Voščilo - vesel božič in srečno 2016

Želimo vam vse dobro in srečno v novem letu ter vesel božič.

Novosti v aplikaciji PISO Evidenca nepremičnin – uvoz podatkov iz Zemljiške knjige in programa Cadis

V okviru aplikacije PISO Evidenca nepremičnin smo z novo posodobitvijo poskrbeli, da bo delo v aplikaciji še enostavnejše, pa tudi, da boste imeli vse podatke na enem mestu. Novosti, ki ju je potrebno izpostaviti sta usklajevanje s podatki zemljiške knjige in uvoz podatkov iz programa Cadis.

Podatki zemljiške knjige
Občine lahko pridobite zemljiškoknjižne izpiske za nepremičnine v vaši lasti iz portala e-Sodstvo. Podatke prevzamete v xml zapisu, nato pa mi naredimo uvoz v aplikacijo. Krajša navodila za pridobitev podatkov najdete tukaj.

V aplikacijo se uvozi datum nastanka zemljiškoknjižnega vpisa in identifikator vpisa, pravice pa se vpišejo na nepremičninah kot obremenitve. Tudi pravicam, oziroma obremenitvam, se pripiše vrsta pravice ter datum nastanka in identifikator. Prav tako se izdela seznam nepremičnin, ki ne obstajajo v evidenci v aplikaciji in jim zato ni možno pripisati podatkov.

Vse postavke najdete v atributni tabeli in lahko po njih filtrirate zapise. Izberete lahko tudi grafični prikaz, da se različno obarvajo nepremičnine z in brez obremenitev.

klikni za povečavo

Uvoz podatkov iz programa Cadis
V kolikor vodite podatke o svojih nepremičninah v programu Cadis, lahko podatke uvozimo v aplikacijo, ter jih nato vodite in obdelujete v okolju aplikacije PISO Evidenca nepremičnin. S tem boste uredili nepremičninske evidence v obeh okoljih, v PISO Evidenci nepremičnin pa s tem prevzeli inventarne zapise, kot jih imate evidentirane v računovodskih programih.

Posodobitev podatkov GURS (december 2015)

Za vse vključene občine smo posodobili temeljne vsebine GURS:

Podatke za vašo interno uporabo lahko administratorji prevzamete preko PISO Administracije.

Podrobnejše informacije o datumih izvornih podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

klikni za povečavo

Posodobitev podatkov divjih odlagališč

V PISO Spletnem pregledovalniku smo posodobili podatke Druge državne vsebine > Divja odlagališča odpadkov. Sloj prikazuje divja odlagališča odpadkov, ki jih evidentirajo prostovoljci, glavnina odlagališč pa je bila evidentirana v sklopu obeh velikih akcij "Očistimo Slovenijo".

Vir podatkov: EKOLOGI BREZ MEJA

klikni za povečavo

Stanje podatkov si lahko ogledate v meniju "Stanje podatkov".

NOVO - navodila PISO Desktop

PISO Desktop je okolje za uporabo različnih namenskih aplikacij v okviru storitev PISO. Povezuje in dopolnjuje se z vsebino v spletnem pregledovalniku PISO, za razliko od spletnega pregledovalnika pa gre za napreden prostorski informacijski sistem, ki omogoča urejanje, uvoz, izvoz podatkov in podobno.

Pripravili smo splošna navodila za uporabo funkcionalnosti PISO Desktop-a, med katerimi so prikaz poljubnih geolociranih podatkov v najrazličnejših formatih (shp, dwg, tif, ...), 3D prikaz, geometrijska poizvedba, dodajanje opravil in druga orodja.

Navodila so dostopna tukaj, do vseh navodil pa lahko dostopate v meniju Pomoč.

Novosti v aplikaciji PISO NUSZ

Za vas smo s posodobitvijo aplikacije PISO NUSZ pripravili dve večji novosti, ki vam bosta olajšali delo. Ti dve novosti sta orodje za vnos, arhiviranje in reševanje pritožb, ter orodje za obdelavo kupoprodajnih pogodb (izpis IDIS).

Pritožbe
Orodje omogoča, da na enem mestu vodite in shranjujete vse pritožbe na odmero NUSZ. Vsaki pritožbi lahko dodate prilogo, ter preko aplikacije napišete mnenje, ki se vam potem generira v Word datoteko. Omogočen je tudi pregled nad rešenimi in nerešenimi pritožbami.

Več informacij najdete v navodilih, pod točko 7. Pritožbe

klikni za povečavo

Obdelava kupoprodajnih pogodb (IDIS)
Orodje omogoča enostaven uvoz podatkov kupoprodajnih pogodb, ki jih od FURS-a prejmete v formatu Excel. Kupoprodajne pogodbe po uvozu enostavno obdelate. Omogočena je možnost prikaza pogodb glede na izbran tip nepremičnine (stavbe, stavbna zemljišča, kmetijska zemljišča, ...) - izberete tiste nepremičnine, ki vas zanimajo. Prav tako lahko s pomočjo filtra izberete le obdelane ali neobdelane pogodbe. Status jim sami spremenite po obdelavi.

