesete kratek tekst, ki se v dokument doda kot opomba. Slednje je uporabno v vseh primerih, ko bi radi dokumente za tisk opremili s kakim svojim komentarjem ali obrazložitvijo.

  

Izbor entitet

  

Sedaj lahko vse izbrane entitete odstranite z enim samim ukazom "Odstrani izbor".

V sistemu PISO 111 občin

Odslej je v sistemu PISO že 111 občin - v preteklih dneh so se vključile še občine Slovenska Bistrica, Markovci, Juršinci in Bohinj.

Ažuriranje podatkov Registra kulturne dediščine

V obstoječem tematskem sklopu Kulturna dediščina smo ažurirali podatke (stanje 11.08.2009). Nova struktura podatkov, ki združuje vse vrste kulturne dediščine v enem sloju, bo omogočala pogostejše ažuriranje in prilagajanje spremembam v registru, ki ga vodi in vzdržuje Ministrstvo za kulturo.

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

Podatki državnih prostorskih aktov in ukrepov

Pripravili smo nov tematski sklop, ki prikazuje območja državnih prostorskih načrtov (sprejetih in v pripravi) ter veljavnih prostorskih ukrepov. S tem lahko uporabniki spremljajo lokacijo in stanje sprejemanja državnih prostorskih aktov (na primer pomembnejših infrastrukturnih objektov).

Po opozorilu upravljalca teh vsebin so podatki namenjeni pripravljalcem novih prostorskih aktov.

VIR: Ministrstvo za okolje in prostor

Vključitev občine Šentjernej

V sistem PISO se je vključila občina Šentjernej. Sedaj sistem uporablja že 107 slovenskih občin. Za vstop v PISO občine Šentjernej kliknite tukaj.

Novosti v uporabniškem vmesniku - dopolnitve

OZNAČEVANJE PARCEL in STAVB

Označeni elementi imajo sedaj bolj živo CYAN barvo obrobe. Polnilo je tudi nastavljeno, saj omogoča razlikovanje med označenimi in neoznačenimi parcelami, ki zaobjemajo druge parcele (primer na sliki prikazuje situacijo, če ne bi bilo barve polnila). Barva polnila ni preveč močna, da ne moti ostalih vsebin.


KOORDINATNA MREŽA

Med skupnimi sloji najdete nov sloj Koordinatna mreža, ki na karto izrisuje pravokotno mrežo. Velikost je odvisna od merila (5km, 1km, 500m, 100m). Pravokotna mreža olajša orientacijo, omogoča izrisovanje koordinat (tako na papirju kot na ekranu), omogoča hitrejšo presojo o razdaljah v prostoru, še posebej prikladna pa se izkaže v primeru tiskanja na več listov - pri obrezovanju mreža močno olajša naknadno sestavljanje karte.


PODATKI O VIŠINI PRI LOKACIJSKI POIZVEDBI

Dosedanji sloj, ki je služil za izpisovanje podatkov o lokaciji (nadmorski višini) smo zamenjali, in sedaj je namesto stare 100mx100m velike mreže celic, v sistem PISO vključena mreža celic z višinami v velikosti 25x25m. S tem se je močno izboljšala natančnost poizvedovanja.

Stran 47 od 48 << < 20 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.