Več informacij najdete v navodilih, pod točko 8. Obdelava kupoprodajnih pogodb (IDIS)

klikni za povečavo

Nova verzija PISO Komunalni prispevek

Na podlagi uporabniških pripomb in idej smo pripravili nove možnosti v aplikaciji PISO Komunalni prispevek.

1. Možnost obročnega plačevanja

Pri pripravi odločbe lahko enostavno določite številko obrokov in časovni okvir, nato pa se generirajo datumi in zneski obrokov, ki se prenesejo v dokumente brez ročnih popravkov. V primeru da je na odločbi več kot 1 obrok se lahko uporabi nova predloga, ki vsebuje podatke o obročnih plačilih. Predloga se pripravi po naročnikovi zahtevi in lahko pomeni dopolnitev k obstoječi odločbi ali pa v celoti menja izdano odločbo.

2. Več načinov barvanja odločb v grafičnem prikazu

Odločbe v aplikaciji so se do sedaj barvale v grafiki samo glede na status (inf. izračun, v delu, izdana odločba,...) po novem pa se lahko tudi glede na tip (Novogradnja, Sprememba namembnosti, Priključitev na kanalizacijo,...) ali pa na način plačila (enkratno, obročno).

3. Možnost obračuna različne komunalne opreme za obstoječi in novi objekt

Izračun po novem omogoča različen vklop opremljenosti posebej za obstoječi in novi objekt. Na ta način lahko rešite primere kot so:

Staro gospodarsko poslopje ni bilo priključeno na kanalizacijo, sedaj se dela sprememba namembnosti na stanovanjski objekt, ki se dodatno priključuje na kanalizacijo.

4. Kopiranje odločb (v pripravi)

V kratkem bo na voljo še možnost kopiranja odločb, ki bo uporabna v primerih kompleksnih izračunov komunalnega prispevka. Takšne primere rešujete z ločenimi izračuni za vsako različno namembnost novo zgrajenega objekta. Možnost kopiranja odločbe v tem primeru prihrani nekaj časa glede na nov vnos.   

Predstavitev aplikacije PISO NUSZ in novosti v letu 2016

Za še boljše vodenje in urejanje evidence NUSZ v letu 2016 smo v aplikaciji PISO NUSZ za vas pripravili dve večji novosti, in sicer orodje, ki vam bo olajšalo delo s pritožbami ter orodje za vnos in obdelavo kupoprodajnih pogodb (izpis IDIS). Obe novosti bosta v kratkem podrobneje opisani tudi v navodilih, ki so dostopna na spodnji povezavi:
http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Data/Sites/1/_doc/piso_navodila_nusz_faq.pdf

Vsi, ki vas zanima aplikacija NUSZ in njene nove funkcionalnosti, ste prisrčno vabljeni na krajšo predstavitev aplikacije, ki bo v torek, 17.11.2015 in četrtek, 19.11.2015, vsakokrat ob 9:00, v prostorih našega podjetja na Brnčičevi 41g v Ljubljani. Prav tako vam bomo na voljo za vsa vprašanja v zvezi s posodobitvijo evidence NUSZ z REN.

Prijava na predstavitev aplikacije PISO NUSZ:

NOVO! Vključene PISO 3D LiDAR Strokovne podlage

Za vse PISO občine smo pripravili strokovne podlage, izvedene iz najnatančnejših podatkov o višini terena (LiDAR):

Zahtevajte ponudbo za vključitev strokovnih podlag za območje celotne občine:
kontakt

Več o tem: PISO 3D LiDAR: Paket (Pregledovalnik oblaka točk (modul) + Strokovne podlage (DVD)).

* Podlage so na voljo v javnem in internem sistemu PISO za testno območje (v velikosti enega lista TTN5).

Nova verzija PISO Desktop

V preteklem tednu smo pripravili posodobitev pri delu z nepremičninami v aplikaciji PISO Desktop, ki je osnova za izvajanje dodatnih aplikacij v sklopu storitev PISO. Način prikaza in iskanja smo poenotili z PISO Spletnim pregledovalnikom. Kratek opis novosti:

  1. Izpis podatkov o parceli vsebuje vse podatke in možnost izpisa poročila o parceli, kot je v spletnem pregledovalniku (PDF).
  2. Upoštevan je prikaz parcel izbranega lastnika po katastrskih občinah in ne več po ZKV ki ostaja v izpisu kot arhivski podatek.
  3. Razširili smo nabor podatkov pri izpisu stavbe ter dodali možnost poročila za stavbo in vse dele.
  4. Dodana je možnost izpisa podatkov za posamezen del stavbe.
  5. Dodana je možnost iskanja po delu stavbe.
  6. Dodana je možnost iskanja lastnikov delov stavb, skladno z uporabniškimi pravicami.
  7. Dodan je izpis vseh delov stavb za izbranega lastnika, kjer je način dela poenoten z izpisom lastnika parcel (izpis v PDF, prikaz po katastrskih občinah).

RAZŠIRJENA ISKALNA POLJA:

IZPIS ZA STAVBO:

IZPIS ZA DEL STAVBE:

 

Stran 19 od 49 << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.